SAMF B Hjemmeopgave 3 - gennemgang_course.pptx -...

This preview shows page 1 - 6 out of 18 pages.

Samfundsbeskrivelse B,Gennemgang af Hjemmeopgave 3Økonomisk InstitutØkonomisk InstitutDias 1
DagsordenHjemmeopgave 3 – GennemgangDe næste gangeØkonomisk InstitutDias 2
Hjemmeopgave 3 – Opgaveformulering1.Beskriv udviklingen i Nationalbankens nettostilling, étfor Danmark relevanthenholdsviskort rentespænd oglangt rentespænd samt krone-kurseni forhold til udvalgte valutaer i så lang en periode som muligt på baggrund af data i Tiårsoversigt og vedlagte regneark med data. Beskrivelsen skal blandt andet indeholde mindst en figur, der beskriver udviklingen i henholdsvis det korte og det lange rentespænd samt en figur som viser kronekursen i forhold til udvalgte valutaer.2.Beskriv kort den danske valuta- og pengepolitik, herunder National-bankens pengepolitiske instrumenter. Forklar baggrunden for oven-nævnte udviklingi spørgsmål 1 i samme periode, herunder med udgangs-punkt i Nationalbankens nettostilling, hvorfor det toneangivende rentespænd kan ændre sig over tid.Økonomisk InstitutDias 3
Data og forbeholdDen effektive rente til beregning af det lange rentespænd er 10-årige statsobligations-renter baseret på årsgennemsnit, jf. STO s. 189. Kilden er OECD (selv om der står IMF) og data er fra 2007 til 2017.Den tyske statsobligationsrente er den europæiske benchmarkrente, da Tyskland er den største økonomi i Europa. Det relevante lange rentespænd kan derfor kunvære forskellen mellem den danske og den tyske statsobligationsrente. Det skal trække meget ned, såfremt det ikke er tilfældet. Det skal trække lidt ned, såfremt der ikke er taget et forbehold for afrundinger af renterne til én decimal, idet renter og rentespænd beregnes med to decimaler. Det kan give en vis unøjagtighed i forhold til konklusioner f.eks. om hvorvidt rentespændet de facto har været nul. DK fører fastkurspolitik over for euroområdet, hvor ECB er centralbank. Det relevante korte rentespænd er derfor forskellen mellem NB’s udlånsrente og hhv. ECB Variable rate tenders (2007) og ECB Fixed rate tenders (2008-18), eller mellem Nationalbankens indskudsbevis-rente og ECB's deposit facility rate, jf. PD s. 24. Den studerende bør kunne skelne mellem, hvornår det er relevant at se på det ene henholdsvis det andet rentespænd. For perioden er det mest relevante at se på indskudsbevis/deposit facility spændet. og den studerende skal kunne tage det forbehold, at den toneangivende rente ændrer sig i takt med at de pengepolitiske modparters placerings-/eller lånebehov ændrer sig.Den primære relevante valutakurs er euro/danske kroner (EUR/DKK), da DK fører fastkurspolitik over for EUR. Valutakursen mellem DKK og EUR er baseret på markedskurserne og efterfølgende beregnet som årsgennemsnit fra 2007 til 2017. Kilden er Danmarks Nationalbank. De(n) relevant(e) valuter kan være flere, hvor USD kan være en relevant valuta.En kort omtale af data svarende til ovenstående skal være med, og det skal trække ned, om dette ikke er tilfældetØkonomisk InstitutDias 4
Nationalbankens nettostilling - OversigtØkonomisk InstitutDias 5

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture