Aflevering 3.pdf - Maria Kristine Su00f8by fpz168 Mikro II...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Maria Kristine Søby, fpz168 Mikro II Hjemmeopgave 3 Al og Bill deler et kollegieværelse. Al kan lide at hører musik n˚ ar han læser; Bill vil gerne have der er stille. Lad s [0 , 1] være lydniveauet af musikken, Al’s nyttefunktion er givet som: u A ( x A , s ) = ln( s ) + 1 2 x A hvor x A er mængden af penge tilgængelig for andet forbrug. Bill’s nyttefunktion er givet som: u B ( x B , s ) = x B + 4(1 - s ) . Begge har de en initial beholdning p˚ a 5$. Administrationen for kolliget har hørt om deres konflikt, og da de har en god økonomisk uddannelse, forsl˚ ar de at der ˚ abnes et perfekt konkurrence marked, s˚ a der kan handles med rettighederne til at øge/sænke lydniveauet. a) Find Walras ligevægten, hvis Al f˚ ar rettighederne om lydniveau- et, som gør Bill skal købe rettigheder til at sænke lydniveauet niveau til niveau s = 1 Vi starter med at opskrive budgetbetingelserne og sætter prisen til x til nummaire: Al: p x x A + p s s A = p x e x A x A + p s s A = 5 + p s Bill: p x x B + p s s B = p x e x B + p s e s B x B + p s s B = 5 Vi starter med at finde s

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture