MaTLaB DeRS-8 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(8...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(8. Hafta)(Yrd. Do├ž. Dr. Deniz Dal)MATLABÔÇÖDE 2 BOYUTLU GRAF─░K T├ťRLER─░1.Bir grafik penceresinde tek bir grafik (plotkomutuyla)2.Bir grafik penceresinde birden fazla grafik (Grafik elemanlar─▒n─▒plotkomutu i├žinde virg├╝lle ay─▒rarak ya da holdkomutuyla)3.Birden fazla grafik farkl─▒ grafik pencereleri i├žerisinde (figurekomutuyla)4.Birden fazla grafik tek bir grafik penceresi i├žinde ama farkl─▒ grafikler halinde (subplotkomutuyla)MATLABÔÇÖde GRAF─░K ─░┼×LEMLER─░MATLAB, di─čer programlama dillerinden farkl─▒ olarak olduk├ža g├╝├žl├╝ bir grafik ÔÇťara├ž kutusunaÔÇŁ (toolbox) sahiptir. MATLABÔÇÖde 2 boyutlu (2D) grafik ├žizebilmek i├žin plotkomutu kullan─▒l─▒r. plotkomutunun a├žt─▒─č─▒ yeni grafik penceresi ├╝zerinde grafi─činiz ile ilgili de─či┼čiklikler yapabilir ve hatta grafi─činizi farkl─▒ formatlarda (bmp veya jpeg gibi)saklayabilirsiniz. (Men├╝leri inceleyiniz.)├ľrnek:2092--=xxyfonksiyonunun herhangi bir aral─▒ktaki grafi─či a┼ča─č─▒da verilen MATLABkomutlar─▒n─▒n ├žal─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ ile elde edilir.grafik1.mclear;x=0:20; % x ve y satir vektorleriy=x.^2-9*x-20; % . operatorune dikkat !!! plot(x,y);GRAF─░K D├ťZENLEYEN KOMUTLAR├çizece─činiz her bir grafik i├žin a┼ča─č─▒da verilen tan─▒mlamalar mevcut olmal─▒d─▒r:1.Grafi─čin ba┼čl─▒─č─▒2.Eksen tak─▒mlar─▒n─▒n isimleriGrafi─če bir isim, ba┼čl─▒k vermek i├žin titlekomutu kullan─▒l─▒r.xeksenine bir eksen ismi vermek i├žin xlabelkomutu kullan─▒l─▒r....
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course ENGINEER─░ CS 111 taught by Professor - during the Spring '10 term at Bilkent University.

Page1 / 16

MaTLaB DeRS-8 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(8...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online