Selected_spells_from_Book_of_Dead

Selected_spells_from_Book_of_Dead - ‘55 Wear Om 9n Damn...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‘55 Wear Om 9n Damn. On. :90 non—mam moan: g 93‘... mm 1.5 magi—d mama F 3% m Emma 853510: om. awn—E gnaw—593 gum v.55 Ea ammzwwmnmoafl em a...” gown v2.3: mum Eu 3an 3 3n mmmnlmmn. .3 mm firm E82 “commune”. ow 9m Zuni? Esmmoa 003: 4.95.. Era $5 3355 41an E5 Em Gamma 15mg. :5 Wear Om 3.5 Gama 332$ 15;: was $2.: magma 955m 35 manna :5 3:13. 03:03; 53 m 8:030: mi» 5. 5.53 o: vmtwasm woman—m. 3m mwnzm @35an En moi: cm m :53. Educan $02» 2.3: 8:3 an tsunrmmmn 3 mnwozn. 135 Edmvnngm as..me Eng? 35 no was” an ngmfibm amp—mm :52.an m: m nommuldman 83:. an 7a 8:3 :36 m 83‘ Swan 5 can“. 12.5 mam—.5; mad: 2mm 9:.wa 2:: 5,. 05.33. 05.21 Eman on firm mvnnowrmmzm. 9, 0: En won; Elm. 2, m: m Bunni— 8:833. x: 3m Ummmsamzm Om 5a 22: 53309. :5 floor cm :5 Dawn 2% mm: 3 3n vHOnmmm 0». madam—:05. S moanan a. mum: mold m: :5 warn “union EH IfiEanhmxn: Uwummnfi. 5.5: m: 5 mmnzm 563 $558 w mxmn— mm‘ 3:32.. 0m «.3683. Sean; morofiarmv :3 mame suave: 5 En namvfiwmh 9a 83: :Euvna 0m nrmvmnwm Bang—w r502: mu Em. 20 3%- imcmm mono: nosnmmsm m: firm arm—35$. a: 9a? mme mnscmznm £5 arm? 8:. cm :21 m 82%: anmnaa cm Gama can no tannin Eu: 9. Bow—dame? 125 :35 man Elsa: E 2315 Eaaomsfirm Ea man unnoawmnmnn 3 E53355? 9, Emanznm. Q32: 5 Ex 0m .5105 3.9.? Era 503 cm Em 33:1; 13¢me 35 00mm: Alain. :8 £55 cm :8 floor cm Damn «SQ mama; m: Samar. Obn 0w :5 53mm? 3:» 3m Scan 350:? mm firm—22 Em. 9m. acnmfiann cm 9m down. 1:5 armuna} 31:1va 35:30: a Em manna 9m" $555 9n Enmmfinm cm :5 an»; @2336 :33 on :5 mam—“mm Unwed m: mmmnBU€ 0m won—m 5&0 man «483% 32, 3 Calm. 1:5 Minnie: om moor cm :5 U3; 8x3 mid: Human mm gnaw—Ana no Mama Eu 8 9:68.. “mm 93cm: m 35: mmavzam 0mm moi Samoa 503mm 3 m 5:5- v2 cm £52 £35 mlmnfiq 8 92.3 E Umnrmacmm unmmamn 5&an 8 ins. En nzamnsn gcmmana manna. r a 0452: 15:?» moor 033.9. Damn mm m roar 0m Smmmn. H: m: vol. 8; cm mania mmfiuams nczcwn 5mm? 2mm 355309 a Enigma 80: man m: :8 nosmqoammo: «in: an»? En Swarm»— mvvnomnw mag—man Fm Sow” 3:513: WHOSE. 4.5: mm 8 mm? Emmmnm: 533 £24.. :3 ma: 8 on 5:55: B Each :30” 9513—. :5 35:3 0: Bummna 525m 2mm :22. Binmm E352 96.: En :cBEa “Havana: 8 :5 man Sin... Emu—15m :5 9353. . Zo 092. 3:0: Om 2.5 main...» $9.5 a..QO mo annawamsan m: mm..qu 5 3:55? mam”: man— in annana an. Egan—cm. “Barman 353 $833. Fm? 33 man: 3 5n. two—Emma 0m 0325" 5.9 min— Emmrp was? mnnmnzamm om Rummage: as; 9.5: mrnvmnwma. mcn 3m 5&0qu mvnmmw no :98 gram 3 9a Iowa 0m m comm; mafia—mm» a?» 8 m 3558 0: 5mm? 3 2.6 . 53:; 8 .3396 F man—4:: Ed run 850 5 Um Banning m: En. Bonn mwmzawomm 83:! En mama 23m 5 @203» mom—Fm Ea gown :5 8533. cm :5 men—m. <9 Era: noacmamm 2:: 3m 2.33— 85.”an em macamgmsn 5 3a Umanmmfiw. "rm Emmmni mmfinownr no.sz son :5 Va 8333‘ 5 So] _ 85% man 10G. I mm :25 :c mnnmamnn army 90. $834.5 iflcnm Ecmrn m: Em Ekatnada wan mmmwann— 5 En. lnhouamgwifi mun E503 m: mid: 5a 33. cm :nmfirfi mSnanEm E 05332, Em” :5 mg; main: m roam . . 3935: Om a5 :0" 833mme 5 033 5 Ummm asicmmfima on. Em \momm. 3mm? max» 5.53:? mg :2...» worn; Samara. g: "In! 333: .. 2833129 .... Io Ea WZDHHZH finiarwz F-HNEHCNH firm HE:anan min: 303 05m 3000 3.05 2.5 HQ: 32:03 :3: mm. guru "930 :0 23:7} 09:50 0m 90 moor 0m :3 000:. 099. (5:003 :95. :3 000: :1:me 0x03: 5 Qua—“Lana m was. $52 50:35 0m "In SE: 8.5m. wiuzomnoq: m: 2.95:0, DE 05.038? 013.3003 0.3 X54... 9.: XX. 3- 333m A m 50.9“ flair? Emmy. . 4.355900” 0. mem:mr hm team A3 59,: 0.3. 033.03: mawnmma gnaw: Emu? 0: 07:08:. am man. 0.8" O. 330:0, T0 00.03333: 0.0.330- Rana 933“ A3. 3.03? 3033‘. 33. 75:2: 300nm; @5379?an 01058:? Wan—Swarm” QNREmo—ommm. an. 07:30me a: 0.5293. c. m 80:6. Emu? g. >. $520: w: 32mg]. 30. amimm. HHS. 3373 05.5.3013 0m :5 floor 0m :5 Damn man 0. mmamcar oh. 2.“. Dru—v.2. mm 3% 033:3»; ea :3 302% Hue—4:50 mOH ovmibm Z.m 50:3. 50:, :31: 50 009.0005. In £5: :3: 73‘ 50:5 mm ovmzmm 3 Eur. Kw 30:5.m 001% man 30an 3 .3~ figmoa. 1:53 rum 0030 mi; 035309» 2:: mvnzm. I0 .0098 90 00:9. 0m map: 3.03 3% 50:5. >55 ram mrgw: 50 3% 300%. 12:3 03 Eman mm «Ewan—30m. 73x 30:”: mm mid: .0 Ba. 3% 30:? mm 0003: 3 Em: 5m»: 5m: mama. Ow 30:: SEE. 23m: to 303:0; :5 30:9 0m .3.» mega. H ma w:wr§07€m&.3 5&0 :23? Farm 202 0—1 7003:. _ 0:: Mmud: 030:“ Sn. mos—m 0m 0:. >m men 0.3: 300:? 00% 305:0 Sworn: minim” 30. 13:0 Noam £5: 1% :0 wmwwamn :55. .23 953 Manama. :5 233 m::0m§_ 204Hw _. ‘25 00:...” man 3:» 0m Em @0830: an E33. .23 00033.“ 0:?» 500.: 23 m: wavolgzn 13:: 2:: 23 50:02:00. 0303 22:2 Ea 71.03 3:533.» 010w 5 30:. 0:10? 2 3mm can: 2:0an 0% m. 0:0. :3. armpfixii? higimfiz3.05.3502... ymrvyorumwmnra bvruaficsmms. m A3433”??? :53. who: Hum moo: Om .Em 0n»: :5 Dru-manna New 3% $02 a: 8:055. HMO—40:5 m9. :0: 355% 90 :32 0m 2 03:03 501090 009.0003? In. «rm: ,4.me C 5% :00: 0m 5w EDEnwu O 3% ram: 0m 3% 3099.. O :5: ram: 0m 5% 005% Do :0" 13 EU 0mm:an 5m 00 2:003. Do :0" 0300mm 3m 3 3n 30:03. Do :0: 300. mmaumfi Em Ummozw :3 mcmwmmm: 0m :5 mom—mm; <0: mam Ev we Ema—.1: :3: .001? 12.5 NUDE: £70 5330on 3% :30? 00 5 Sn @00: Emma van—0mg: m9, :9 D0 00” 338 3w 5:5 30% Unmown :53. 1—1—5 .Emfimnumnnm £30 Up: 0000—0 :0 Ear. 05:”an E. Em moon mg, 5 Wm. moon mow armgcama. 5 0.0300 35 2:0 H0000; .mcmmamsr Dc :0: .050. mam ammo—.0 :00 m0? woman 50 manna mom. :8 53 0m :5 20m: Tc. «OE. :tlmgsmmm 010mm 4.0030003 2 OHmm _. .6; 30 .0032} <03. 0:5 :32 .23an 7n. :0: mmznn 32:. firm—muan fim H0 3.3:: 00%: $0: . 3020:? m9. :0» Hanan :8 row: 0m 2 To 2.: 0mm 3 firm :mnaouuomm. _ 0:. H70 Gamma 000. m0: 0% :3 030: 0%. 13.5 303: 000.. 8: 0m 90 303. 00m. H0 2:05 Em Emma 23 @155 3.3:; 73.3% 000: 9: 0?. A50 :35 0m Guam «:0: Don ca 5.80 303 ES. 3% ram: min: :0” 00 8:80 $.05 51 H :5 50:. 30020:. 33,953. H 0:: 0311 ZDfiMm _. .‘firm imam—man 50359 7:50: 2:: 031m 270 :55 33:09?— Qmmfiin rmizm Una: ER: 0:; mmmBnEUmnna 3: man? Em 5.9020. 0.00352 riwwicwm 38: 0:0 000: Om 0:0 00.6 Em Dru—3.00 we ZDHmm _. c.0333 :35; 0:98 0: gm anr... Erma: 30050 .0033... r0; 0 25% 33.25 cm mos”, 0:23. M. #50 mo; ow WEE... “10 000...... a“... 03% SE3 mean—Em. m9. Uu0mnrwsm 0:. 0:1 ogmmdmam £081: 90 509.300? m9. :0 Ommlm 7... 20 £5: m3: DE no new 0 V5: 9803000 Om 2:? 0—H n 07.0 30 30 £050 05% 0:. 5 v5.1. _ NS :0 2:0 roam arm" 000.“ m: 30 0030”. cm CF» _ :30 mama0m :5” 0mm 0m ":0 OH.an $03,000.“ .9... : mm moss? H 03 3:50. >0 mm :00. — :40. >0. : E0090... 0:: _ 30030 a1 .00 00.0.1.3 8 30 .«5 #005550 5 mvvammn 50 HS 8 .00 $5 3. 2. $0: 8 v5? :5. was :3. 70501 @0705. — 53.0 0030 $0300 v5? E00? 0:35:09 3573: 700:3; — rm<0 Edam; 3005mm 8 was. 1—10 «.51? we: 2:: F 1&0 “HE—.5 USE, $.00” 59 F 23.3mm _. 1:00 Smsflpnm 3 :5 030300 0:0 303 00:09 3 90 3:20 530m 39.... 30 @9503 7:: 050nmmflm 3,05 ":0 0:50:00 0m 0 $0030.10 8 v.05. 230—. mm: 1.0 @000. m. $035105 “Sum—.5. 30 7050 emu—170:.— 050 cm 50 Hui—390:0. Ommoa 5:: £79: 90 038$ Om 9.0000: 00%? w. 1200 na0m$$fl00 305.0; mm m @080 0:0 :mlocms. E03500 2:: 000. >35? 0-. 5w? 2508400 03- mvmonr H 3000. 258...? 9.: an”; H 0.0. W0 my 0039.9. 9.03 B0_ m9. 350 mm :3: 9.00: mac—0.. 550:0; 5 :00 500% 0». W0. H.709 50700 :00 =mramsa0wm @005. a; ma Waging 905.: 3% 00¢ 300 mm «5 905... Orv—upon .3 03393303: “.33 naming: fiOwEEm mo”. mvmfimlnm mm 0 WHO: om. moi. _ 05 m @000" was: 2:0 mm 830 3.03 Em 0mm. H :3 _ E53 00 m 3.85 am HOE. 0:75... 73. 25mm 000 9a @0003550. _ 7040 0030 3.03 1.0 009: cm 90 55330;. >50 5% r003 :50 33:0,“? 30 3.0:. 90 00300: 50:555. H .0sz m: :00 10100; :5” 0030 mo“, 30. >5; :0 05.02. 050m 000 90cm? 3 50 00.5.00 002:. 12.0% 500 90 mwocum mm H 000 £307.. >0 0 wine: Om MOE. 13000:-7000004. 5.3000 2030 W0 00.02 Ho 30%. 0403. 0.3.. H 05.0: waoum 9000 350‘: mean Ow 5030:. 1:00 305 cm Ommmlsmm mm FE U032... 50. H 00.“ Om F _ 307.0 0: F. M 00<0_ m: x 3 :d. 70.02.... 09:05. 2201M mm<0 E0 3% “:30”. _ vomm0mm :5. 7000. O E05700 o: 90 mom-00. $3. 30R :00 8 30 :30 cm W0 :5: 03; Do :3 _0m 5% 7000 U0 0059.00 963 30H we». 5.50 mm m: 0%0 :5... 000m. >5 00., 3:: I008“ Hue“. H E: :3 .0: ex mew Emcmrfia. _ arm: :0" U0 0: omqmsm m9. 330 030<0H P09 30 Human 3. «on. w 03 35,0. 051m 300 gansmmrfiw 3: 301 Ora—“:2. pom fizogmzw 30 Mega ea 30 ma“ Hue—.550 3.. #50250. ":0 mac? 0m 90 Mmmn m9. 2. E0 :5: m3: M 55:. 3mm 00mg; mug 0m 3030:. 5.380 «0:9 mm 50 won; 0m $0....m00m0. 3:500 50:: mm 30 @050 om 3-m_00m0. Hm: 52052;. 543.92 5555.5 50: .25 500: 05 .25 0.05 Ga 1:5 E55 235:5 W5 mum—m 5:0 5: mi: 05. H m3 555:. Educ—:59. H: :5 :10 OH. :5 m0:. > :555 5025.. :0 :5 H0er 0:. H5. H .502 :55 ~20 83:95 $83055. H5025: 2E5: H5 50:55 35:... .55.: WEE 0: :5 555:0: 0H. mrc. .9: :5 «MS 0:. :5 :05: E505 Wm 3.55m ~02? 550 :5 H3: Emamum 02. 535055. «<30. 9:? 0:. :5? 200:. O: :5. :3: H3 03.5515 533.555 5535 35:50:50..“ HLO. “SE. .555 mm ..H.Hm-0m..H.Eo-Um=mr5_.m.z €55: .,HHméHHZmbnvafiiofiwnm... Hlb. H 5005 5H.me H50. lesmwsm Km»: .0 H50. HES—Hm 505:5: 53— m0_. was. H r002 :5 35—: OH. H3575? H8 Em: 5 0H. 355: Ham :55: mm :75 5:28 Szl mam :20 5:05: 5:5 :55 5:38. H8 5555.... 5 mi... 9:05 52' mmnm 355 9:0:an 5:5 :55 9.5.8.. 20.05 £055: 55:. 5:5 5:98 5:. H530 3 E: :5 man 0H. :5 mac—m 0H. :5 man.» H r002 W m Imwmrr: 0:: :5 5:55.55” H H055 H5 555% :32. H :95 :0" :95 9.55m mmflamn H5005. H Hum—<5 :0. 55535: 3:5. H F045 :0: :55: m0 :5 Emma 0H. 135:0... H :55 00" #502: SHE" :53: :0" H5 5545.m H :55 00, :25 mg :53. H as: :0" 5%: m :3 .02 555:0m 305 :5: :30 95. 2; 5805 E: :0: 55: :5 :0er 0m :5 Ewmrc‘ 355. H H55 :0: Ema—“.7535: :9 m we? H H55 :0.“ 30—5: :5 H0005. IH H55 :0: :005 2:59 :5 mo: 00305. H 55 non Emmmflmm m 525” 8 Em Emmfimfi H H55 :0: 5:5: H005. H H55 :0» 3:5: 53:: H :05 :0” 5:59 H H55 :2 05:55: .0 5:. H H55 00: 55:5 “035:5 2:59.. H H55. :0: :mammmm :5 02.35% m: :5 5065? H .55 :0: A5055: :5 .033 0m :5 won—m. H H55 :0" £05: :8 :5 553 0m :5 55—. .. H H55 :0: 50—0055: 005 .535: 35:. H H55. :0» 52.35: :9. 5:05: :5 55505. H :55 :0" E55575: :5 3.05, H H55 00” nrnmfi: H: :5 35E? H H55 :09 mama: n0 :5 £553 0:. :5 @0555. H H595 :0» @555: :5 035:5: 0w :5 «559 H :55 005 firm: :0er 9.05 :5 300:: 0H. 53550. H H555 non 95575: 525 0m :5? H0555. H H55 00” 595: 05% 5 :5 55% 0m :5 may H H55 :0: Sam? :5 w: :51. 000:? 1H H555 :0: H55 95* $55.. :5 H8 580:. H H55 :0: 5355: w moEHam £550. H H55 :0: 3555535: u 55:5: ES :5. H H55 :0: now—555: :5 :3; 0H. :53 Omani—0mm. H H55 00. 5855: 8:5 55am5m H0 :5 m0:‘ H H035 :09 3035: n m0: H: :5. 30555.0. ZOHmw _. 1:5 Emir; 0m :5 055% m:: 53:55 :5: WEE m: :5 5525. ml: 05 @753 92550:: 3 Q3550” 55.035 0m :5 armtnaw. H: :5. 55:0: :5 5:5 :3 @305: :5 mmc5w. M. WmmHquw :5 S: mam: :m 50:55: maesm :5 E55525 531:5“ 0H. :5 5513.5. m. H5; $5550: m0: :5 $33.3: m5 :5 mama 3:5: .695 0:. :5 M57: EHO“: mm. :53: 3. :5 “3:55.32. mm :0: .5055. A. 1:5 50:5 m0: ::5 0H. :5 :555: 55 5655: .55 m0: m5 3—- H05: 3‘ :5 rang—55:0: 0:. racism :5 5595. mm; :H .302 r. H r00: 5 555“ H255 0:. w::5m mm :3 53:5... 5—5655 me 3.5 \fiamfiman Qa :5 .03: 5.5 5105.5: £5 55535 H: Ho .5 .55 0: anmnrmbm :5 mm: 0m :5 520 4.50:5. m0 .5 :0 «Emma Z 0m m0: :5 005355: m0: 8 55 :5 :55 0m 5.50.1 moan Em: .0 H50. M55: 00:. P00: 0m :5 .720 150:5 H H545 8:5 3 H30. 5% :9:“ H 20.... 9.00%; no 55 «0:5 .535? H H302 H50. H .302 :5 055.; on :5 monargo m0?!» $50 m5 2:: v0: :0 :5 EN: 0m :5 .H.s_0 53:5. Hum >ZDHHZH H0 <1: >2 H‘HQHEHC NH. H 0.3 H33. H 03 Hus—.0. H 03 H33. H 03 H031 H 3.. 3:0 3 HM H32... 33 «33 :03: 3 3:3. H 03 3.0;. 30 003 0». 30 H03 0H. 00.303. .350 320.3 m: 30 0000an O: 30 3: 0m 0030H0H3m 30 mwma 3 0:. H: 30 3000; 30:3 OH. 332.. .03 0er H: 30 3.000500 0H. 3.0 H03 0H. :30 H33. H 33.0 000: 30 0033030: 0m 3.0 H35 3 03 20 01H £3: 00mm: 30 H0 13.. H030. H: :3 $0: 0H. 30 4.20 H.333 Han H .302 30 00300 0m 30 momm 3 F 12.0 3:020: 0m 30 mam: 00a: 3:“ 6003.033 3 3.... E01330 Q03... 0 €50.0m.3.an :30 .3300 3.03 03 H H500 :0. 00:0 03. O H.._030-m._,~mH000. 030 003% 9.03 55373 H 3:0 son 0.0.0000. O r0=m30m0nH 530 00300 9.03 H9333.w H :30 00" 00330. O @70002033 2.00 00300 H.003 30 340” H H35... :3 3300. O mm<m®0HMn0nH 570 0030"... 5.03 W033” H 320 :0, 5:00 @0010. 0 503-333 530 0030 3.03 #00003 H H35... :0” "13300 30 30033. O E3~0w00 EH00 0038 3.03 H2303” H H030 :0” 30300. 0 3037000 2:0 003% 003203” H 3:0 :2 03:3 0 mom: 3.000;? O m030-m3mmH..0_. EH00 .333 9.03 H.300“ H 3.40 :0. 3—0 :00. O 3030-33.09. :30 00300 3.03 £03039 H H020 00H manna H.000. 0 0036—21—00. :30 00300 $03 30 203 H H0000 :0" 3:80. 0 5.30-80300 EH00 n030m 9.03 grimsmum H :30 00H 30203009 O 2000-030“. :30 833 $.03 mHmcmrfinanmnmu H 302.. :0" £30 303% 350. O $232030”. EH00 830m 9.03 30 30:00: H H53 :0" 00:00.89 0 H03 3. Emma 2:0 833 H.003 Emma? H 73.0 :0” 330: 3.00% 33030. 0 5.0300000 :30 003% 3.03 wag—003.0 H Ham—<0 :0” 3301. O Hum—0-030 :30 833 3.03 03 H H030 :0” 03:00. 0 5:03 £30 00300 3.03 >305: H 320 0030330. 00;. H3. 31 M003. 30: .2; 0003 0... .3” 030 Hg 0 H.403 :30 00300 3.03 mHmcmrSwroEfi” H H.540 non 833500 “30:03. O mx0330n <30 n030m $.03 33w .0310” H H340 son 3350 350:. 0 030m 0H. 30 00200 EH00 n030m $03 H33 H 3.40 son 3500 mom... 0 2000—000 EH00 830m $.03 HHS: H H.520 :0" 9030300. 0 Ummficlvn... 430 0033 3.03 30 83033.? H H050 :0” H0000 50—03. O 035 5.70 003% H.003 30 0030 0m 03 H H020 30” .000: 000m 90 :30 . O 0038—?“ 2—00 0033 $.03 5033 H H030 :0” 300330.». 0 3.33 :30 00300 3.03 30 3100” H H030 00” 5.330. O menwima-mmn0& :30 00300 $03 30 H03 H H33 Don 8—00—0900 2er m 00%. O 3030-30.00 :30 0033 3.03 30 acmr“ H H.540 30H H000: 9—3. O Dam—p-030 $30 0033 $03 001300! H 7040 :0” H0153 O wnmnaLulsmfl. <30 830.... $.03 mam” H H38 :0" H000: mmmudmwifi. O 303%-wmn0nH «30 00300 3.03 $3.02 H 330 :0" :00 m 353. H0003. O Kwanzaa... EH00 0033 5.03 C903 H 53.0 :3 020350 0:; 34:0.”— 0 mom. 0 5033-030 :30 00300 $.03 m3: H H340 30" 3000 303“ 200.3. 0 23.0303 :30 00300 3.03 30303! H H520 00H 33300. H H300 33 0030 $0.35. 0 1330—03030 £30 00300 $.03 $.03” H 3040 son 3000 . 3.0020. 0 05:9...000 2—5 00300 $.03 .0003 H.705... 00H yawn—0% 3 2300.. 0 20533000 EH00 0038 $03 200” H 3040 03 Sing 30. 0030. 0 00330003. 0H. H000va :30 0033 H.003 30 3300“ H :03 :0.” 330.”. m mom. 0 m0=0nw§0w «30 003mm $.03 IE: H :30 :0. 000: 0003.3. O 207330: EH00 0033 3.03 30 0.5: H H340 :3 000: Ham—ENE? O H..Hmmr-0m.rmma EH00 0.033 3.03 30 03.0“ H :30 non 200an 33.0 30: H H30. 0 00300 £30 3300 $.03 30 @34333 H H300 son 0:300 mom 3 3% H020. Hmm >ZOHHZA. EGAN—“1H.th FHHMEHCNN flaw 39Han 8 3m 09% :0: "0 H50. mommfl H H302 H50. H H502 <05, 00:5? H E5: 00” mm: 5 WE. 0H. H50. <0: 30: son 0080.8 9m 0m main H0 95 W00 270:0 <0: 50:03 av 20 3:33:00 arm: 00?: 00¢ 0: H55. 0.80003 40: Mrs: mwamw 1mg; 0.005 in. Hummer...” "rm >=-HL0:H. was. H 54...... mann— ing; 5 mama. H :03 009 05.80 m mom. H H095 :0“ com: @0300. I0: .0 “Ho? moam H: :00 3.0: 0H. 2.5 .H20 H.005? 4500 H.520 :0 :3 H: .3qu .0003? EH00 =<n 0: 300“ H: OF $50 mama 00 En? lmrnznmm 0033 202.5 5 Em nHmmr. memncn Ba $.03 wmcH. EH00 ma.QO 0: En 30.3w 0m 00—0—8, O: sum: 00% 0m :5. MESH amoroanm. HwnHSE En. H :35 8:00 8 H50. 5:59: as. 2300:. New... 530:" 04:. 5230:. m 350% mmmmsmn 90. 5.0905 00m EH09: H H035 20.00%? H :5” HHS 0: 300.... H mama 0: 333.. H 5040 00:0 Erma H000an mHUmmr 0m. EH00” Em mom; mun Emman 3...? H H003 0008080 0 mon— 39 is: H5 Earn? H H095 mug: 9.000 5 :5 H0553: 50.3 8 3n. 50.3: 9038 H0 :00 5:80. > Waggmn H0 :5 60098? H H55... Wimpmmibn 0235mm n0 :8 menu” TECamflODémmnlumm 8 "H00 0000. Wmmncm Em. H8089 0.5 C0 00” manna» :5 .0anan "H5 m0.an mg: H 0:. 00m. H056. 0m 30:9. H003 0H. H0000? 000 H0 230.: :2an030; Hm «05 3. "H53 :50 man 7.0.: HR... H Hum/a :33 En $00.00.. 3.28: 3 3n. Defiant man. :00 Our H: Em 30:3 0H, Em 0000400032“: H 53 m 5303 03.0.10 ES 5+5: :0 E.me 0:". H 35. :00 mvzaam 0w HHS. nHHQAHHmm H: HHS Woman? H ma: 000 EH00 Hm 03:05an 2:: :5 W00? 000 2:0 #505. Erma Sana—.3 :55. H :56 moan Human. H0 rams. EHsmmw H0 30E... 1N0: film 58% Du. .HHHH UM>U .H10 man :5 HUB—mama H: 1m? @0130: macaw :5 030. 0 H50 270 man Em: 0—00: <05. $00003. H.02— 0H. :5 0330.050. EH00 Hm min: "HE 0030 .502» 0H, wnnmmr..us memnca an 5.9.: H65. Enmmmammfi. 2H5 Emma” 20:50? 550 Bag. 05 vstmr—smnr EH00 :36 :0 008005300. H000. H H.520 00:0 300“ H.00. :00 H.02H 0m 330: H 0:. H050. 73‘ 3.00" mm H056. HSHH Emma Hm H002... HS! Ban—Hm rum can: m: 90 in: OH, .500“. 20 :50 OH. 0100 Hm can—00:. H :93 23:00 3 En En: 0H. Sn moi? H H655 :mHHnnH m: 05 SE: 0m :5 202? ES H: :5 300002 0m 9n. mafia—00000:... <50an :00 2.02 0H. me H0093 3‘ Q3. 0:0 3‘ :Hmrr Harman 90 man? 0&3 tummmbm 3 00H. 00% 3x Ems? 33 3.2: Hangomaag :Htmn ES 830.: 50% «mm 8 En. 245.0 mun Han—Cu: :03. 9mm 8 So, :57“: Hm «.05, 30:001. 90% mm! 5 En. :H 03 :5 m8; 0H. :5 0030.0? HHa-€r0-mm-H=-HWm-50nH0mm__ mm 3% 0059: =€H5Hn H036 H00: Hummme 3.“... :03 m3. .0 30. :H :98. Rama; 3 :5 ~02: :02: cm 2:... 9010mm... :3va H035 H50 «00: 1.09.0.2. EH45 ram 000 HHS. H.357... :Ermn E.» H00: 3% H0 903?. :H H030 EHaanwmaa :00 0210:: H: 1.5 Has; an. :00 Hams—9:... .6503 05 :03. mflxfi «00.0: b 3003an 0:0 0 550nm BEEP: :33“: 05 H5: 00 25.. "79.00: :H 00:00 30:0 0: HHS are!” 0m :5 H000H 300? “PH 90.030 0H. :0.“ medium. Bmmr: :Ermn AME nHE H5: Hman 109.0 00 HHS £0006 0m En 303 73.03%: .5 mania”, 0% EB 2301.0 0850 mm .Hwanmng-m?mi.: :grmfi 05 «0: 00 .0 :5 513,000 man— :5 @309. 00—03:. Sin: H5: :00 0013 390.2. :H 55050.n— 0<0w 2.9.0. H Sex 305 EU. wa 5o >ZD~M24 NONE—>2 F—HNEENH H mxnmsmcmmrnm urn m...»v H Warn :5 00—55:. H535. r m: :3. veer...» :Ooam 3a? 0.58;. :5 man Om "Em In: em En 4.20 15.57? we, we: r502 5.: “SN $83k HaumfioWnaca J £5: Boa r: «5: 9:3 535%: Sn... m3; 9n. tom-E om Ham man. 68 :Cimmm we: an: ad“ imam... a.Ec5:5n.0w.nrn%_mnn-0m.1_1qcfir. mm V55. 5min... :H arm: son 7% v6: n32, Enocmr 39: mm: :5 1%: 5mm Om 5mm mmfi. =C:_omm v5: 8: Ba 3850.: Em3—0-wms-firmfi.nm~1mm.5mmq a 12:. 3:5: 2H arm: :2 EH v5: @5an 535m: :3... M34. En Fm” 3mm 0m Him mmfi. :CEamm V5: 8: 8% swam... :.mnm_m-_um3-0m‘£m:m. a v55. 5550.: .4 arm: son F.” v5: vmmm 043. in... mm? 3n Snare—n— ow “Em mmfi. $3 add—mam v5: 8: 53‘ .530; EOxéTan Wm v55. Ewan... 2H arm: non own: m9. won... my: :5 we: 0m 9mm mmna. :CEamm «a: 8: 3% 53a... .:H.0a-0w.Em-BoHrmi .: v55 swam... J m3»: :3 own: m9, v55... mmwm. :5 .uOFEmmw 0m Ham mm”? :Cummmm mac. 8: 3% 53:9: ..fiwwéfimomr$03-0.meer mm v.05”, swan... am £5: now own: m9. was. H £5: :9 FA vac: 9:2 3‘ 59: mm} En. wanton 0m 9mm my"? ads—mum v55 8: «5% Swan... :.wflawmném¢rc-m+<malwm5-no-mcma-0m§m. mm USE; 53.59: as.» $5: son F.“ v5: vmmm 03H 5.: m3 :5 038-33on :CEnmm was an: DE. 5380.: ...Ommmfllnmlomuflmdmignn. mm v55. 5939: .40: ES 552 5.: fimmm 9:2. 5.: :40: £5: :2 3.an £90: in... mm: :5 moo... 0m 9mm 5m; 25: .Em .50: On .25 EEC HS :45; :or £58 H E: van»: :Wanmcmn :8. no 50H 55% v55, War (59 2E0: we: 3mm; 0: can win: firms 8 an... ..é<_._o.n=nnama_unmoa-§m=. mm :5 Ewan. Om 3% 1m? moor ...S§E:.Om.2nfiE—Qm. 3 firm Ewan on 3% Em. moor: =1:an Ego: cm. 358 v6: .305 5.: :H 35: :09 35958 v55... mmwm 5n mcmam Om :5 ENE. adammm v5: 8: 5% 3:50... afisczanéfirnmnm mxmamnawéficaEmm. mm <05, .5350... £10 Erma: mom Eamon: arm: H gnocznn «Saw: Ewan: we 5 En Huang...”an 0». En 13,5 PEER... :fifo mm 5m Hanna—dew”. cm :5 IT’S Human—mm: a: mu H.509} .6090... m.me also"? .é<r% :96 v5: 35%.. .4 :95 8:5. 73¢ 8 Swear: :27? mm v65. neg—EOE: ch was 3.00 cm $3 m: Zwonmmomam. m mcoaam :8 mama 0m Fromm m: :5: 93.. H m5 309 can 0m 52:... .40 iron: ii: a mazes—goo wouw: .440 55 2:80 30m mm 0m man. groan :55 Ed 55% 803m. .35 meg, 0m 5.580 3050 mm w: :5 moan—ma .855 mm 7mm: :50 .m Oman... 6383, we: man manocsnna“ 1:5 man mm «55. Emma. 1:5 ES. mm «65, ~53. 135 Eva mm wocw ammmlsm o: 82?: we mm? rm 5 an. Haragnaaa RS. an CV :55 mm 5m 23‘ no 92 32mg— 50 Im: Om :5 4420 13:25. > Em: mmwm "Em mwnnn: £30: :0 F van. flaw? Edman 3 $2: 103%. wrom 3 £38 mmdfiw—mw Humming can: mwnfimmnr use?”an 2er 3m m”..an 0: 0% 35:43. 050 $5: Oman 8 EB Unnh moi. 585mm. 9.3;. Una. man roam. >:& we: Burn. "Em mammm m: meinm o: m lam: “El,an 3 13a want :1an .2er mo: 0: 27mm? 1%.. man mama» 738. Don Edna—n5. Gm >zn.mz.n Nada—v2 raw—“:33. In m9. 2:03 "Em mono: mm 39an SE wnomvnn. mun— Em arm—mun: 5;: 3.8%? In 25 Um 5n. manna om. 50 Esm mum Em nap—Hanna. In .3: gnawed 9.3m. Vane, mum m Em flair om Emma 3.03 Em Emma cm 35 mama mom. In. is so. rm :05 3% m: m3 man 0m 9a :62. 23 In 2.:— Un Caro—fin— ? in: :5 55%. cm vafi. man #943 mama. In SE Um m 3:022 0m Omam. mmmmnnrfi m 33:05 Edam. 20.1% H. Eng 3 £5: won—5. m. .55 mama unnmo: gamma firm: In r5052. :8 Quinn 0m 5m moan. Wsosmnm arms. amanm Emma: 733m @923 39. :53. m. .P 355 0m 03%.. a: > 8:: m9. 8310 BE =nn3vozm. m. 5.83:? J :88. :2 .253: 273 .m so"... m 12.5 :25 Hum. u... 30% 0m 9m m0w€$€0 menu man 359. 92:03“ on; n max. mam 3&3 Noam. m. .25”: 3. 19.50605 W: :5 may?“ 0m 5m 539:0an 55. w. mow? 9m muonomznfiom Om $5 Hum—555. WPWH. flog” 5. Oman mm 333. :. 591.72 cm Ommlm. Mango.anme 5. 2—02 cm araflcmmaoam Ea mafia; Hanna 8 arm BEE—mam om Oman. 5. >3 curses: EOE. ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/25/2010 for the course AN N EA 130 taught by Professor Staff during the Winter '08 term at UCLA.

Page1 / 8

Selected_spells_from_Book_of_Dead - ‘55 Wear Om 9n Damn...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online