MaTLaB DeRS-7 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(7...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(7. Hafta)(Yrd. Do├ž. Dr. Deniz Dal)DOSYA Y├ľNET─░M─░┼×u ana kadar bir programda hesaplanan veya elde edilen veriler RAMÔÇÖde saklanacak ┼čekilde tan─▒mlanm─▒┼čt─▒. Yani, bilgisayar kapat─▒ld─▒─č─▒nda veya MATLAB program─▒ sona erdirildi─činde verilerde kaybolmaktayd─▒. Oysa pek ├žok uygulamada, elde edilen verilerin daha sonra kullan─▒lmak ├╝zere saklanmas─▒ gerekir. Bunun i├žin bu verilerin bir dosyaya yaz─▒lmas─▒ gerekmektedir. 3 ADIMDA DOSYA Y├ľNET─░M─░1.─░┼čleyece─čin dosyay─▒ a├ž. (fopen)2.A├žt─▒─č─▒n dosyay─▒ oku ya da a├žt─▒─č─▒n dosyaya yaz. (fscanf, fprintf) 3.A├žt─▒─č─▒n dosyay─▒ kapat. (fclose)MATLAB ÔÇÖde VER─░ G─░R─░┼×-├çIKI┼× FONKS─░YONLARIDosya a├žma:fopenMATLABÔÇÖdekifopenkomutu, bilgi kaydetmek veya bilgi okumaki├žin, varolan bir veri dosyas─▒n─▒ yazmaya/okumaya a├žar veyavarolmayan bir dosyay─▒ s─▒f─▒rdan olu┼čturur. Yaz─▒m format─▒:dosya_degiskeni = fopen(ÔÇśdosya ad─▒ÔÇÖ,ÔÇÖmodÔÇÖ)Burada:dosya_degiskeni-> Dosya kontrol├╝nde kullan─▒lan MATLAB de─či┼čkeni...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

MaTLaB DeRS-7 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(7...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online