CursusJavaH5 - V Methodes Methodes waren vroeger meer...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 24 V. Methodes Methodes waren vroeger meer bekend functies. Sinds de opkomst van OOP worden functies die tot in klasse behoren (zie later) met de naam methoden aangeduid. Vermits er in Java alleen nog klassen bestaan, zijn alle gebruikte functies in Java dus methoden, en wij zullen deze term ook in de rest van de cursus gebruiken. A. Declaratie van een methode Methoden zijn stukjes programmacode die een bepaalde functie kunnen uitvoeren. Als ze dikwijls nodig zijn in een zelfde programma, kunt u zich heel wat programmeerwerk uitsparen door het gebruik van methoden. Oefening: Open een nieuw project Methoden en plaats de volgende code in een nieuw bestand met de naam Methoden.java. public class Methodes { private void NaamAfdrukken() { System.out.println("Mijn naam is Christine!"); } public static void main(String args[]) { //instantieer een nieuw object Naam van de klasse Methodes Methodes Naam = new Methodes(); System.out.println("Oefening Methodes"); Naam.NaamAfdrukken(); //let op de ronde haakjes! } } Compileer het programma en voer het uit! Wat is de uitvoer? Uitleg: hier werd een eenvoudige methode gebruikt die een tekst afdrukt. De code van de methode ziet er als volgt uit: private void NaamAfdrukken() { System.out.println("Mijn naam is Christine!"); } private: duidt aan dat deze methode alleen gekend is binnen de huidige klasse. In tegenstelling tot public , dan krijgen alle klassen toegang tot deze methode.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern