IB - Mehmet Gl 5790700 Vraag 1 a Op grond van artikel 13...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mehmet Güçlü 5790700 Vraag 1 a) Op grond van artikel 13 lid 2 sub a Wet Vpb 1969 vormt het belang in B BV een deelneming voor A BV. In het artikel wordt namelijk aangegeven dat er sprake i van een deelneming wanneer de belastingplichtige voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder dient te zijn van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Uitgaande van de case wordt de berekening als volgt: 6/100=6%, dus BV A houdt 6% van de aandelen in BV B. Er hiermee wordt dus voldaan aan een minimum van 5%. b) Op grond van art. 13 lid 2 is er hier sprake van een volgestorte bedrag. Dit is 50% (3 aandelen) van de 6 aandelen. Dit is 3% van hjet totale aandelenkapitaal. Omdat dit percentage niet minstens gelijk is aan 5% is er geen aanwijzing tot een deelneming. c) Om aan de voorwaarde van een deelneming te voldoen is het van belang dat er een nominale storting heeft plaatsgevonden. A BV heeft de aandelen a pari uitgereikt gekregen, wat een nominale storting is. Het maakt hier niet uit dat de andere
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern