{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lshort-nl-1.3 - De niet zo korte A inleiding tot L TEX 2 A...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
De niet zo korte inleiding tot L A T E X 2 ε ofwel L A T E X 2 ε in 101 minuten door Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna en Elisabeth Schlegl Vertaling van de Engelse versie naar het Nederlands: Stefan Becuwe, Bart Windels en anderen Versie 1.3, april 2003
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ii Copyright c 2000-2003 Tobias Oetiker en alle medewerkers aan LShort. Alle rech- ten voorbehouden. Dit document is vrij beschikbaar; u kan het verder verspreiden en/of het aanpas- sen in overeenstemming met de voorwaarden uit de GNU General Public License zoals die door de Free Software Foundation is gepubliceerd; ofwel versie 2 van de Licentie, of (naar keuze) gelijk welke latere versie. Dit document is verspreid in the hoop dat het nuttig kan gebruikt worden, maar ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR WELK DOEL DAN OOK. Zie de GNU General Public License voor meer details. U zou een copie van de GNU General Public License moeten ontvangen hebben, tesamen met dit document; indien dit niet het geval is, schrijf naar de Free Softwa- re Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Copyright c 2000-2003 Tobias Oetiker and all the Contributers to LShort. All rights reserved. This document is free; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This document is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this document; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
Image of page 2
Dank je wel! Veel van het materiaal uit deze inleiding komt van een Oostenrijkse inlei- ding tot L A T E X 2.09, geschreven in het Duits door: Hubert Partl <[email protected]> Zentraler Informatikdienst der Universit¨at f¨ur Bodenkultur Wien Irene Hyna <[email protected]> Bundesministerium f¨ur Wissenschaft und Forschung Wien Elisabeth Schlegl <geen email> in Graz Als je interesse hebt voor het Duitstalige document, dan vind je een aan L A T E X 2 ε aangepaste versie van de hand van J¨org Knappen op CTAN:/tex-archive/info/lshort/german/ .
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
iv Dank je wel! Bij de voorbereiding van dit document heb ik op comp.text.tex voor re- viewers gevraagd. Ik heb heel wat reacties gekregen. De volgende perso- nen hebben geholpen met correcties, suggesties en materiaal om de tekst te verbeteren. Zij hebben grote inspanningen geleverd om me te helpen dit document in zijn huidige toestand te krijgen. Ik wens hen allemaal van harte hiervoor te danken. Natuurlijk zijn alle vergissingen die je in de tekst vindt mijn verantwoordelijkheid. Als je bij toeval een woord vindt dat juist gespeld is, dan moet dat te danken zijn aan ´e´en van hen.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern