Lapina_Klimchenko (2)-2.pdf - Лапіна П.Д Клімченко В.� Студенти 4-го курсу ФЕН НаУКМА

Lapina_Klimchenko (2)-2.pdf - Лапіна П.Д...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Лапіна П.Д., Клімченко В.С. Студенти 4-го курсу ФЕН, НаУКМА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Інвестиційний клімат – це комплекс об'єктивних економічних, соціальних, політичних та правових умов для реалізації інвестиційного процесу на всіх рівнях управління та засадах ефективності для підвищення інвестиційної привабливості економічної системи, процесів та явищ економічного життя, які можуть відбуватися як у межах окремого регіону, промисловості та/або підприємства, так і країни в цілому [1, 2]. В контексті сьогодення, коли світовими тенденціями є глобалізація та інтеграція, інвестиційний клімат – це один з найголовніших компонентів, що визначають місце країни на світовій арені та перспективи її майбутнього розвитку. Інвестиції є незамінним компонентом економічного зростання. Тому для держави необхідно створити привабливий інвестиційний клімат [3]. Україна є перспективним регіоном для залучення інвестицій, але існують бар'єри для створення позитивного інвестиційного клімату, такі як падіння попиту на український експорт, погіршення політичної ситуації, військові конфлікти та економічна невизначеність. Більш того, дуже мало інвестицій спрямовується на розвиток галузей, в основному вони спрямовані у вже розвинені сфери. Таким чином, Україна стикається з відсутністю припливу капіталу в сферах, які можуть бути джерелом економічного зростання [4]. Ядро цього протиріччя має бути усунене. На сьогоднішній день уряди країн світу, і Україна не виняток, наголошують на зв’язку між покращенням інвестиційного клімату та економічним зростанням. Таким чином, тема інвестиційного клімату в Україні є актуальною в сьогоднішнії реаліях, коли кожна країна бореться за економічний прогрес,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture