Opgave uge 4 Wupti.pdf - Tina Larsen Opgave om Wupti.com...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

The preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.
Tina Larsen Opgave om Wupti.com Uge 4 1. Hvad er en database og hvad tror du Wupti bruger databaser til i deres virksomhed? - En database er et værktøj på fx computeren, som bruges til at indsamle, organisere og gemme oplysninger om fx en virksomheds kunder eller leverandører. Databaser benyttes for at skabe overblik, og have orden og strukturering i sine data. I databaser har man en eller flere tabeller, hvor man i regneark har faner. I tabellerne kan man indtaste navne, adresser, postnumre osv., og på den måde få et overblik over en virksomheds kunder og leverandører. Desuden kan der oprettes relationsdatabaser, som består af to eller flere tabeller, som forbindes til hinanden, hvorved det bliver lettere at finde frem til de oplysninger, der skal bruges. Det er dog ikke kun på computeren databaser benyttes. Kontakterne i ens smartphone, playlister på iTunes pg spootify, adresserne på Krak.dk og søgemaskiner som fx Google er også eksempler på databaser. Jeg tror Wupti først og fremmest har oprettet databaser, så de har oplysninger om deres leverandører samlet ét sted. Desuden må Wuptis HR-afdeling have databaser med oplysninger på deres medarbejdere som fx registrering af ferie, sygdom, adresser og andre relevante oplysninger. Desuden bruger Wupti sikkert også databaser på alle ordre, salg, lagerstyring og økonomi. Jeg tror de benytter et ERP-system til at styre disse databaser, som er det mest almindelige system at benytte. ERP står for Enterprice Ressource Planning, og er et softwareprogram, der kan håndtere størstedelen af Wuptis administrative funktioner. Fordelene ved dette system er, at alle oplysninger er samlet ét sted, som er tilgængelig for alle medarbejdere, og man slipper derfor med at arbejde i flere systemer. En ulempe er, at selvom det er en fordel, at alle oplysninger er samlet, så er det også en ulempe, da hele virksomheden kan risikere at skulle lukkes ned midlertidigt, hvis systemet bliver hacket. 2. Hvilke data tror du Wupti indsamler om kunderne og hvad bruger de dem til? - Ifølge Wuptis hjemmeside og deres oplysninger om personalepolitik, fortæller Wupti, at de indsamler og behandler kunders oplysninger, når kunderne: giver kontooplysninger i forbindelse med, at du opretter eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os med henblik på at benytte visse ydelser, f.eks. "Min wupti"; foretager betaling af køb; sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde. Kort sagt, så indsamler Wupti kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den ydelse, som kunden efterspørger, som fx mailadresser eller kundernes private adresser.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Koko lee
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture