fin uitgewerkt 123458

fin uitgewerkt 123458 - Gizem Baykal(5818427 Mehmet...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gizem Baykal (5818427) Mehmet Guclu (5790700) Bora Turktas (5744725) Tamara van der Wagen Question 1 covar variantie Beta asml heineken unilever AEX asml heineken unilever 328,9166 471,4918 145,0542 7027,192 0,046806 0,067095 0,020642 Question 2 De beta’s geven aan op welk manier en met welke sterkte een aandeel van het bedrijf varieert met de markt. Een beta gelijk aan of hoger dan 1 geeft aan dat een aandeel mee verandert met de markt, een negatief aandeel geeft aan dat het aandeel een negatief verband heeft met de markt. De beta’s voor ASML, Heineken, Unilever zijn respectievelijk 0.046806, 0.067095 en 0.020642. Dit houdt in dat deze aandelen wel met de markt meegaan, maar niet sterker dan de markt, dus minder sterk. De sterktes zijn van hoog naar laag: Heineken, ASML en Unilever. Dus als de markt een positieve groei vertoont zal Heineken sterker groeier dan ASML en ASML sterker dan Unilever. Deze bevindingen vinden wij vrij logisch doordat het hier gaat om drie grote bedrijven. Deze bedrijven hebben relatief weinig risico t.o.v. de markt en variëren dus niet in sterke mate. Dit
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern