LPZ_10_mereni_srdecnif - LPZ Kuchaov Men srden frekvence...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ Kuchařová Měření srdeční frekvence Klíčová slova Důležité pojmy Kardiotachometr – měřič tepové frekvence, rozsah 0-200tepů/min Úvod Tepová frekvence je za normálních okolností funkcí tělesné námahy. Dělení kardiotachometrů podle druhu změřené frekvence: - Okamžitá hodnota frekvence-neustálé vyhodnocování R-R - Střední hodnota frekvence-nejběžnější - Průměr z předem zvoleného počtu tepů- Metody měření Z EKG signálu nejčastější běžně součásti zařízení JIP, ARO a lepších EKG pomocí elektrod – získáváme EKG, tepovou f a dechovou f detektor zachytává impulsy z EKG dáno QRS komplexem - těžší pokud se vyskytuje nějaká srdeční variabilita v závislosti na nějaké chorobě požadavky - nezávislost na pohybech pacienta -oddolnost proti síťovému artefaktu -nezávislost na tvarových změnách, velikosti vstupního napětí a polaritě vstupního napětí EKG singálu
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern