{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LPZ_12_EEG_a_EMG - SEL 12 Kram elektromyografy poadovan...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SEL 12 Kramář Elektroencefalografy, elektromyografy - požadované parametry, specifika použití, možné artefakty ovlivňující výstup, požadavky na bezpečnost Klíčová slova elektroencefalograf, elektromyograf Elektroencefalograf (EEG) Zdravotnický elektrický přístroj určený pro získání grafických záznamů a/nebo k zobrazení elektrické aktivity mozku na displeji pro diagnostické účely Princip snímaní Požadované parametry vstupní citlivost nastavitelná 20-1000 μ V diskriminační činitel větší než 10000 vstupní odpor 5-100 MΩ počet kanálů nejčastěji 19+1 pro EKG+1 pro značky použitý registrační systém - inkoustový přímopíšící, - inkoustový tryskový, - kopírovací Artefakty ovlivňující výstup pohyby očí a mrkání svalová aktivita (polykání, mračení, žvýkání, mluvení atd.) srdeční aktivita (mechanický pohyb tepének) 1/3
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SEL 12 Kramář Elektromyograf (EMG)
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern