garispanduanprosedurperlesenanAPS.pdf - IBU PEJABAT JABATAN TENAGA KERJA SEMENANJUNG MALAYSIA GARIS PANDUAN BERHUBUNG PROSEDUR PELESENAN DI BAWAH AKTA

garispanduanprosedurperlesenanAPS.pdf - IBU PEJABAT JABATAN...

This preview shows page 1 - 4 out of 10 pages.

1 IBU PEJABAT JABATAN TENAGA KERJA SEMENANJUNG MALAYSIA GARIS PANDUAN BERHUBUNG PROSEDUR PELESENAN DI BAWAH AKTA AGENSI PEKERJAAN SWASTA 1981 [Akta 246] 1.0 PENDAHULUAN Garis Panduan ini dikeluarkan susulan daripada penguatkuasaan Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Pindaan 2017) berkuatkuasa mulai 1 Februari 2018. 2.0 TUJUAN Tujuan Garis Panduan ini adalah untuk memaklumkan kepada semua agensi berhubung keperluan mengemukakan permohonan lesen mengikut kategori lesen dan syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Akta 246. 3.0 PROSEDUR A. PERMOHONAN LESEN AGENSI Syarat-syarat permohonan yang ditetapkan dalam seksyen 9 Akta 246 adalah seperti berikut:. (a) Pemohon- i. sebuah badan korporat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016.
Image of page 1