1ge2001-02

1ge2001-02 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , 262 22 Παπαφλέσσα και Υψηλάντη ΠΑΤΡΑ Επώνυμο: Όνομα: Προσωπικός Αριθμός: Ημερομηνία: Βαθμολογία θεμάτων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Γενικός Βαθμός 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-02 ΔΕΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Για να εκτελέσετε σωστά την εργασία αυτή, θα πρέπει να έχετε εμπεδώσει την ύλη των Κεφαλαίων 1 και 2. Όλα τα θέματα είναι παρεμφερή των παραδειγμάτων, των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και των επαναληπτικών ασκήσεων των αντίστοιχων ενοτήτων! 2. Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήστε τις κόλλες με τα θέματα, όπως σας έχουν σταλεί. Ο κενός χώρος κάτω και πίσω από κάθε θέμα είναι αρκετός για την απάντηση. Μην προσθέσετε σε καμιά περίπτωση δικές σας κόλλες. 3. Γράφετε ευανάγνωστα, καθαρά και κατά το δυνατόν ορθογραφημένα, διατυπώνοντας τις σκέψεις με τρόπο απλό, κατανοητό και συγχρόνως μεστό. 4. Μη γράφετε περισσότερα από αυτά που ζητούνται στο θέμα, αφού τα επιπλέον, αν μεν είναι σωστά δεν λαμβάνονται υπ' όψιν, αν όμως είναι λάθος, επηρεάζουν αρνητικά τη βαθμολογία του θέματος. 5. Όποια δεδομένα χρειάζεσθε για τη λύση των ασκήσεων (φυσικές σταθερές, συντελεστές μετατροπής, Περιοδικό Πίνακα κ.λπ.), μπορείτε να τα πάρετε από το βιβλίο σας. 6. Στα αριθμητικά προβλήματα, δώστε προσοχή στα σημαντικά ψηφία , στον εκθετικό συμβολισμό , στο στρογγύλεμα των αριθμητικών αποτελεσμάτων και στη συνέπεια ως προς τις διαστάσεις των μεγεθών (βλ. Παράλληλα Κείμενα στο ξεχωριστό βιβλίο των λύσεων). Εξετάζετε πάντοτε, αν οι διάφορες μονάδες απαιτούν μετατροπή στο σύστημα SI. Ελέγχετε πάντοτε στο τέλος, το πόσο λογικό είναι το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξατε.στο οποίο καταλήξατε....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

1ge2001-02 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online