solids_Chapter9 - F I-——"-——-4 vu — ’ng...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: F I-——"-——-4 vu — ’ng TUE-m L‘X‘w- 3215‘ J “like 4 Causecmwe tierrwim cud minim:- y'm— __'b.§_ baa “Lu. rm toad — LEI gflfllf B_ L" Fm ESJ‘ELIECJ: 3:.-Elvmr32-L my: EI L The load is :1 Wauguiarly dish‘rbuhed load 0f maximum W5“); ‘3», {mi-avg W. _ '6 a sf ”T L=5~ 2 m g :2 H11 = 2 v LT M is; Max Wifidfl fin:- i-fiom Spit} and «For L film: Haw}: Egafiw‘h seat 356:1 U“ '32 51‘ ' 2L =2fi‘6fi’se] s 32 1' 5 Solve for h 1:: ——L- 3L-afix'1r3rxt x51 =i'Lflga “WHE— 'E'I'nL'flf h IEEE {mrEmmamwl Tair 4 causectd-iue dnnnmhms am? mm: = 'i'é rum .4— I"”= -1fii _ 'U' _ LIE: {L ME m 41.21: L J -_$mel¢_flmflfnm_luflL no.» Egfl—IEGL ?=- W ‘7?" ’1" 94:23:35 Lngi' 1455 W‘ The {Md {5' a symmefifmr, pambolrcnlly fi-I‘TE Effl- E: 3mm“ PSi disfribui-ed load 0F maxim-um WM??? 59-. {a} = 1.": _ dang dfldflwfll'd. 4— 5"“ i 0417:“: 4— {b} : E1 _ as: I L J P Tur- 3L2 = 15,5»: 5». = I535 fi 4— gnld—aifng Micrflbeam 3 am 3 km =1 bu I: an: #4 WT i=0?! m EL: 44 AIM M= LEM Hm .m-m: = 1: 53 5m .5?ng E 3:: = 44 2:: .3 3 113m Elf-{5% Emlfifi'flumfif LBJ!!!) E=Ea= 3:13 era «I— M 3m beam (“mi-hm [and vh— _T‘éL:{L2.-4L?$+ 35:1} 1!"==EEI—-f2L-3i) aw E3.H—£2d): m-Erv*=—§r2L—3xl 1. at i=0 : [Ni-3%: Rd. 1 '2 ' 1“ M=-‘%— Chg. fl*:—%£z%{u 4% 3: Léh I S‘EL“ 5? law gar—L1 Swmfl=aa+a{u1}“'2—+h5 _ flhE 5 L su- +— 5ubs+i+ufc marina? values: I'h=l.2 m. E=3Dxm‘Psi 5=alm T=l2,GDD F31 L=tEGM = I'D it Hi— Im-ge m: the maximum Win”. £112 mun-1 tiiFfia-muae Is ad; 2.6 9’33 3.6. #110320 V=t*-%-(3LF%}= {— fl'=——2%:—[2L—:1 Sn=-U‘£L}*-EL— +— qu +v’rLJ-=_2E& 4.— bestH-uta b HIM 13pm: fi-afigtflfiLfi 4—- SAbeI‘l‘I-EI'E mrlml mines: '3': "TOW P55- L=7H=B¢M a: mum: == I2. 5 iifm E—rom‘ um 3.5. vILjsfi ‘3 1"“E‘EziE2L1—3Lhr‘} 1—- MW afl=_m(2L’- éL‘h—BXJ} “El: L(l~% 3‘ _‘I"— Sub-Hint! 951 (Nib the Wfiflf fur “U": SMEFLVJM I‘LL =14“: ‘— ”=45 we =E(§—§~—£) 4— Wifnh: marina] may: m Sande beam (mm load} I I 3 =m {azb} 5:1:ch t PbCE- Elm“ “143‘ LEI ngifiembeamflwwglnr Nigel ‘ e a EIIr-H=-'2E(L-1CJ3 WHEN Ew=—T*TrL-x1"+c. EW=J"—+ci E0515!” Lt: wen-o C:=--%.— Ev": M=—~J51_-—rL—m [:15 x51.) Erv=—3'°—rL-xf_.$g_+cz EIv‘=-—Hfifo~—§E}+Q («54:31.1 B.C____ 11-{D}= D Caz—EL. [2; MIU'Jm-[ij+ I511 ’15-'51 =+$Eflnii laL‘x‘rsin— £3) '1— 1,»: -m-fiE— sL‘x +4L'x'— 1") L1- Ea=- “mi-L}= LEE]: 4—- s «m: __l‘lifm -3a“— 21.19:“) {0:5 x50) qr: —EE1E?{3H‘L—3a‘x— 2E£+3LEL :23) '4— {asi’sL‘J 3LEI ___ MuabtmflL 2 ‘— BLEI wilting? beam CHM-ml uniform lone” EIN— H: ——§{awxf— —-§—ra*~ mar-r 1:" 3| { 05 firs-a} EIV’n “QM—aw» Ag)“: {05 "(5a) EQIHJJLGIFO G =0 EIu’: (a 55:51.} (a- 4: 1'5 L} B .4wa = (11%,“ act ¢c=a :- £1: "E EIv=-iffi§§_&;—r “*3 +—?§)+c, (05m BC l'fiflhfl Cam m0 Exp-u czmq = ~Bagl+ a (as—r51} 81:4: [13:1 = (film a: fr=q 1.): --i£{6a3 -4ax+ 1:1) [fik‘iflfe '1— : _% (4:34} [:15 1:51.) 4-— M «u'coizo ciao _ 4- 3 HE E 2 1 Er”; $[%Jm‘2xr+ 3v " #7,: *C‘ iii ”Home at I6?.L" c1- —TF|:- W-é‘ré‘tm ELxfiiJfl-fl—EifL-mf ._ 3B ‘1! — -flEL-xitL-3m Se‘l' 1r”—D= 'Jer—L and 953—% $m-*W**§-J=%%‘ii {mm 4— m EI'UH-V EIv"{L}-=o Iii—393'L it EIw—Jatiné—i‘b-rig—L ac+ :2 BC? Em“: H zrv“rL1=o CF-i-L EH”: "(EH-La.“ %J+M¥t- i££+ C3 EILE~‘LiP‘IImIl—I}IC.=1=I:Z'-‘ EIu--_i%(J-;§; __§_J_&J§£'__?-1:fm 3—9-1" 1319)::- fl=%(45L+-40LC::+¢5L 1: +14) 4— 4 sew-um- :3"; «— V=Rr°sm=§ar2m EIv": Vn-Ei-[Lle EIW=-%er-x*1+c. 55-1 Eng-HM Hv'coJ=o 6—0 EW'=-§—r-¥+-§3 J + C} EW=-E—(—'-§-—'f§1+m +C3 M Uiflj=0 C5=D .3 -- - "’ 3“— ”‘L’ 59 3%: :.C=_fl1-_ * '16 “If- —%(5L*w3m“+ 4x“) 4— lic toad Em“*’=—‘&= —5'%3£{L-m= — 4f- -—-g-{L'k-Jt'-‘J ‘U‘T=—T—(§L— MHz-r :61 J 94‘ 'UWJ -% (clockwise) ‘— 14- - E . i n a. ensure Ev": - 3-: —‘E, mag; Ew”= —%{%]M-‘§% + C. m Elf”: V Hu"*{:_}:g Ca=fllL EIU‘=—§_%(-5L3f+51.r#2x‘) + (:3 fig; (smash-y) u'[—%—)=g Ca-=- g3“ = ' EIfl=-— Lsx- E9453 It;— 5 L EIU‘H-M E11; 23"? fir +L -'§-J+ Q L 'IT Eli-L Hahn C4=D m 9'4" "'9 CG NT ll Av:- “*EZZFE‘ 3i sfi'ach 3m“- rz ‘J 4— E (V'er= (fix-:3”: 6&1“ i- L ‘3‘” 4 :21. («+31%— on M: -fi—L'u =-;_ fl ‘— 3 4- g 5‘ EIv= —%—+csxr C1 Losxsu Hiding. EIv'{L1=G { L59: L) + C8 _ ' :3}. ”W- L Wit.) 0 for Lang 2 (:5 .43— v=§5‘-—E"f{L‘—x‘l {DéflCEL} 4-— “=‘J—E‘TL” aDL‘XI-HSKJ“) ch'fiflf‘fifi—EEE ‘ 3.9m: SH- «=0. 55,“.fitl—JIE) ‘Za-IEEI‘HL 3”"Mké‘s't'a-Ifiagéffi)“ = a (305522.352? +— Lfii—Whflfth): 02x *2 EigHHImdM-Ftpod-CBJ 45-51: 1:51. ME. i=0 Ew""- —§-- 0 £19“ - C. 5143'":- Gfl-h C: EE-LF‘I- C.(~§3)+ Elma-Q, Hiram—1?}? («é-‘3»: («as + 6+ M 3:-¥_1[211—L} Ew'"’=-'3-- mfg-(1.415} EIfl”=-3'-(Lx-‘x }+ {'5 EI‘U‘"= h(—%- —_-_;)T Cg'x-I- C}. Elv-i-EIE-Lév— 1;) Csfii}+Q*-'* Cr JL3+{‘sIE-‘éh(«P2L1‘)+c::1r:+m 2 1 T _ Eur“— —3§-+—5¥- + Q [L415 3%} I 3-55- EI'U'"=M EIVH(‘%}=0 9- '1? L.— EItV'Jun-I Ext-WW at (Ea-L GL-+3E-+3¥—igfi c... _§Q'= {fig-=0 Ema EI-u'fL)—fi Quinn—56: {3 B.c.4 (Eruflcncflwfi. (vii-é- fir. 5 #2 cor-1T 3.6.5 magnum for 1=L [bJTctbie &- 2 cmi v.55? 4 25%” GL +BErCsL 4m 3‘3? Jgiz B. C. E: v{0}=0 C4 -0 3.1:. 'r mun: I: f5L3+3QL1+ éfirL-t- ECQ=‘1% 515.8 [WMHVLB for 'x-Jfi- C. 8+ 2+QL— {:56- éaL" — Ell-CgL*-4-EC3 M muffi— (1:0 _ 5-11.13 .1." 51‘ Tm? fa=%i3 (EDMEIHHE l Deflce’nm curve for A: (osxfi &= 455215. hm)“ 4. flfimfifi'flw _J~_i-__ - $5m+2a5mm m».- {an}— 40x) 4— mg: «g 2.5 "m ‘_ Lei- 1d=dtsiflflmffl load P Sademtmrd defiecfiaucfl- load P Table Gr- -.2 CflI-SiE 5 = . kftEL‘I'IEW CIA-HIE 'fiar' - " E 3%L 13-: L_4x)2_ A321 ‘M m: —. 113?; [L m 3'? :3- «fly at 21—ij «I— 31-51 n:—. 2 -- 1 — + u' fins“ IEKJ+3DfH £3] 95- ~m=-;::-H + {GJTabi-e {Ir-2, [Else-.5 4- am! 6 E _ 5. -= $35; 313- 4(117-fl+f§§.[313. 4435!] Table (V 1. Em, .1. 5. m4 ? EIt- £35?ka L "l' =1'H%+— an EL? . as: ”5*L221 :‘Hci-Ie: + -: Emmardl — -mgd #Hii'ufe mmenml mime: : Tau: G-13Cm4. and TaHEG-LGHT I WH— 3:: 222142442: {Ta Hp 1'15er 5km W 2 m?“ 2.221 mm} ‘— mg: fled clam: fl 2 wire «up EE-‘i'siwrn‘ P1430” Efl= TOOK»: =25m Lia-awn: H=a5nl Tablcfi- -1. Cm4amlt Tablcfir'z Cm»? 3:533:11 *‘%%%L*_ (T: I?)(%] =PL§(-%§ii +T4ldg-g) «I— Eabxsflhie marital wings: {-— 5m: $¢= El mm 5“ anfibfl- fliL-dla-r 4i3fL-a} -r 2&2)“th “4:21:21: 25% Ltiif'l .fingLa? rJH- i6?“ fluf'k'i‘éu?f+ Et'ff] 3.1-73fi‘LZIr-5Ltm‘a’uaa‘) “1—- [NTOHBB-fi 2 ("mud-Md? SWHEEL: ‘mfiTu‘lw ’3‘}? {in} Table &—2 . W45 Table iii-*1. Gun-4 1 .4— ‘—' + @fl%xm=0 {I} fissum Thad- pum‘l' B is rm a 2152:! suppori- {Haitian-we C does mf- d 12.22 a- 3‘2 Cami 3 t? 39.111» 2.2. b ‘2 {fiflmfinbn 2"? {3) Deflecfifiu at {1'2 :1 I n- 3b _ {Lg-b S«c Ec't' a: W lfii=0 hug-n+2} 4— 5222mm numerical balm: EII= 2| k—IHF L" 3D flit a $=&=__E_Eil_ {Mallard ) [3) Displacemub oi E U} Ham»: 8 does mi- diSPIfiCE P (“fr 3 Cl 2b ab E¢= =2: 31:?th 1* 61.81;) 93 - {2232)(_22.}__L EH: 3.; -t_5EEb';'. [2} 2552:: B dfiplam- Mud I 4-P-I-Q-t-fi—LEazi-_L:;£u (1] Tn'ltusrle force in: nan-E T=£§ La &=%i ._. Elnilarty, swfifgwm — a‘”_.§fiaflgfi—Ffib_ [310:5ch 0.1 C 2 2mm g-igfir%-2ga 4— S'ubsh-Iul'e numerical values: P: 240 Eb EH: 3002:0315 EL= aaxuo‘ Jib-nu“ b: In EN. P+4&-=—5'E}5D {2} P- fiimsrao} 62:??me 4— Subs'l't'l'u'fe numerical Him: Saulfimm ED-I'OHIM L=25H1 EI= 5.0:10‘ ”-2212 13:16.4- ku [9- 2.2 In» 4— 9-5 ”WM 36 B %P c % {Emil beam (”HEW B has mi- dispfdm 5c =flfl-fi- EEL‘ 384E: 2441 12‘! Amme B drsplnm dmafla J21. 5 22‘ m3L1||__2_L+ 31" 21:- b a! Table- (2‘1 Case4- and Table :2- 2 2:22-24 FEED “ii 222 2—42:- 33:-1%1=[_Bx32fi¢}u_flj 2 5:2; 5 _ 43%: 251'. u Lil-I Sgt—3%“: FEE billtaEI—T “‘Eb_‘ EEI {212 3 s:- érsmm—Ffigfl 2‘23 *_ EH} 'Pa=:r%fi1—%fi-&L—<59 :3} =:::‘_ (LL? L fl-r QBL- flf(fl+3fl) 5- ZEn-fimu 3a) —mfl [5L - + -= noamwj—lf Wham The inatis Imus-I“ beamrflw rund- affirm. Thu: fhemngeD-leucsforx :3 T 5 +1:_ a: L? If fl=i= W‘Ii‘. +he Mind-Em 11—;— +he midpowl- 31: '= I: 5c qfitfifiaL- 4-6;?) 1+——’"— +5; =.3.ELI a} If-h-cxd .1. Ha.- deFlecha-m’r 1-be- mrdpowf I: (3L; +Pfi-flhf—A-ffi—w)‘; fi_ “Sm-BF: ngpmehBPmfi -3+ Shah: ml in ‘zfi- 41*; 'EFm-BPmnak: 2-31“: cmm- -3M)--3+81ma_t Moi + 215an I =0 12:41:11: -| d: If 11: 22.5“ and ~635' *— Dr |2L-321’=D am—3- (lauds mega-unfit Wilde $35: m, “553:3 mhlrc sinmimi [am 4%.] *313’251 {he abs-blah: wings.- ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern