Aflevering 4.docx - Hold 1 u00d8konomisk Historie Maria...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Hold 1 Økonomisk Historie Maria Kristine Søby fpz168 Det som Clark undersøger i kapitel 6 og 9 er hvordan vi går fra et samfund i den Malthusianske fælde til en økonomi med vækst under den industrielle revolution. De umiddelbare forklaringer på dette er at renten faldt, da borgerne ikke ville låne penge og udskød derfor forbruget. Lysten til vold i samfundet faldt, da flere kom i arbejde, og man lærte at skrive, regne og læse fordi man gik fra bondesamfund til et mere moderniseret samfund. Altså mennesket udviklede sig mere hen i takt med det teknologiske fremskridt. For at underbygge sine forklaringer bruger Clark bl.a. fig. 9.1, fig. 9.3, tabel 6.2, fig. 6.2 og fig. 6.5. I figur 9.1, ses det at renten har været faldende indtil industrialiseringen. Dette skyldes vækst i indkomsterne. Det gør det sværere at overtale folk til at låne penge og udskyder forbruget. Læse- og tal færdigheder var nu begge nyttige for at opnå økonomisk succes inden for præindustriel økonomi, hvilket

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture