Sol9 - 1(00 Wk Max M m do“ W%£m(r)e,¢)ifid(r)yfla¢...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. (00 Wk Max M m do“ W %£m(r)e,¢)ifid(r)yfla¢) Wm WM 3' V K10») M Mm mfi/fim “3 alga + Jim (aw/ma Maw] u :0 L Ill/’11 gin/U”; u ‘ V‘r‘ 7- I L LFZ 9mg L) am 0 t (i U + 2144 “ ‘mezrl ~j/(i4rf) fiJ—lus 0 CU; JP»; 7— erl (b) For m 0 am ~ m4; u 017% w UUJL wwd” (Midway =0 => B :O 060 ucfl” Vi” ¥OV wry/1012 3” Tor V—aoo i at? (A x mi,er UL, LOde {SMCLJQ @ka d“ mm x21 5 ’mqu' ‘ Ma 03011 0/ 00 J1] ,firq’ m I (Ach 1 ‘fm 3m wwfl— 3001' ZEJW vagnm (Mr) bod: Mo SCI/\A/{D-OUVW EcZMU'm/w: (iii? 3 Sky!" gm éfiSCr) a? :ovsrm 5+ 'dzg‘r' 0&3 a}? ()adfljcgr fa?” (0) d2 g+ d ‘ 2 - _ 1 J '1 - _.. d7} adj} dgfi +19%; +59%? {m r1 gégfi] flagay-C y wrz I. 7. £¥=~rfiilr Va, ' -%gw avg? ow: “migy’fiwflL (may ~mw ivyng (if: fl xwflrz 17M, ’R j =( W)Jfl[ www] JVy Jfl <mw wraljs + a “Mr 95+ (115+ Qm£ ~mlw1r1 ~1(£+l S 5C J“ fl dr d7; 3.: T p m 2% *mcflw as —~ We hm“- «02mg 8 3 O 1 R 7r?” w J M k713- E raw w» 3‘ 6’ a“ 3:5 '- aér a; +[kl ~(5w4g'£+1)13 : O r1 00 80”): Z— bJ'vJ r0 3 ' .- J" E? J b) r - %? = a M5") bi “J = 2; «MM-+er L J— / J;~ a '2" 3' . hm Efrasgfi’mffisfgif 1’“ $®§UWVE§ bail/L mt: 0U xmfial MWM TOW“ Sm 3 Eookafljn) bJ‘flr‘) ' go Y‘s 1” (LL Eb VJ “fifldjé Q“ r3 23¢ WW5 Mu WA 1odomeS: M'fo {deng 1 $0 fem mwlximxs} UVJV ML vm'fg mi Jill’ij 46mm 3 [Q'ibz ‘r‘°+ 31a b3V1+ “M M rl+ 5‘L5bz‘r‘3‘V “Jfifl b,‘r1+ ab2r1+ 3b3r3+m J +(k2f@)[ 1330+ bi Vi J“ bl“ “L b3r3+"" ] Far 7E3 M UQLWSI r) xmfik Kmr “FQ'P CUUL Caviar? 6% Y‘ wmfl” bu Sma3 tie... firms“ wiH/L F2 : ~-Mi+0 13° 3 0 firms WM r“? 1 “'JURH) bl : 0 mm wifix. “r” : shlbz + (.k’“@ b, -.JU.R+T)b2_ ’5 O ‘fiwfls Wk ML 1 3315'; alga-b“ (P«-©§b1“'i(i+0 19350 Mk V 4 Wm *aQNmm(fibefibwzmrwtmlo f Q r3 5 Qmfljfl'fija‘ 36>} 53 + (1’3" b5 ‘.9V(1.+}3bj+f C New) MUS ESL 5V éikgfgumfif‘ gombkq MW X ‘2 Fm‘ i: D ; be i O b1 7‘0 133R. 3 (swxyfi ‘XWU / mmm {mmm mam ‘fd/ 3"; o W _L FEW“ Jig: Fg‘i"/UQH‘)1}DL:O fl fiswmxm 1‘be 54> bfiofi ‘ 8&‘ix‘mxkfix‘g EkW/X/EOR r 0L5 C195 3cm ” ‘> (mu 030M M $3 H” 1x 9/ a?) r s» TMMX-fQD/‘L‘ wx m 1m..-LIXS{' Shim” 380M} Yum/W731 €01” (k Gamma highs.» is ‘3: XA-i . This is MMUQQLWJQ JR» $15114 n3 Tm [wag/3+ MQWO-Afi Sdfmfiém £9? Ck 9541/52!» VOLLka 6+ is m Pcfikjnwvafl 320% (0‘) FEW: 0» 7%{XQQQ W1me 5% ) h3sz ' JAM-Cam’- gshxfhbfi NS M: 4+ 1 . . ?\m<§,84n§ int) wuuwfcm {WALL )wsl/ b big} : O : bSLJrB 55m 3 591+}, 1 O i i {b QJMDflD " 1 bjm "“"" Manama“) 'XUxfl) ' k2? {BMW-0H) 'kz - f; JR 9 F = w “3&3 in (d > m §®om X Ugfikh’kfl, I fiM‘h-éyvr WPQX LUV CL [hi/UAQLELS W “magi {Em m WWW m6. J RNA . . . b1+3 C) % Emmy: bM-‘S = O bh’i 2 O :[ 1x; figfl’fl a; ] JD1+3 - ( bhgir-JQU‘ysH') H) er' o gs—mmck [and‘QM‘VS/Q) : JRW + 35 swikicm £0? a Cam/9J4 7“ l UGJUAL . Yam mm Cfinflnum, G ind): ' m (U 02W- W“) Est mm: CNNX 1%?ch M (Egg: (k \fijfikL 6% Hi“ Muffin s‘JEiQ how .. . a =— {m Q£+2n+§i Wadi/L8 WWW I gm» Ck git/3m (pl/LU \3 - EM! ‘— En: ARM) (TrQ\+J~WH)+%) ka (1:91)”! Ehfl“ Eh. 2" I I l- R) 71A; Axumj mtg) bMi‘r/‘O' go five Abde go hkfiLc/rw MMXJV b0 ‘ I ‘ ,vfir UNA; U”) 3 by,“ Y1“ ‘fi’. . ' V’mggqaz ' ~ ‘ . MK OM RU”) ’— my") ._ bx.” “SL/ Y" m / Wmemb)‘ Rm \/,1 (0,cl>). KN; "' ' " a — — Z' 1. . " M Nwhge/ glwldrs - 1 — Sm raw W. - ' , y. ‘IMNV‘Z 2 13;! S V11 1 fi/ {1 (if WV M: MY“; . ’lix OVA“ 3mm) r‘ dJ/ . "Vx . ' 7- —u » 42+} . x n 2 5m «b in). (1 om__ NW , 9mm) \, “km ’5 n ’ - +1 ‘17 —-'u , b 23m 1 .L g 4L. U“‘ "UV : @CWEE\ WM) b I r I mw/ OJ“ J2.) : bJU—I 3 {MP—*4 . (id-w. W K1 1 m , L4,; “Ag/(f _. M \ _ a. _ ‘ Magda) -— L 4 (“Lb >9qu5> '(X'+ 2r)": r 9V Ugi Jffug fad" [apfl = 2M; = ?x5 (:0 [Wk WNW? [KP-3,76] "Maxi =<><93><~><><P3 —' (W “ WM '7‘ {E32243 "“ [9142(le ' fiffifld ‘ [filef’x 0 c 'th 0 ll find w my {W m m oflw mom 13'. (b) ggaégg W €255 ééafflégaé L}: W" W 0-5 M = WWW a WVSPA : M3 2 WSPA "' [BPX 2 9953? ’ [X93 > 3P3] “W; Yam] " [UPmaPfl + [W @133} 2' X [Pa '- 9P53 +[WP53P3— ' (“9&5le +[X’-.3P31Py> “ (5[Px/Wzr]_;\[alm]9x 3 +‘ MPX/éPfl‘L bu 3%] 9* ‘ ><(5EP3-v€s3+5%751{>g) + (a [3‘719331LW7‘1PNPJ " ><( g €133,931 Wfig‘rgl P3) *‘ ( 577°75Pxfl+ [Ml P73 P; ’ 5 3 ung + Dims P3.) ‘“ (3 T911333 J“ WQPQPV 4M 2' 41K *xpéflfigpx : m ( 5PX”XPS> S—(mu, L; do J’LdL mafcu‘m W'beiL'c/Q/S NS 15 V 9 L; MMSJK filU/«QfUWJL Cam/swim [ml/71 3”- I: 161146er UL)ij Say ‘HM. SCR*»W5L,‘H’L('l-’&f 0L fur,th314 I [VCNJ Lgl§j Ev“) L5 w Lgvfi”) ] fibb‘flb) : V0”)<iit’:%£j ‘” (‘6 VJ) > = w» (nap '* V<-r><-%%s>) ‘7” / Nd» [IV/U), Li] :0 i“; fiMQWZK SUE/7m 'v-z. Vamfimwigng H Tim/m5 M flakmflgmj LL ZJ YeflLo/U em and V“) I"? rpTQBZc/nihifi $9- WMVLQjfiC' {S I WMQ'EM MAST Lu, gum. This 15' Jam/mi mu a3 CL {mer of [films in Cm g‘mm )“06’ S'deiurl ’flx ,_ 3‘ 1‘7 (Rf, Bil-W L: is Hum/YQJQM (Nymph 6f: L; ‘ + __ V a » ,l I- _ a ' I _, , j . (Li) " (in’LLD) ’ -+‘ Llj‘f ‘ Lx + (Lj L: LI: Lg 84311:; Ly is OVA QbSMJCLELL MC” C(LQ MLJALOJEL. mt UOVMLL 6% d'”‘( Lil; jm> Wm oh" wow ' x - , m4; V, . m (Rm 1 Lil”? MWO : [fig—53> ' <11“! Ax Hf WWW? = WV 5% limb cugLXExt'flf n‘ébbnc’hmg OWL I‘OWWLMS’Ld z ..'. T" In 81/ (9.} <XmlL.j7L;_li./n> : Qme L1 -‘ L; 13W} Heva " <£vnjim> ’ fl IWZ— i hLM) =‘ 4h?— XMH) *- jn{m:1\)> 4cm) ' FWSTL M75 Mfm'fi Lx? Ly in WI 0% by“ [9". m WWI-9 fl :2» ' “wiww M30,- noJCL <‘H : (IL/Of: A*</)‘I{ +I Exam} + (YR/7;] m. Wm To mm _ (D = <L-x”>’z+_<‘Lj‘>j + @371? <Lx> = <¢leW>1WiifluLJW) =' (LN L_++L; [95> ' g<+1m+> +g <q>lL+W> ' 3(4) my? 1m> +ah.,o>l+C,/I,r>2r stigw L. {Am-eygmowc/z, €10!» HEM il.o>+\£1(3m,1>7f +3<ME95H~I> + ficmo>§ :m HRH) +&*<IIOI HEW/H; A inc» +5 up} + ' g: i ARM +. B*<k,o{ +c*'<4,1/ 3 } mirr>4c IL°> 1’ .531 if??? <{,:I I + Axg <l 97171:! + 8‘94 673%:0') + 3% 53 +- _ . _ . . _ _ . Ni, O. \ a! O _ fbe < M) + (15% <14???) + 43KB Gill W>+ A~*C<IF/ Cb “Big 00/er .L i % /\/\_4- - - 'IO 77 ' + 8 C. find/05 + 5% </,(/f71,~/> + Ckcdfl 1,0) g 7 h [ZS/'91] : I I ~ :[gi‘rvafg 3. Lg] + [Va-‘3.) Li] I W1. 2mm Chit/20d slng In (C) . V ‘ [P2] L3 1 O, yam um {GUM Q S4W(ar-Oeej>ryvc&k 72 SM» m [pug] : [p1, L3]:O [L5,rz] : o OLDQS 4mT‘ museum Ly 1mm Wham Pinto/29 0% r , far “(kWh ,cuixo WWW/Lt; mm L?) 2.11. mi _ // mate, m Wag L: .7” Um/JU‘ cg spwwé Civa/woffu : Lac 3 {TR (g'ncfiaaé + CUTS - L9: (JR tepsgbgéir Efflfiécb‘ffigg/é L8 a '(fi i I I I 'ELCCQ M Umul, JR tWMpcw-«k +0 mL figmwlkwt 0% LS 57m . Lg lnrilm> 5 Mix In,1.m> g M ybsfib'a uWfiLcCCU 0% L5 'fimf' 1mm, (LIA. au‘ocmmimt L3 MA,» = ’a in,2,a'> pol/um, O f >1 >52 __ oo_ 04) v 2 RV Z '2? I ,<n,2,.1l“£> Lg Iva/[=1 I I I I ‘ ‘2“ ‘“ Z (MM. [4% )3,I,-I> + 23/, 1)} j 461— Jl-‘l 3 .1. Z Z <n,X,1]3,.t;/> +<n.X,1{a,/,/ "2‘ 3ian We “2 M 8&qu lwx diffumfm UaiUxSLS Hit. — i 12 W mime, (9142“ W13 mch ou "3&1ng WflL X: 1 a _ ( ) 6% £903?th afim3f£g lfflwwm -' I L2 In,i,m> _: 9W“ Mimi) alum; m 4,0,1 n 3 4L 9 00 . z . hum-e = ' ‘ <n,1,m ('?> 12 Z <H11,M/3>,/,'I> +<}4,1,m(a,m2 “13‘ h"“L‘Di‘ll & n rm \.~,/“‘-\/\/ ~/,"*\/\~--/ 8M4 8M1 <Lx> 1 [3% [ BM +C*E’>+H*B + gig] ; Dying a WW 1M“ Qwoocpk , Cu, 3‘ <L3> £ng [gm +46% -» M's iam] 9 mi,. <L§> : 1:: ma ,in2E (15) [Von WWW gm UNA, MPVXSS L; [n Emm- 3‘6 LA if L a3 : L; =~ Ler L)? LAL— + Lu) USHW 0x. 3Mfih¢f c= QYMX 05> in (00, 301A SMUM Lk 033% TD Show <Lf> : [Wantallslz+lcll+¥0¢fi1dj Q <Lj> : E? [mil +52 I591 Hor- ~A"C“AC°’“] Um‘nf “Wm (05? L5 mm) 3 MR (flit/n) I {jam <L§> = W [Wzficfl WAS u {wt 1M mmwwaw) m» am can 6M <8) = 91% NEE." 14mm}? HJ> i5" I’WWMM ) gem. com 5U. Walk <L§> ‘L @375 + <L§> = mflmfltbfllcrz : <12? 1 ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/11/2010 for the course PHYS 446 taught by Professor Vachon during the Fall '08 term at McGill.

Page1 / 12

Sol9 - 1(00 Wk Max M m do“ W%£m(r)e,¢)ifid(r)yfla¢...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online