CourseNotes4 - 1AA W3 W{3)ch,AAAAQ AAA‘AA‘A3 A,hAAA(A\L...

Info icon This preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1AA W3 W {3)ch ,AAAAQ AAA‘AA‘A3 A, ,,,,hAAA(A\L ”Er AM Man WMAK WA is WeSulosPau .58 {(20 {punk {3 ' spaAMd A3 MAN»): 03. A , A Moi HM: ,oow(A\2 MMAT fl (Myom 4%) ,, ,, , -, ,Noh Lu (A \ WM We lea—:MJ ”A aux (W‘M mkmé 3-50,, ”TE 0. \Ssukssgqu. 6% R": "kg; (ATS SQNAMLX 7 i eoihd We Lek Lune-1 (51‘ Me MUSPOLLLA Tax, A bctmme 77 7 7 7 7 7 7 ”ALALAALAT) :5 AA--- (Aod =0 =>~>¢ A Q 7 u. xeknJAA\ MWS n: tMuWNZA‘fl We Pow “id“ 1T A3 A 31M; ” a. , g. A=(‘° 03AM (AAAAAWAAA “ OMQiM 1m LeMPuiL bodes A? Waste MWAMA WSpqLM‘ rfimQM 777x773 '5 z A 3 's 7. (733 2 2 ,,L3(; A215437 QO3\———37oe7‘5\7:U37. 7 7777777 7.4430 00A2 cone 7 ’ALAVN ref» a\ UL 7“: ALMA: \‘NCAQFUAQAEA W13 {50¢ a ‘00.“: AH fow(Lt\ L' Boi- fowLELUF to» (A) As SLLLESPMS \. APP L'SALLL? Q Ms A e nLALULX Must AL {A LLLLULY ' r 7 Q) an: \3 e was EPA MAME ‘0: in was ESQ Q SVPPOSQ- 16' ML&\ M X (S a \VEQ'OS‘ (Mkkkk‘k‘bfl % {LAMSQUL $de~mmakkkxsmimw WMOLAM ax, {LL rowsfi A (F0045 OF 0(0‘H'uSl) ALL. LL LzL 'LL; um MALLLJLLL A (LL (LLLL'A A; LsL LLLaLLLCAX L 77 C73 SULPQDSE. 3L6, NCAA 50 Ly. LES (3. Hum: 'MLAcL’M‘M gt, ' ' r0009 0%, A. (vows Gum A +0 LL \mm‘vtci PUEMKKi was Madam: ' Mm 051 imQSQbEL £9 +643: cut T09...) équ‘A-baf (.2de Eda: UL bath. 4-0 A. ”Aims mam/Lead“ mm (5% A (an be 49(15ch as A MAN (MMBLAQAM 63 m3 5% U» MC]. 31. |§ 0L {1M M‘DMOJXO-A éfltmws A}U( aLemme , ' L (a LL’flMS fiiLlLAS LIB-Ls M Mimi“ Ala-r MMAMB 6L Ems #mCAX. ‘ Do Gmchm ASIMMLAM (a M AK (M PK» has Lu Lam UL s‘s (Luisa. L 'LLTLL 'AB-AL‘ZSJO masS (kmsFoucD {‘UfM (A basis 03 R roLACAX. A “s ‘s 7. 1 0 BC- Co®<1 b ‘t S) = SW§L<§> K2),§ (“130.st "" 4 -S 3 o 7. A \ Nota‘ JAM (MACAO) ; MW?! a3 Finds (/3 U = FMRCAE. flaw SXMLXanXfi‘ ',[\*;XJXAX€X2:XXXX XX {walk PA;LXX= '* if EQ’ZXQQXXX shag ' f if , ,f ,, 7 =2 VXXVPA2; =0 77 (AH M ’apemPrXa‘XQ yum’wumi ,, =3 , LUXX 9,0 , , ,, , ,, , :2 Us; = XSXML out. L =XX, 2 2;; MOOXX ' 7 2 2 SwuXcJXfi, ~ ‘Lé (uu XXLX :X X2X2; - , =3 LX172; = O , ,, , =3 PA}. 0 =7 Ax= O QxS chip#o WW" .. xe luJCA‘X; ' * XmeXXXXXXX134m mm XmXXXX * if cw}; kquX s- wXAX 72222222222222“; M We Xi; (32.01! i, , 2 f, E 4L (00.: XS X03} Mwim {w "£451; 85 VlgéJJCM “-7 7 ' (Akita. A (N, P‘H cu ,, Lu ’7 7U calm , Iris-465% Re); Vuia‘ah: (oh: wt wirespead 40 a punt) ": F44¢ 94.4.44 gt :Hot 444 mom +0 0 7 114m So‘u-f. 77=Uo<_ 0 94 m 05%! basic vmeHaS. , ,,-, £44 7, 4(4th i: 4 104$}: V Mk1. , 1L}; 484444441; (UM/M" {a {1144 +64 WW 0% fin Mama which {3 G” A M>'~I\\ n - +64 MWQF 4 pivot. 44(wmfi —. n - M (M TIMS is, ”Wu. ka7A¢\\\ mULA +64. Audkifig‘ AX 4mm: umkwwfi, \mm + comm N. l 3 3 z ! 3 3 2 EX 1 A = (2 ‘ ‘t 5‘ ) M (L = ° 0 3 l . 7" -z '3 3 o o o o 0 U W3 6} wKLQ [~qu 0 {4 +611 Mrok Poslgm Qwew (:13 e colCA) dues mt. m\(A\ (MA w\(u\ LMME 5L Mo. W‘ 7 AM may? ML M * "A (As 4: AALAT— AM A' 37 AA; U (s N am“ WMOA‘NX obkwuék {A's-m ain‘t/(<3 , ’ AAAAAAA AAALAAA AA A“ ’A AAA» AAA AAA damn ’ 54‘ Ah {basis 6‘55 MM row Spam , ,,,,HMALM,A Am {A , ArAx‘AuA AAAEM Fig.3; wAmAHAAt m «AMA AzAAAA‘AAh km AAA AAA AAszc AA (DACU’X: " Th thrLs'wa (DAMS b‘g A HW‘SQ AN“ "(A 1A4 +xA 0 (=3 scLL++xnU—O (AAA AAA AAA; AAA A; A AAAAA MAMA!) \‘wmr ALPWLL/\KU~LQQAAMLL 4k '“Hi A rs {KM/H3 “Hi A {W , (Ag M Jar ‘H—L U IF UR UmoJL “Hi Pwof cflums a? U ‘03 Aeqvxj Hi O‘Ht—DJ at 4-0 Q (Prams *0) M we five 8 x U =0 it??? (phat , , , 33 («ms moquéwu. (MS; U out (k 8051363 L6((LO\ “Hi ”(3 mad-Am {5 UL x :0 TOM, 2 fix A w Mk3 km SchUwA at -'-O‘r so KL , ,LPWG , , (chums A (i AUJU M 1W3 Anh€u®+ .LE was (*9 Stan» flat “4 LOWS Lux‘HA LEPWOE) 33cm, (wM To 0L0 ‘Ku's mull. XWA+_+1A :0 <2) ,1‘u‘+r...+xALXA-= Fbl' 44¢ W M mach 113% w x3 +0, 7! 7047on all ofiw (miPweE) Era. \leaAoELS +0 0 auj : -- Z; txiui is' , LPQ‘JO , ‘thJU‘ LanaCKM 13A 4A». QNDA (DAUJAA'S Wu. 7 Aj': - Z; x A {P‘NM' N is ex \mLcu LEN‘AMAEM ck {Le WMSPMAL‘AS (”Ewi‘g A wag LOKM is in HM» Seam 0’1, Mae waspmdpxfi 4" pix/04113;)“ £0 -Hua.E was PreAj/wfl J 'TLL PoimE (S‘- Allurdtam 5k) 3d- or\‘ (048‘; «AME/U ' (Aria A (a 9A3 as Lu 7 [Maui IAQA‘R‘F‘) fin. Pix/0+ w(w~m3 53 (i. . m WWW: mm“; .~,\ A {W m 549:7“ ,,Mkflm= , ”19A” gq‘fiunc, w 1E5, w\mxm mung {4%qu ,, {mu'mbj ~ wkwifi; ’m'uJS" we \\L,,, mm “3s m. (M4444 W4J§Joqum , mkh if ~53“me 4 w: “:3pr WWW ”await“ {s ,, AT if! , ‘ , ,M if "MUN 3 ; ' cm (,,;¢\','('A*))flé; ,diuw,(€c>k>kk\\ mm» .* ",'/é\{,mn =3 ’;q\(A\'f,' \kéwfégwsxm, Mwam Mikaqewewem (19¢:me , ~ 77777716 M 1.me up in , qPPULaEMSI , Eek/EM \E {S Just WMECCLL my my. ~ ~ , ~ I," . I hawk: MLMJrMGLaJ-(MX—n ,,&,,M3 ”gm, M1,; A T . {All} VA \5 ~an ,$,o,,,,,,_ ,, ~ ~ " Emu ($32,, [34?“ (1g: (NW-e, M . , ,,, :Q , (by (Lu (A733 Mam; , f ' "Lako' \nm 'Aimskm "“4"," FowCAX'waWA-W WES oksuuysn F ,, "\LDI'(HT\ , 'L‘m5“"0k§MnnsiM' “m—r .' ,eLuu,413M‘LLM£M LL: LAT) = , 71R7LLM1LLLML 75LeLJCA“) 7=>,,,7,,>JA77= o. 7 MIL ,,,7PA Lu 77=7577 (UREA = 7 77 7 7. SLMM. LL ML M-r, mo MM M); [ML MLM77 m MOM M r' 'rmws a} LAMP are: in ILL (nfé vaIISPaLLL a} A (r- ttMLCM 7 «MAM mo. MM __ 7 I M P0009 OLA LNMJ at Y meWtmewMMLM ,, LP {5 \AWLLILM Md- MXM ,77‘ 12:39,: 9:” 4‘ *0 («as efl %= O (U. 13L SoCuIva macs’hgd , + ~ MMMM * f ffffff LMLLLex— M MMLL um ‘ &1M<N,N(,L,P33 = M , “(I/w. ILL M rows 5333.3 cm 04- obMMSmwa SPcho. ,, "cu-e. “and (MAMQAMI; I . m3 Sakai . +443 15467077! SIMLL CLIM( IUU’(AT\\ 7 I141, M-f mix-LOHEM mScé, ' L P we a Lxsis gr “30;:{AT}; 7 WANNA» 7 {a , Lasakdg. \Mxfimf ’ Cmpuxtn. W PA? LIL, {valuocklxn LAP. ’ "I3? UL {Ms L mo mos 0L Louis IN L910“) ts (Awe/x L3 ILL Wre5?bmd¢r\3 lL mm: a} L P e3. , NHL [‘2de , ,,\, 3, ,3 L , ,3 2:2 ,\ 3 ,‘5 2 ,, , 7 A: 777.75 15"“ 0770 73 t 7-———-> 0, o 3 t furry? 77 7 7 7 7 -\-330 (“H o o 9 f2,” 7 o 070 ,0, ,, ,,,,,,,PR 9— LUL ~3,,(L"E)A UL , Mon L“? WWW L m ""'rbufoF1radisxs“""m4o A HP: I (no Pow smPpizS‘.) ' (3 X‘ 7 7 .7 7 L ,‘ 7 7 L"; ,,, ',, ,, l 7)(—1 3 ) :( [fl ,, f7. 1 > ,, ,, l V: ‘1‘ W. 57?- L, , : Suxq u A’ULS On “nah 13-30"(bd\ , a. ‘GRSCS ‘bf 'kM(AT\ LS , , ~,3‘,m,3 LL a (Law ML: m * , up :34, * ’ * “ mabq‘xs ax WLA\ \s {(-13} ,‘ , . it'ssi ““0351 33(7,“ 3 (o o o 03, / M Mk3 grep. variodaLL \S {1‘ SO , ,’)L ,=\ =5,, 3L3? 0, ami 1‘ = - int-2&3 “’- "17., , ‘L L, gkoggzg {g Mam, {(3)2 * if ' Pamu =3 (L“P\B—;u” ya «I; ‘ x» w w M , $M<L¢KM\ '5 dilu<h=>u3( A“ =1 ruk(A\ 2 7. . Jimflw Um = 3 * mmka = \ . («=33 (MALL: {ATS} = '5 * rag/Adm =' '\ . (kw—{$3 :VAL Airfiumaxi ”AKA {A M51513 (LUCA) , mph“ flak r ;AU-U‘(TECL AAoL AKA i=3 rank,(A\=n :3 WHO - is} . ,,,,,,,,Mm3w:.113 :*€,],C,QA” is] Am ,' ,,,,, r r FMlLQA\1 (:7) ®\(A\ ‘8 AM M- «iiMLASwAaL SKBSPALLUA, (RM (=3 wKM= 4—) Cu-Ug‘ AMER“, bdmas +0 Lo‘CA\ ,, <=> A143 m A: but am. soAAMAAai/Lbeea' 7 ‘oAtrAAlLLM =~A <33 MACH, is 0x 70-hwslwxak SubSPaJJ. 5A R“ , , (=3 Aw -. {cg , (#3 {F A7L=L3 (Add A gohgwx. At {3 Uau‘anULl. {Oh-A W1( (A) ‘- M" A (M18 0\ righi' (AWSC C, 'SLLc/Lx “amt AC= :M (C. AXM) I MkM). MM mA(L(A\'—A ,, A, (MKS A (APE-(Ame. (’3 SUV-AN Hunk 4‘? V BAR = I“ (83mm, Egmfl. Be. cm: : IF A \Aas 0L LAFE’EMKHK, 6) RAJ-h =3 8Ax=gb :3 W 1 -— BB. But “Hus dn-cAA(+ NM Am 10 Wags (ms 0\ goMeA- Jcfixis mam ASSUMCS Ki 7L is 'Ck SAMAVM *0 SA~+ UM'HA’ . +93): r5 x:(’>\> R> Mk3 Agokukv“ Wm. B§.‘\N‘} 0M5 “139%” Can-mo. 3d: EVAN,“ . VAX 4A «macs W Rd; A ‘ogsu {N (>de «m, m @KMJ (N AkéowsX $2; Ac; «Mg A. ,,,,,CMAA mm {a New ,,,,,,,M x ,, M 4’; MW {Mgggowwzm v 1. :;;;;w ENHANA’: {N SPMSVHVM AvAX ,, 9&1:an4. \¥' §wh ,w“~d"g «8 SR“ {mmfla \NAL?M&\L~& T5 $9 \I“- SQMKV‘AVl‘ \I x i; ME ,7 was?” SWHVM Av‘i ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern