LPZ_19_Mereni krevniho tlaku - LPZ 17 Eva Sebroov Men...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 17 Eva Sebroňová Měření krevního tlaku Klíčová slova invazivní / neinvazivní měření krevního tlaku, auskultační metoda, Korotkovův fenomén, oscilometrická metoda, katetrizace Důležité pojmy tlak krve (TK) v tepnách, přesněji v arteria brachialis systolický / diastolický tlak – nejvyšší / nejnižší hodnota TK hypertenze / hypotenze – vysoký / nízký TK jednotka užívaná pro měření tlaku krve je Torr =1 mmHg ~ 133,322 Pa Úvod Význam měření krevního tlaku předcházení mnoha rizikovým onemocněním (ischemická choroba srdeční, mozkové příhody, selhání ledvin, oční poruchy …) Metody měření krevního tlaku o Nepřímé – neinvazivní metody o Přímé – invazivní metoda Nepřímé – neinvazivní metody a) auskultační metoda – odečítání hodnot TK pomocí fonendoskopu (n. mikrofonu), porovnávání tlaku s tlakem v manžetě; využívá tzv. Korotkovův fenoménm (šelesty vznikající mezi ST a DT, způsobené turbulentním prouděním) OBR.1 Korotkovův fenomén b) palpace
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern