bio_ma1-6 - EVOLUTIONAIRE STUDIE VAN HET GEDRAG NATUURLIJKE...

Info icon This preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATUURLIJKE COÖPERATIE EVOLUTIONAIRE STUDIE VAN HET GEDRAG _________________________________________________________________ 28-10-08
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1 evolutie geslachtscellen en geslachten ( , ) 2 evolutie sociaal gedrag 3 4 synthese:
Image of page 2
Natuurlijke selectie bevordert egotripperij (D) ten koste van coöperatie (C): D hogere fitness natuurlijke coöperatie behalve wanneer specifieke mechanismen coöperatie promoten
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
biologische organisatieniveaus voor samenwerking genen in genoom cellen in meercellige individuen in gemeenschappen gemeenschappen in naties (staten) naties in de “Verenigde Naties” altruïstische interacties tussen donor en begunstigde met kost c en baat b kosten-baten te meten in fitness win-win operaties ; gedeelde winst > b - c selectie als coöperant wint van egotripper
Image of page 4
1 verwantschapselectie bij bloedverwanten rb-c > 0 , met r = verwantschapscoëfficiënt (tussen 1 en 0) cfr. regel van Hamilton inclusieve fitness = directe + indirecte fitness uitgebreid fenotype van coöperatief gedrag
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cannibalisme bevordert verwantschapselectie tijgersalamander
Image of page 6
natuurlijke coöperatie 1 verwantschapselectie
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
natuurlijke coöperatie 1 verwantschapselectie 2 altruïsme tussen niet verwanten interacties tussen 2 individuen: 1) + / + 2) - / + coöperatie altruïsme (mutualisme: coöperatie tussen verschillende soorten) ik / andere 3) - / - 4) + / - op langere termijn: wederkerig altruïsme (wederkerigheid, reciprociteit); wordt dus + / + competitie (haat) uitbuiting (manipulatie, schijnvriendschap)
Image of page 8
2 directe wederkerigheid - tussen niet verwanten tit-for-tat’ of dilemma van de gevangene (Trivers) katalysator voor coöperatie in onbetrouwbare gemeenschap - zelfs tussen individuen van verschillende soorten (mutualisme)
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
nadeel: - geen foutcorrectie - houdt geen rekening met misverstanden, zwakheden of nalatigheden ‘win-blijf, verlies-wissel’ strategie katalysator voor meer coöperatie in betrouwbare gemeenschap ‘tit-for-tat’ in lange reeksen speelbaar uitgeblust huwelijk r u i ruimtelijke patronen en coöperatie/egotrippen in niet homogene populaties
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern