MaTLaB DeRS-10 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(10. Hafta)(Yrd. Do├ž. Dr. Deniz Dal)SEMBOL─░K (S─░MGESEL) DE─×─░┼×KENLER VE ─░┼×LEMLERDaha ilk dersimizde MATLAByard─▒m─▒yla hem n├╝merik hem de sembolik i┼člemler yapabilece─čimizi s├Âylemi┼čtik.MATLABÔÇÖde yap─▒lacak sembolik(simgesel)i┼člemlerde Symbolic Math Toolkitkullan─▒l─▒r. Bu toolkit i├žinde mevcut fonksiyonlar>>helpsymbolicile g├Âr├╝nt├╝lenebilir.Bundan ├Ânceki derslerimizden de bildi─čimiz gibi say─▒sal (n├╝merik)i┼člemlerimizde de─či┼čkenleri kullanmadan ├Ânce tan─▒mlama gere─či duymuyorduk. Oysa semboliki┼člemlerde kullanaca─č─▒m─▒z de─či┼čkenleri say─▒sal de─či┼čkenlerden ay─▒rabilmek i├žin ├Ânceden tan─▒mlama ihtiyac─▒ duyar─▒z. ├ľrne─čin agibi bir sembolik de─či┼čken >>syms aile tan─▒mlanmal─▒d─▒r kullan─▒lmadan ├Ânce.B─░RDEN FAZLA SEMBOL─░K DE─×─░┼×KEN─░N symsKOMUTU ─░LE AYNI ANDA TANIMLANMASIBir sembolikifade i├žinde kullan─▒lacak de─či┼čkenler x, y ve z ise e─čer>>symsx y z┼čeklindeki MATLABdeyimi bize k─▒sa yoldan bu sembolik de─či┼čkenleri tan─▒mlama imkan─▒n─▒ verir. de─či┼čkenleri tan─▒mlama imkan─▒n─▒ verir....
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course ENGINEER─░ CS 111 taught by Professor - during the Spring '10 term at Bilkent University.

Page1 / 10

MaTLaB DeRS-10 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online