PRoGRaMLaMa PRoJe-5 - Erzurum Atatürk Üniversitesi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Erzurum Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi MF 102 : Bilgisayar Programlama – Bahar 2008 (Yrd. Doç. Dr. Deniz DAL) PROGRAMLAMA PROJESİ 5 (Son Teslim Tarihleri : 27/28/29/30 Mayıs 2008) Bu 5. ve son programlama projenizde kendisine argüman olarak karakter dizisi şeklinde aldığı 2 kelimeden 2. sinin varlığını 1. si içerisinde arayan bir fonksiyon M dosyası yazacaksınız. 2. kelimenin uzunluğu 1. sinden büyük ise eğer programınız error komutuyla bir hata mesajı vermeli ve hemen sonlanmalıdır. Fonksiyonunuzun geri döndürmesi beklenen satır vektörü ise ilk kelimenin içinde hangi pozisyonlarda birinci kelimenin bulunduğunu saklayacak bir dizi olacaktır. 2. kelimeye 1. kelimenin içinde rastlanmazsa eğer geriye dönecek satır vektörü boş bir vektör olmalıdır. Programınızı yazacağınız M dosyasının adı eğer kelimeIcindeAltKelimeAra.m ise fonksiyonunuzun imzası aşağıdaki gibi olabilir: function dizi=kelimeIcindeAltKelimeAra(kelime1,kelime2) Örnek bir komut penceresi çıktısı yine aşağıda verilmiştir: >>kelime = 'How much wood would a woodchuck chuck?'; >> kelimeIcindeAltKelimeAra(kelime,'a') ans=21 >> kelimeIcindeAltKelimeAra(kelime,'wood') ans=[10 23] >>kelimeIcindeAltKelimeAra(kelime,'Wood') ans=[ ] >>kelimeIcindeAltKelimeAra(kelime,' ') ans=[4 9 14 20 22 32] DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Programınıza açıklayıcı bilgiler eklemeyi unutmayınız. Bu hem benim sizin yazdığınız programı anlamama yardım edecek ve hem de siz aradan zaman geçtikten sonra yazdığınız program üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde hatırlatma anlamında size yardımcı olacaktır. MATLAB’de ”%” karakteri ile başlayan ve devam eden herşey (satır sonuna kadar) ihmal edilir ve bu sayede programlarımıza açıklayıcı satırlar (comments) ekleyebiliriz. (Örneğin bir değişkenin ya da bir while döngüsünün kullanım amacı açıklayıcı bilgi olarak programınıza eklenebilir.) 2. MATLAB’de program yazma editörünün otomatik olarak algılayıp içeri doğru bıraktığı boşluklara müdahale etmeyiniz. Örneğin MATLAB, for ile başlayıp end ile sona eren bir bloğun içinde yapılması gereken işleri daha içerden başlatır. Bu sayede bir bilgisayar programını gözümüz daha kolay algılar ve beynimiz daha çabuk kavrar. 3. Teslim etmek üzere, yazdığınız M dosyasını ve çalışan programınızın komut penceresinde verdiği çıktıyı (Komut penceresinde isteğiniz bölgeyi fare yardımıyla seçili hale getirip kopyala yapıştır yapabilirsiniz.) yazıcıdan alınız. 4. Teslim edeceğiniz ödevler muhakkak bir kapağa sahip olmalıdır. Bu kapak üzerinde adınız, soyadınız, ögrenci numaranız, bölümünüz, şubeniz, dersimizin adı ve kodu, ayrıca dersin verildiği akademik dönem ve programlama projesinin numarası yazılı olmalıdır. 5. Bütün bu dökümanları zımbalayarak son teslim tarihi olan günkü dersin başında bana teslim ediniz. ( Projelerinizi naylon dosya içerisinde teslim ETMEYİNİZ lütfen.) ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online