MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR AT NEOKOLONYALISMO.docx - BUKIDNON FAITH CHRISTIAN SCHOOL INC MALINGON BAGONTAAS VALENCIA CITY BUKIDNON BANGHAY ARALIN SA

MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR AT NEOKOLONYALISMO.docx - BUKIDNON...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

BUKIDNON FAITH CHRISTIAN SCHOOL, INC. MALINGON, BAGONTAAS, VALENCIA CITY, BUKIDNON BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 8 KASAYSAYAN NG DAIGDIG Pamantayang Pangnilalaman: Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at samasamang pagkilos sa kontemporaryong daigdig tungo sa pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran. Pamantayan sa Pagganap: Ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa mga gawain, programa, proyekto sa antas ng komunidad at bansa na nagsusulong ng rehiyonal at pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran. Quarter:_Ikaapat na markahan Week:__7 __ Day:_1__ I. Layunin:Pagkatapos ng aralin, 80% ng mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Nasusuri ang mga Ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan. (AP8AKD-IVi-9) 2. Natataya ang epekto ng mga ideolohiya, ng Cold War at ng Neo-kolonyalismo sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. (AP8AKD-IVi-10) II. Nilalaman: Paksa: Aralin 1: Mga Ideolohiya, Cold War, at Neokolonyalismo Integrasyon : Agham Stratehiya : Learner-Teacher Questioning
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

 • Spring '20
 • MARIA CARMELITA SAMSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes