inleiding - A Inleiding tot L TEX Frederik De Schrijver 13...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot L A T E X Frederik De Schrijver 13 december 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemeenheden 3 2.1 Omgevingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.2 Commando’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.3 L A T E Xeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Document-structuur 4 3.1 Preamble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.2 Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.1 Structuur van een boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.2 Titelpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.3 Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.4 Onderverdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.2.5 Referenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.3 Bladuitzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 Opmaak van tekst 7 4.1 Speciale tekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.2 Spaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.3 Paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4 Lettertypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4.1 Lettergrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4.2 Letterstijlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.5 Lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4.6 Voetnoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.7 Letterlijke tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 Figuren en tabellen 10 5.1 Zwevende figuren en tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5.2 Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.3 Figuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 Wiskunde 13 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7 Van bron naar ... 14 7.1 dvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.2 pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.3 html . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 Spellingcontrole 14 8.1 Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9 En nu verder 15 2
Image of page 2
1 Inleiding Deze tekst is bedoeld als een inleiding tot L A T E X. Hij is geschreven als les-document voor de WVS-L A T E X-les. Na het doornemen van dit document zou de lezer voldoende kennis moeten bezitten om eenvoudige documenten op te maken. Voor het echte werk is echter een veel uitgebreidere kennis nodig, waarvoor wij verwijzen naar de aangehaalde documenten (zie sectie 9). Waarom L A T E X? Met een klassiek programma bepaalt de gebruiker de opmaak. Met L A T E X zorgt de gebruiker voor de inhoud en de indeling daarvan. L A T E X bepaalt daaruit de lay-out. De opmaakt wordt gescheiden van de inhoud. L A T E X-bestanden kunnen ook bewerkt worden in gelijk welke tekst-editor, zodat je niet gebonden bent aan een specifiek programma. 2 Algemeenheden 2.1 Omgevingen Een heel belangrijk begrip binnen L A T E X-documenten zijn omgevingen. Een omgeving is een onderdeel of een sub-onderdeel waar bepaalde opmaakregels gelden. Een omgeving begint altijd met \begin{omgeving} en eindigen met \end{omgeving} . Een aantal voorbeelden van omgevingen: document: aangeven van begin en einde van de inhoud itemize: maken van deze opsommingen equation: voor wiskunde formules 2.2 Commando’s Hiernaast bestaan ook commando’s. Deze dienen om iets uit te voeren op een kleinere ho- eveelheid data. Een commando begint altijd met \ commandonaam. De te verwerken data wordt dan tussen {} gezet. Bijvoorbeeld: \textit{cursief} geeft cursief . 2.3 L A T E Xeenheden De belangrijkste eenheden zijn: cm Centimeter mm Millimeter in Inch pt Punt (1 inch = 72.27 pt) em Lettertype specifiek: breedte van de hoofdletter M ex Lettertype specifiek: hoogte van de letter x 3
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3 Document-structuur Grofweg kan men in een L A T E X-document twee onderdelen onderscheiden. Eerst de Preamble, waarin de algemene opmaak van document wordt opgesteld. Vervolgens de Body, waarin de eigenlijke inhoud en opmaak van deze laatste wordt geplaatst. Een minimaal L A T E X-document zou er zo uit kunnen zien: \documentclass{article} \begin{document} Bij de WVS zitten geen freaks. \end{document} 3.1 Preamble In de Preamble komen - naast de instellingen voor het document - extra functionaliteit en eventueel zelfgemaakte commando’s.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern