{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Columba Aspexit - Columba Aspexit Columba aspexit Per...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Columba Aspexit Columba aspexit Per cancellos fenestre Ubi anti faciem eius Sudando sudavit balsamum De lucido maximo Calor solis exarsit Et in tenebras resplenduit Unde gemma surrexit In deificatione templi Purissimi cordis benivoli Iste turris excelsa De ligno libani Et cipresso facta Iacinto et sardio ornata est Urbs precellens artes Aliorum artificum Ipse velox cervus Cucurrit ad fontem Purissimi atque Fluentis de fortissimo lapide Qui dulcia aromata irrigavit A pigmentarii Qui estis in suavissima viriditate Hortorum regis Ascendentes in altum Quando sanctum sacrificium In arietibus perfecistis Inter vos fulget hic artifex pari es templi qui desidera vit a las aquile osculando rutricerm Sapientiam In gloriosa fecunditate Ecclesie O Maximine, mons et vallis es et in utroque alta edificatio appares ubi capricornus cumele phante exivit et Sapientia in delicis fuit Tu es fortis et su avis in cerimoniis et in choruscatione altaris ascendens ut fumus aromatum ad columpnam laudis
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online