werkplan verzorgingsgebied - het verzorgingsgebied-Hoe meer...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Werkplan GIS – Project Verzorgingsgebieden Carola van den Broek, 2125353 Onderzoeksvraag Welke factoren veroorzaken de verschillen in grootte van de verzorgingsgebieden van 4 bouwmarkten in Breda? Hypotheses - De leeftijden van de klanten, de bereikbaarheid en goede aanbiedingen van een bouwmarkt zijn van verwaarloosbare invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. - De goede service en de parkeergelegenheid van een bouwmarkt hebben een matige invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. - De nabijheid van een bouwmarkt en de prijs-kwaliteitverhouding heeft een grote invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. - De assortimentgrootte van een bouwmarkt heeft een zeer grote invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. - Hoe vaker de auto gekozen wordt als vervoersmiddel, hoe groter het verzorgingsgebied. - Hoe vaker een klant in een jaar komt bij een bepaalde bouwmarkt, hoe kleiner
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: het verzorgingsgebied.-Hoe meer geld klanten gemiddeld uitgeven, hoe groter het verzorgingsgebied. Enquêtevragen-Wat is uw postcode?-Wat is uw leeftijd?-Hoe vaak komt u hier? Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks / J aarlijks / Minder-Wat is uw vervoersmiddel? Auto / fiets / OV/ lopend -Hoeveel geld heeft u uitgegeven? 0 - 50 euro / 50 - 200 euro / 200 - 1000 euro / meer dan 1000 euro-Geef aan of de volgende factoren wel of geen een rol spelen bij de keuze voor deze bouwmarkt. (Ik zet dan een kruisje als ze wel meetellen en een streepje als ze niet meetellen op het blad). De volgende factoren noem ik op: Grootte assortiment / in de buurt / prijs-kwaliteitverhouding / goede service / bereikbaarheid / parkeergelegenheid / goede aanbiedingen...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern