HW8 - we 31’ HM p A my mu If,”" faélem I...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: we 31’! HM? p , A my / mu If,” " faélem I “52%ihs/fi/‘aéEffljfifilifiaj ‘fi1&/flmifi’£fi/fliflmm I“ 5’ 3 53/7 Aw'm/ng. if”) A k I; j {j fr; ’ , Maw ~ {One W7 64(8) ‘ V Sim/feat EkyflkflVQ'fi lav-1 we (16;)an Javirbns Miléwa # F52» 71‘ £ } ‘ ‘ ' f) (Jim/3% “93/ fl aim/ram aim 20/3/22; 5/51/24 gytamgflg .‘ 2 3, PM ‘ Kliggaf») A K2 /’/} RZ/bislcf 03" . a j , _ M CQICOAVC H . ‘ _ ‘ VA K/XZRI Pimmdmfllx ANX’IJA X] ‘fxljflXl N )(1 (/"‘X1) CR I ’ Xle/QT 'Z'I/Q/AIWQ/zxz-“CX. X2” fife/75323 £an (1 W3 £6" E) KIKZRT :1 Alf/+42 (/‘R’A “ CK; (7“X/3: (41} ~42 E § Of 6‘ 9”“5903fi76 {It} A1159; 1/ [ye f‘hamkrteflz; CAME!) Ag; #15 gUQCJm7L/Q 'ftifim) Lib/W (All- A2Z~C> MN éQ‘an/Qnéar'ftfifm “13L Ck Quad/“a HQ (iv/w: $5 Hug fijmmjécUsc; flow 39/“ 752:2 66/3641?" 66" " fi Mm. mm Md ’3 médyej/ Czar/mm “4/36 Caialca,.z}cn‘e: 4,294 AQLM‘MB ABEL/£63 CSO/éoa? é/cCciJCUiak Ax ~, xi j’gszi ‘ , , r . , f E )0 K1 031/5 AIL/‘12}; C {ram [PG/VLA} "4956:; JCd/M/fi, it”; 2;: kiwi é . ' 3’ p “jhngfg/r, 3 m6: 3%: “Me W619 ja/éfgw i r, (3.“ , * . ’K d V mm ‘C: de ma? :gfmns Ccm'flag (Same; C38 5&5” MGH‘Nifimzs/fi? X: ‘ X2, 'M} M “limb”; ( $03”) 75%ng ) 6 f\} {33/ 55:} im 32, I Mp- t h a ,QLL // W02“ (ME? wax} anJ3(":’3’£ Mb.) VS" X“ ,» ,. :7 m . V A 15‘: 'fl ’ ‘ 7‘ ‘ hf“ flfiCfiwfie $6M i5 [email protected](omlemfimcgmk/le) “Hm/m §éifl “we; 04% L: We; ‘0' flaf'Hxar‘ma )fiflgymfa} C(jflSfS'J‘iiL/fié Problem 1 calculated calculated from calculated from from data model model expressions expressions 71— cal from Fitted lny1* |ny2* data 0 ##### 0 #DlV/O! 1.146 0.982 0.0042 1.1215 1.121 0.9996 0.848 0.016 1.1073 1.097 0.86436 0.659 0.0442 1.0479 1.06 0.66372 0.487 0.0974 1.0214 1.028 0.48315 0.358 0.1656 1.0105 1.01 0.35134 0.252 0.2542 1.0117 1.006 0.24815 0.218 0.2915 1.0136 1.008 0.21645 0.177 0.346 1.0178 1.014 0.1783 0.096 0.5014 1.0399 1.04 0.0972 0.049 0.6514 1.0639 1.072 0.04803 0.021 0.8099 1.1031 1.109 0.01643 0.007 0.9389 1.1476 1.141 0.00307 0 #DlV/O! #DlV/O! 1.166 A12 1.1463 C 0601 A21 1.1663 fig ‘ y = 0.6009‘x2 - 0.5809x + 1.1463 0% 1112 R? =0.-.9.803.. .. . , .. 9x exp fiy exp x model fiy model ‘ v 1% ln yl data . In y2 data ' 5% GE/x1x2RT data 0'4 § § ln y1 model g ln y2 model 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 GE/X1X2RT mOdE' Problem 1 continued [ GE [ GE Residuals Residuals xlszT RT calc calculated from model 1117] calc Fitted ca c I from data 5 my x1 from data from data In v1* ln y2* lnv1*/lny In v1 In y2 lnvl/lny . . 2 . 0 #DIV/O! 1.1463 ###### 0 #DlV/O! #DIV/O! 0 #DIV/O! 1.146 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 0.0455 1.1215 1.1211 0.0487 0.049 -1E-05 0.9821 0.004 -65886 1.000 0.003 297.43 66183.2 0.094 1.1073 1.097 0.0943 0.093 -0.0009 0.8485 0.016 -972.34 0.864 0.013 64.316 1036.7 0.1829 1.0479 1.0602 0.1566 0.158 0.0018 0.659 0.044 360.491 0.664 0.045 14.64 -345.9 0.2909 1.0214 1.0282 0.2107 0.212 0.0014 0.487 0.097 350.291 0.483 0.101 4.7891 -345.5 0.398 1.0105 1.0103 0.2421 0.242 -4E-05 0.3578 0.166 -7995.5 0.351 0.170 2.0689 7997.6 0.5069 1.0117 1.0062 0.2529 0.252 -0.0014 0.2515 0.254 485.16 0.248 0.255 0.9733 186.1 0.5458 1.0136 1.0083 0.2513 0.25 -0.0013 0.2178 0.291 -163.82 0.216 0.290 0.7459 164.6 0.5964 1.01781.0136 0.245 0.244 —0.001 0.1767 0.346 -172.18 0.178 0.341 0.5229 172.7 0.7206 1.0399 1.0397 0.2094 0.209 -3E-05 0.0962 0.501 -2783.5 0.097 0.499 0.195 2783.7 0.8145 1.0639 1.0718 0.1607 0.162 0.0012 0.049 0.651 41.0777 0.048 0.662 0.0726 —41.0 0.8972 1.1031 1.1088 0.1017 0.102 0.0005 0.0206 0.81 38.9264 0.016 0.851 0.0193 ~38.9 0.9573 1.1476 1.1409 0.0469 0.047 -0.0003 0.0071 0.939 -26.066 0.003 1.023 0.003 26.1 1 #DlV/O! 1.1663 ###### 0 #DIV/O! 0 ##### #DlV/O! 0.000 1.166 0 #DlV/O! 70000 60000 E 50000 § 40000 § 1 8 GE/RT residual 30000 E I % Act coeff residual 20000 a 10000»i -10000-0 Data is not thermodynamically consistent. Rwéjem Z Cal/h3g3 ) V4,) , f. C H! 0553/ '+h€écfamim§z% Excel! $149535 934‘“ Mfi‘k’A'L) 5%” W 3% 79’6" I X3; )L mg j mew) 2r) 7%, 73% jug/19% emf/W3 {Iv/07‘; a” 1‘77 given V‘Q/UE’S X, 38,,“jezapmwgifljcmcj 7}, 4130 'ffij/JQ 177 /4A%MQ mam/Cm Canssfcm 7L5 7%!“ 507% mam/gaj/xds: g migfi ibfih’cd 9§,?(?Sf$63 £wz9g2QmMZ} k @ Them age; Edi/E’r'k» mmrmj‘ga *th ala‘ediwa fimczirim H “F, All Qfljj/ézzjfi 342! :2 {xiii}??? prOC-Q’JCé file, ‘} ~ “" a/ y (I A I A 1 A, fffiftjlj , CCJC / é, ’nqC’iRE Cir”) IWII‘IL/‘Cz! 3:1? 623 £37“ (“KEEEZSW "/7381? 1,736: Esmver‘ 7]an Wimée. *haeéjecaL/‘W. imcfim ébchmflmfifioa V'Tgéwsses‘e Nwfié you 5W? MM 7%: 4,2Aflrm39cvifiiweaf 7%) [9:36; Sflivefk . $0N‘6p (Lg/"ff 01265 (gimmylj {15:3 away/3C1”; (1WD: (1mg) whfi :50 Sch/Q: £34, @ ‘l»x- fi/bfpgfiemfl may Acme, (,2 Wat/3h a’¥7l}xe;§$cia‘fa (3" Me PfWCgU/Eflns fie 3cm QS/‘fi flzlfli/i Bag-7"- '%C:‘* {1300 Edi/i heme 7&0 Clfimfia He écmwia caiwfcwfj SQMMQ «Ia/Ogre: "H"?- V‘m ‘W fl/WW’? :2! W: @K‘Dwiiéfi ; , M 411 A 214”, @3592?! firm 2 1” Tag/ML ’ DU??? j W“ V7 24.! C 6” P we, WECM muaijbn) I CU 6w.“ “3&1 9‘0 [CYJQ 0/) molar VG) Mnan ’52» éaifl’b , "7 ‘ r {\ ' y‘ 1 “v COmpOO/WCIS: 90 Cam‘fig {Liam/2mg CG I6L315€84AIZQ’°CI‘A~;; :5 , (J a V2. vAr — “Elly 1/921 V x A" 5 A32.” Vmflf’rg "A‘ZI’ VZWKW "Amy mgr/moi y ' ‘ 441, w: W ~WL erf} Cxéikpci/Yg MA- . . I? 2) L ,A ’ ‘ ‘ W I m MK, : Jan CK; T‘XZJLQB’TXZAKxHXZJLn W WJ/Llfwéz En‘ :-/ ‘ , e (:M 6 A2: ~ amfipméwlQB’3’3/MNL’4’ 52 “(x/Am W2) ‘XI X/My 6:: W2 d 9L 059d MEN’SUWS C;®kg:ééi%5§7lvc7(€m7i§ (2cm also use»; #26,chva Aggro; Uffgcfimf‘fl; ' Jed- a c: :3 :42fo 623 Ankmé; weak/“gaff; 6:") flie/ p‘x‘f‘»“5g7épf3£€@i w rgje ’flfia‘MflQ—f ‘Q "310% fh'kv“ / 7&0 U33 Ccikiflmzed fifflf , w , uC-‘F 3%6/‘91‘3 mc’fi/IE‘ 7680’ ,z I"; En Jan “4;; Qnfiflm flammakws WWW ’ ( i ) %’ 70ml m3) 586; ffeflm P~7§ WC) 5mg? 326.53 30%: >393 08385.8 OmfiEflma 33.3%; 8 mega” E 123 EEEBB Im A $38 3i: N8.me 92$ 858 g N N88 s38 BN8” A---ov=o:m_-:--v 9683 00383918 A: 8.260201% A8 fwdfiZoBmEmzm o A foAmh A o A o 4 mod; owmom Noooo Noooo o.oo o.o& o.oo fmmoh foofww our: o.omo o.omow o.ogwoo mfmo muox: Nomoo whmbm Aombh o.om: o.ooo foooh fooon 0.4mm ca; 0.33 o.ommmo mobo mambo www.mA Nmmho NfK o.oow o.oow fomAm foowom obom oNom ogmm o.oioo mob.‘ mhmmu owooh Mambo 5.3 0.4mm 0.3m fhomw fomjm ob; o.oo ohm; oNomfi Vme moPmm mgwbk Nourmg mmbu o.ow o.oo fmfig foowww chum o.oww obon o.oAmoo Noam Vmufmo oofbm woooh bPOL o.ooo obok_ fgmoA fAmNmA o.omN oxEm 9on obmgom mem Nomoo mmmoo Nonfow NPN© o.oo o...» foomw fmmomh o.oo: o.ooo o.ommw 932$ V91 Nook: mmofla womb: AoNo ob o; foomo fmfiuh o.onm ogmw o.owom o.omogm «moo womb; mmooh Nmobh AN.) o.omm o.ouu fooN.‘ fmomoo o.oww o.owm o.oomm o.ootb Vmom www.mo mofmm wafj Nmom o.oo o.o# fooom foome o.oou o.oow o.ohom o.omom.‘ No.» NAPmm mooNA wwwth Amok A o ._ o.obmmw A o ._ o woow Noooo oooow umooo o.oo >393 0094.0me Om_o:_m6q Umqmamfima 8 :mm HERBS In 25 $88 33.8 N8.me 0.3“: immug N8 N88 $3.8 BNQQ A---ovzo:m_-----v gamma o.oA o.oo fmwoh fooéww A o.omom o.oéwwm moo; mmgoow o.oommA mombd Nwmou Noohw Nomoom fwmom o.om: o.ooo foooh fooon ogfi o.omo 0.33 o.omooh mfmo mohmmw o.oommw mmoow www.mo woogw Nomomo mNmoo o.oow o.oow fomKFm foowow oAmm ooa 0.4mm o.m._m mobo mobmom o.oomww whohm omwuh Mop: Nmmomo omoo o.omm o.oG fhomw fowjm o.mom oNom ohm: oNommw mohw Noamwm o.oommh Noooo ohwbw Noogo Nmmoom fmmom o.ow o.oo fNAK fgowww ob.— o.oo 9me omhwoo Nona Noammm o.oommo whoa: among Noogm Nmmooé Amom o.ooo oboh ffmg fomwmh Chum 9me o.on._ ohmoow Noon umemm o.oommw wwoxfi mmhbm Nooom Nmmomb omeo o.oo o.f.~ foomw fmmomg ohmw owa o.ommw PK: NmNm Naommm o.oommw wwwam mmooo Nooo‘ Nmmomw mm: ob o.._ foowo fmfiVA o.oo; 0.4mm o.owom o;mo§ No.3 NooAMA o.oommo upobo www.mo Nooow Nmmomw mLmLo o.omw o.owu fooB fmomoo 9on o.omw o.oomm 9095» Mama ngwww o.oommo VAPoN mombo Nooom Nmmomb ohms o.oo o.okw fooom foomwfl o.owm o.._Nm o.oufiom o.omomp umbm wokmm o.oowmo Nmfoo oofuo Voooo Nmmomm Amoo A o AfoAmNN A A o Noo.‘ Noomom o.oommo Nmoom ooobm Nmoom Nmmom AmLo mv‘mfima 003 3039.6 3v $qu AB fmé <0: rmmq mncmzo: >395 08383.8 00850.80 00063 02:00:90.8 .umqumqum 8 09.5.“ > 0 0 000.200 3085020100 >00 >0._ 23310.. 0 0.00000 .3000; 000.000 00.0000 0000008206333 0.00000 0.0000 000 0 0.0000 000.00 000.000 00.0000 A---o_u:o:m_-----v x0 x0 00.8.6 00.8.0 0;.me 00.me $.88 00.8.0 0.me U32 U000” U008 $9.800 0.00 0.00 0.0000 4.0000 0.000 0.000 0.0000 0.04000 0.0.00 000.000 000.000 000.000 00.00 0.00\_ 0.000 0.0000 4.00000 0.00 0.0.0 0.0000 0.00000 00.00 000.000 000.000 000.400 0.00000 0.000 0.000 4.0004 4.00000 0.000 0.000 0.0004 0.00000 00.00 000.000 000.000 000.0 0.00000 0.00 0.040 0.0000 4.00000 0.0.0 0.00 0.0000 0.0000 00.00 000.000 000.000 000.000 00.000 0.00 0.00 4.0000 0.00000 0.000 0.000 0.0000 0.00.30 00.00 000.000 000.000 000.000 00.0000 0.000 0.000 0.400 0.00000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 00.00 000.000 000.00 000.00 3.0000 0.00 0.40 4.0000 0.000000 0.000 0.400 0.0000 0.40000 00.00 000.000 000.000 000.000 00.000 0.0 0.0 4.0000 4.00000 0.000 0.400 0.0000 0.3000 00.00 000.000 000.000 000.000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 4.00000 0.000 0.000 0.0000 0.00000 00.00 000.000 004.000 000.000 00.0000 0.00 0.00 0.0000 4.00000 0.000 0.000 0.0000 0.00000 00.0 000.000 000.000 000.000 00.0000 0.000 0.00._ 0 0.00000 0 0 0.0000 0.00400 00.0000 000 000.000 000.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 A 0 4 0.0000 0.00000 00.0000 000.000 000 0020 4.00000 >393 083830 00.02060 0583 00300826 0083085 8 :3 > 0 0 000200 200020020200 >00 >00 233 I0” 0 0.00000 300.00 000.000 00.0000 00000082083303 0.00000 0.0000 000 0 0.0000 000.00 000.000 00.0000 A---o_o:o:m_::-v x0 x0 00.88 00.om_o 0:.me 00.me $.88 00.8.0 0.me 085 3. 3000 00mm: 08.0 600088200388 0.00 0.00 0.0000 4.00000 0 4 0.0000 0.0300 00.0000 00.300 00000; 000.000 000.00 000.000 0.00000 0.0m-._0 0.00.0 0.000 0.0000 4.0000 0.00.. 0.000 0.._000 0.00000 00.00 00.0004 0.00000 000.000 000.000 000.00 0.0000 4.0m-._0 0.000 0.000 0.0000 0.00000 0.00 0.0.0 0.0000 0.04040 00.00 00.0040 0.00000 000.30 000.04 000.000 0.0000 4.0m-._0 0.400 0.000 4.0000 0.0004 0.000 0.000 0.0000 0.0000; 00.00 00.0040 0.00000 000.040 000.000 000.000 0.0000 0.0m: 0.00 0.00 4.0000 0.4000 0.00 0.00 0.004 0.0000; 00.00 00.0004 0.00000 000.000 000.000 00000; 0.00000 0.0m-00 0.000 0.000 0.0000 4.00000 0.000 0.000 0.0000 0.00000 00.00 00003 0.00000 000.000 000.04 000.000 0.00000 0.0m-00 0.00 0.00 4.0000 0.000000 0.000 0.000 0.000 0.40000 00.00 00.0000 0.00000 000.000 000.000 000.000 0.00000 0.0—W00 0.0 0; 4.0000 0.00004 0.00._ 0.400 0.0000 0.0004 00.00 00.0000 0.00000 000.000 000.000 000.000 0.00000 0.0m-00 0.000 0.000 4.0040 0.00000 0.000 0.000 0.0000 0.00000 00.00 00.4000 0.00000 000.000 000.000 000.000 0.00000 0m-00 0.00 0.00 0.0000 0.00000 0.000 0.000 0.0000 0.00000 00.00 00.0000 0.00000 004.000 004.004 000.000 0.00000 0.0m100 0.000 0.00.0 ._ 0.00000 .0 0 0.0000 0.00.004 00.0000 00.0000 0.00000 000.000 000.000 000.000 0.0000 0.0m-00 $00 0.0.0.: :0 Wm? <<=wo= 3000. 05850 00030030 00050000 0503 003000030 $0300.10 8 000.00» > 0 0 0.00000 30000020100583 00.0 >00 >00 233 Im A 0.000 :VV.0 000.00 V0.00V 00:00.0:_08m<203 00... 000.0 0000 V00 0 V000 3E0 000.00 00.00V x0 x0 >40 >00 00.00.80.008 01.000: 00.006.“ <._.00_0 $0.008 V05”: 300» 00000 .0000 $020.00 000; 0.000 0.0V 0.00V0 0.000 A 0 A 0.000 0.000 00.00V 000.00 V00 V020 0.0000 0.00 0.00 0.000 4.00V 0.0VV 0.000V 0.._0._ 0.000 0.000 0.000 00.00 0V0.0‘_ V0000 VOV.0V 400.0 0.000 0.000 0.00V ‘_.0000 AV: 0.0000 0.000 0.000 0.._V0 0.000 00.00 000.0 000.00 VOV.00 0.0000 0.00V 0.000 0.00V 0.0000 0.00V 4.0000 0.000 0.V00 0.400 0.00V 000V 000.0V 0V0.00 V0000 M.VOV0 0.000 0.040 0.000 4.0000 ._.00 4.0000 0.00 0.00 0.00 0.3 V0.V0 000.00 00V.N0 V00.V 0NOV0 0.0V 0.00 0.000 4.0000 0.000 0.300 0.0V0 0.00V 0.000 0.000 V0.00 V0000 000.00 V000 00.000 0.000 0.000 0.000 4.0000 0.400 0.4040 0.00V 0.000 0.000 0.000 V0.V0 V00 000.00 V0000 3.004 0.00 0.00 0.000 0.0000 0.000 0.00V 0.000 0.000 0.000 0.40.. V0.3 V0004 000.V0 V0000 00.400 0.0 0; 0.000 0.0000 0.000 4.0NVO 0.000 0.000 0.004 0.30 V0.00 V0004 000.00 V0000 40.0V0 0.0.00 0.0VV 0.000 0.000V 0.000 4.0040 0.0V0 0.400 0.000 0.000 V0.00 V0000 004.00 V0000 00.000 0.00 0.00 0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.00V 0.000 0.00 0.00 V0.0 V0000 000.00 V0000 00.000 0.000 0.004 0.000 0.000 A 0.000V A 0 0.000 0.000 V0.00V V00 000.0V V0000 0.0000 0.000 0.000 0.0V 4.00V0 0.000 A 0 A 0.000 0.000 00.00V 000.00 V00 V020 0.0000 05830 00030030 00050000 0503 003003030 00030.06 6 :00 > 0 0 V0029 A: 0000020100 <0 00.0 >00 >00 233 Im A 0.000 :VV.0 000.00 V0.00V Amv 00-083612 <0 00.; 000.0 0000 V00 0 V000 ANVA .0 000.00 00.00V i x0 Lfv 30000000280008 $.05”: 00.006” «3.000 0000.0 V004: V00_0 S. 3000 0000.“ 0008 _00A_uom_ 20001.02 0.000 0.000 0.0V 0.00V0 0.000 A 0 A 0 0.000 00.00 000.V0 V0000 V0000 0 0.00 0.00 0.000 0.00V 0.0VV 0.000V 0.404 0.000 0.000 0.040 04.00 00.000 0.000 0V0.00 V0000 VOV.0V N.0VOV 0m-00 0.004 0.000 0.00V 0.0000 A.V._0 90000 0.400 0.040 0.0V0 0.000 00.00 $0.0: 0.0000 000.0 000.00 VOV.00 N.0V00 Mm-00 0.00V 0.000 0.00V 0.0000 4.00V 0.0000 0.000 0.V00 0.000 0.0.‘V 00.NV -0400 0.000 000.0V 0V0.00 V0000 0.0V00, 0m-0V 0.._00 0.040 0.000 0.0000 4.00 0.0040 0.0._ 0.00 0.00 0.: V0.V0 -3000 0.000V 000.00 00V.N0 V00.V 0.0000 Am-00 0.0V 0.00 0.000 0.0000 fwmm 0.300 0.0V0 0.00V 0.000 0.000 V0.00 -MOV.V0 0.0400 V0000 000.00 V000 0.000 Am-00 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.4000 0.00V 0.000 0.000 0.000 V0.V0 -NMV.0V 0000; V00 000.00 V0000 0.000V 0m-00 0.00 0.40 0.000 4.0000 0.000 0.00V 0.00.0 0.000 0.000 0.404 V0.VA -MOV.N0 0.0MVO V0004 000.V0 V0000 0.0VVO 0m-00 0.0 0.4 0.000 4.0000 4.000 0.0NVO 0.000 0.000 0.000 0.30 V0.00 000.04 0.00V; V0004 000.00 V0000 N.0V00 0m-00 0.000 0.0VV 0.000 4.000V 4.000 0.0000 0.0V0 0.400 0.000 0.000 V0.00 -0000 0.0004 V0000 00.0.00 V0000 N.0VVO ._m-00 0.00 0.00 0.000 4.0000 ._.00‘_ 4.0040 0.00V 0.000 0.00 0.00 V0.0 000.00 0.0004 V0000 000.00 V0000 0.0V00 Mm-00 0.000 0.004 0.000 0.000 0 0.000V ._ 0 0.000 0.004 V0.00V 000.00 0.0000 V00 000.0V V0000 0.0000 mm-00 _u-x-< q: :050 2.2058 3000. >393 0003830 00852. me 006060 000.63 OoSnosmEm 0.083066 8 0900.“, > w 0 30023: @0023: 060233 I00 3:380:6qu >AN >NA .29 A 0.00000 A30 000.0 000.3 00k 000.3 ANVAb 9020309050 0.0.3; 0.0 00 N N800 ANNA 000.0 03.3 00A 0E.AA A---00A_o:m_:---v xA xm 0A. om.“ 00.8.0 3.9200be <A.om_o «$.86 30qu U85 Avmzoammam: .8 :00 0082060 Aumm: 0 A A.00A A A 0 A 0051 000000 mgmqofio cmm mxciumm; 0.00 0.00 A000 A.00A0 A 0.0000 0.0AOA0 N000 000000 A 0.00A 0.000 A000 A0000 A 0.300 0.0030 E00 00030 0.00w 0.000 A000 A003 A 0.AO0A 0.0300 00 00.030 0.A00 000 A000 A003 A 0.003 0.300 N00 000000 09.0920 mczomo: 0.0w 0.00 AP: 3000 A 0.0000 0.00000 000.0 3300 0m+00 0.000 0.000 :0 A.A0u0 A 0.03 0.0003 0N0 V0030 0.00 0AM A.000 A0000 A 0.000 0.3000 000; 330A 0.0 0.A A000 A003. A 0.0u0 0.AmAOA 000.0 NOVOAM 0.000 0.03 A000 A000 A 0.0000 0.000A0 000.0 $0000 0.00 0.00 A03 A0000 A 0.0500 0.0030 000A 30000 A 0 A A0000 A A 0 000.0 00003 33 a 38 t- m Nol 2 S 2 3 3 A 1.: ,-’ LA Margules Txy graph T-x~y m 32 W \ v m 3 / // \ \ \ M A ‘/// van Laar Txy graph T—x-y fit It“? IV \__N ‘\ \ \\ E \~~~ \ .— \\‘_ ‘\ ‘ ¢ 5 . r , ‘\~~-N_A_W “WA—31“” J O 6 U 3 i x1.y1 fitfiiam )2a 3 Fffbg’i‘ (1%)QLQiCi‘7ifi7ihe. @mwfi/km am}?! ‘hag‘gé P lip a g , a, .L , I “7L Wafap 5.3 [/7 566/.) Mk} ‘f’he 'fiSSae) 50f ’7L’ 5 WC”: “3’ “Q $6639 Mia 7'th wfiabfi There flag. Mafia“ pifiase‘; Corfi'fi/WS flD I 2 ‘ to V, > fiwwldxozg g F Egampmefi F ‘ fiafififlé‘: Gfl'bfléi phase) (“jé‘lttif‘m/fig galuéfl/g/ ina‘ifir fr) Esta/bl ,"’a_ 6,3 “’3 a 7‘ XW‘XM“ X535“ Kwfl 5:3”) W 0363 UNIPXC baria'E/‘mz‘ng #13 )W mm: Xfig‘w‘figl‘ . “IL IC'H3,'7c:/~xz.) 20H ’ ‘7; $103354; Qfld X29332] \ Scy‘fls'fi ifi'Hae'E. M093 fimd ‘f'he,’ $0305”; (3"; xi“; 86%;}: 1,43%05615 ~ 1 .i“ «r fir,“ L , 6" e xgawgi X; 55 x; W (fir-“ma UN“: M , ‘.- 2 _ '3' {:8 U ’46?) mac/9mg Cayuga/‘5 a“; [(313) [CH2)H 4+ 23W. cijfin/k de‘l’Ufio/z in wakr 3 ES 9‘25 M 29am, w?" m p 3 , ’ .. , { I l/U C U ICE/3 if) 9/62 E; S_ 77773 gives? Cififgyimfiyfibn MM; RE; I) WEE/3 H365, @C'km/ 7%; 6}“ («aft/ii" fr) maiamm j a Am) 2 Acmgw Hwy )037 :30 'H'xa (5% {12:3 Sue) {3562:3362 a 5+ Udcfifl mau do f‘i’wig a"? 3 7“; Panther ffkcm 33%; Z}; 71’): "a flat; in), *zfiffimg 1:) " j by I? 5"” J 232%" . , if) ‘ I w I CHM?! (3mg ,‘ gargje/‘S fha Va) 3 61M 7 @C'mmfll pvécmeg “v3ng \Nfiw 20.6” :53: v” SEE 331m 8533 in: -v :09" mm to 353.355 om_om >223 00948626 3.319 .00 . u . 0033 83% 833 8:6» 003% > m S A N m 01w III 0%. Ill. 2 ll 5. II 5% II 5% II 0: II. NEE. ll 15 ll 20 II M3; 03 NS ammo ammo $8 2 mqocnm A w o w m GEES Fbmmv v” :09” >393 0830.036 3:: 18 .004 E 206” EmOI .m :2 m .535 90.6 S = am<m_o_u 3mm mamm». > A. mezcmmmz. v. Ema. m in. man. 963. 302 0 . 12.....Kh C. 1. .Cflr. S AmEm 81 Elm mm ammo:ch .: Ex". Om: cm 58 81 22m? 2 83m? mo=oé 6x" mzmnaozozm x N w .5 2.55 01w 2.392 OIN x 55 CI X {as >OI x Sa >001» x. rsz OI $38850. Ac m<oE amino Sm m9 IMO 0:32 9236 Emma my >001 956 02:35 3m” 02 OImOO omEEmzozm cmfiofim mxm. 010 0001 OIwOOO OINO OI OrN OOrw >OZIN Mx<ncxm Z macaw mem H 22m” 8533 5:: -v 5615355 818 mmbmmfia 331m 833 33%: ammo wm-mo meo m m m ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

HW8 - we 31’ HM p A my mu If,”" faélem I...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online