{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cursusbeschrijving GIS - Algemeen Naam cursus VD GIS...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Algemeen Naam cursus: VD: GIS Cursuscode: SBU: 56 Ingangseisen: n.v.t. Plaats van de cursus in het onderwijsprogramma De nadruk ligt op het ontwikkelen van competentie 3 en 5. Daarnaast wordt aandacht besteed aan competentie 6 en 7. Er wordt gewerkt aan onderdelen van de kennisbasis dd. 19/05/09, tabblad vakinhoud 7.1.2, 7.1.5-8 en 7.2.1-3, en tabblad vakdidactiek 2.1-3, 3.4.1-3, 4.3.1-11, 4.4.3, 4.5.1-2 en 4.5.8-9. Er worden primair relaties gelegd met kerndoelen VO onderbouw 39, 41 en 42, en met het examenprogramma VMBO domein A. De cursus bouwt voort op de cursus VD: Cartografie en VD: Schoolvak aardrijkskunde, en bereid voor op Latijns Amerika . Doelen en inhoud Kennis van en inzicht in de toepassing van GIS binnen wetenschap, overheid en bedrijfsleven en de mogelijkheden van toepassing van GIS binnen het aardrijkskundeonderwijs. Geografische informatie kunnen ordenen, analyseren en interpreteren met behulp van diverse GIS-systemen,waaronder ArcGIS.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern