CursusJavaH1 - Door ir Christine Daniels...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Door ir. Christine Daniels http://users.pandora.be/christine.daniels http://iwt.khlim.be/~cdaniels email: [email protected]
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 2 I. Inleiding A. Historiek Java werd ontwikkeld door medewerkers van Sun Microsystems bestaande uit Patrick Naughton, Mike Sheridan, en James Gosling in 1991. This is a snapshot taken at a barbecue that James Gosling threw for some of the folks associated with the Green Team. From left to right they are: Al Frazier, Joe Palrang, Mike Sheridan, Ed Frank, Don Jackson, Faye Baxter, Patrick Naughton, Chris Warth, James Gosling, Bob Weisblatt, David Lavallee, and Jon Payne. Missing in action: Cindy Long, Chuck Clanton, Sheueling Chang, and Craig Forrest. (foto en tekst afgenomen van de Sun-website) Zij wilden een nieuwe toegankelijke taal ontwikkelen. Een antwoord op C++ dat nogal eens onverwacht kon vastlopen. Ook het opkomend internet vroeg naar een oplossing om niet alleen statische beelden en tekst op het computerscherm te toveren, maar ook beweging en interactie. De projectgroep van Sun, “Green” genaamd, kreeg “carte blanche” van Sun. Het moest een volledig nieuw concept worden. Het antwoord daarop was Oak . Maar in 1995 veranderde die naam in Java , wegens juridische perikelen met de naam Oak. Waarom de naam “Java”? Zomaar, het was geen afkorting of zo. Gewoon een mooi klinkende naam. Sommigen beweren dat ze die naam kozen toen ze tasje koffie dronken op een terrasje… mogelijk java-koffie…. Iedereen zou gratis met deze taal aan het werk kunnen. En dat kan, want u kunt de ontwikkelingstool voor Java gratis van het web downloaden van de site van Sun: http://java.sun.com/ Deze tool heet het Java Development Kit, of afgekort tot JDK. Om de taal een beetje begrijpbaar te houden werd Java zeer gelijkend gemaakt met C++. En zoals C++ is ook Java een object georiënteerde taal. Kenners van C en/of C++ zullen zeker de treffende gelijkenis opmerken.
Image of page 2
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 3 Het volledige verhaal vindt u op de website http://java.sun.com/features/1998/05/birthday.html weliswaar in het engels. B. Waarom Java? Een eerste reden om Java te gebruiken, en waarschijnlijk ook de voornaamste, is natuurlijk dat Java-projecten in een website kunnen geplaatst worden, en zo over het Internet kunnen verspreid worden. Een dergelijke toepassing heet een “ Applet”. Om zo’n applet in een webpagina te plaatsen is een minimumkennis van de HTML-taal nodig. Laten we als oorbeeld even het “Hello World applet” bekijken. Hieronder is de code van de website in HTML: <HTML> <HEADING> <TITLE>Hello World!</TITLE> </HEADING> <BODY> <applet code = "HelloWorld.class" height=100 width=100></applet> </BODY> </HTML> Hieronder staat de code van het applet in Java: // Het HelloWorld - applet import java.awt.*; public class HelloWorld extends java.applet.Applet { public void paint(Graphics g) { g.drawString("Hello World!",25,25); } } En zo ziet het applet eruit: Met de appletviewer van JDK.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 4 Daarnaast is Java een volledige programmeertaal , zodat er ook makkelijk gewone Dos- en Windowprogramma’s in Java kunnen ontwikkeld worden. We zullen deze aanduiden met de
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern