Aflevering 5.pdf - Maria Kristine Su00f8by fpz168 Mikro II...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Maria Kristine Søby, fpz168 Mikro II Hjemmeopgave 5 En arbejdsgiver ansætter en arbejdstager med von Neumann-Morgenstern præferencer, der kan repæsenteres ved følgende Bernoulli nyttefunktion defineret ved indkomst og arbejde u ( w, a ) = v ( w ) - a , hvor v er en streng konkav og stigende funktion, w er lønnen og a er arbejdsindsats. Arbejdstageren kan vælge mellem at yde en høj arbejdsindsats ( a = a H ) eller en lav arbejdsindsats ( a = a L ), hvor vi antager at a H > a L . Indsatsen kan ikke blive observeret eller bekræftet af arbejdsgiveren. Resultatet af at give arbejdsindsats kan være to forskellige, obejtivt bekræftende tilstan- de. Hvis arbejdstageren yder stor arbejdsindsats er der en sandsynlighed π H for tilstand 1, hvor 0 < π H < 1, og sandsynligheden for tilstand 2 er (1 - π H ). Det samme er gæl- dende for lav arbejdsindsats, hvor sandsynlighederne er π L og (1 - π L ), hvor π L < π H . Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdstageren en lønaftale, hvor den betalte løn afhænger af den realiserede tilstand, s = 1 , 2. Vi antager, at arbejdsgiveren er interesseret i, at

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture