week_12_opdr_30_nov - Vraag 1 A Op grond van art 14 lid 1...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vraag 1 A) Op grond van art 14 lid 1 hoeft Trosk NV in beginsel geen winst te nemen en kan zij een bedrijfsfusie uitvoeren tegen uitreiking van aandelen, zonder ministeriële goedkeuring. Echter heeft het overnemende lichaam, Trosk NV, aanspraken op voorwaartse verkenning van verliezen. Dit maakt een ministeriële goedkeuring volgens art 14 lid 2 noodzakelijk. Is het geheel goedgekeurd, dan zal Trosk NV alsnog winst moeten nemen. Art 14 lid 4 bepaalt namelijk dat aan de herstructurering zakelijke motieven ten grondslag moeten liggen. Trosk NV is er op uit om belasting te ontgaan door de herstructurering. Om die reden zal haar winst toch in aanmerking genomen worden. B) De niet gecompenseerde verliezen van Koffer BV kunnen niet bij Trosk NV in aftrek worden genomen (bij een fiscale eenheid). Op het moment is er tevens geen fiscale eenheid van kracht. Volgens art 15ae lid 1 onderdeel b worden verliezen uitsluitend verrekend met de voorvoegingswinst van dezelfde maatschappij (in geval van een fiscale eenheid).
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern