Opbouw - Opbouw Sheet 1 Het begin Ik begin door te...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opbouw Sheet 1 Het begin: Ik begin door te vertellen waar het over gaat. Ik zal dan ook snel beginnen over de opbouw van ons presentatie. De volgende 3 drie punten zullen behandeld worden. - Definitie informatie en informatiesysteem - Het belang van informatiesystemen - Het optimaal functioneren - Conclusie - Vragen Ik zal er ook even kort op ingaan dat we tijdens de presentatie veelvuldig terug zullen vallen op het artikel ‘Het ontwerpen van complexe organisaties’. Sheet 2 Informatie: Ik weet niet in hoeverre ik medewerking kan verwachten van de medestudenten in klas, maar ik zal proberen om het tussen een presentatie en discussie/brainstorm te houden. Om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag wat een informatiesysteem is, is het van belang te weten wat informatie nou precies. Ik zal bij de definitie van “informatie” eerst een ronde laten gaan in de klas. Zo zal ik proberen om voor een communicatie over en weer te zorgen tussen mij en de studenten of juist studenten onderling. Als het ff niet gaat, zal ik de
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern