_Chartier Jean-pierre. Introducere in psihanaliza lui S.Freud

_Chartier Jean-pierre. Introducere in psihanaliza lui S.Freud

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Coordonatorul coleciei: dr. LEONARD GAVRILIU Redactor de carte: MRIA STANCIU Concepia grafic a copertei coleciei: VENI AMIN & VENI AMIN Tehnoredactare computerizat: MARIANA MRZEA MICA BIBLIOTEC DE PSIHOLOGIE JEAN-PIERRE CHARTIER INTRODUCERE N PSIHANALIZA LUI SIGMUND FREUD Traducere i note de MICHAELA BRNDUA MALCINSCHI Prefa i note de dr. LEONARD GAVRILIU ISBN 973-98377-3-5 Traducerea s-a fcut dup Jean-Pierre Chartier, Introduction la pensee freudienne Les concepts fondamentaux de la psychanalyse ditions Payot & Rivages, Paris, 1993 Toate drepturile pentru traducerea n limba romn sunt rezervate Editurii IRI CUPRINS Prefa de dr. LEONARD GAVRILIU.............................................................. 9 INTRODUCERE.............................................................................................. 11 Cele patru perioade ale evoluiei gndirii freudiene ......................... 12 Munca psihanalistului: o prim ilustrare clinic ............................... 15 Cele trei tipuri de discurs auzite n edina de psihanaliz................... 16 Capitolul I GESTA1A PSIHANALIZEI (1856-1X94) ................................... 19 1.Copilria i tinereea lui Sigmund Freud: un secret de familie.......... 19 2.Anii de ucenicie: laboratorul, Charcot i istericii.............................. 21 3.Cocaina: o glorie ratat?.................................................................. 22 4.Amintirea-ecran ............................................................................. 23 5.nceputurile practicii medicale ...................................................... 28 6.Joseph Brauer, hipnoza i Anna 0...................................................... 29 7.Emmy von N. sau inventarea metodei psihanalitice .......................... 30 8.Teoria seduciei .............................................................................. 31 9. Studii asupra isteriei: metoda cathartic ...................................... 36 10. Abreacia ...................................................................................... 38 Capitolul II NATEREA PSIHANALIZEI (1895-1900) ................................ 40 1.Asociaiile libere............................................................................... 40 2.Regula fundamental ...................................................................... 42 3.Rezistena........................................................................................ 46 4.Modaliti de manifestare a rezistenei ............................................. 47 5.Travaliul psihanalitic (Durcharbeitung) ........................................... 51 6.Psihanaliz i vindecare ................................................................... 52 7.Vindecarea miraculoas n psihanaliz .............................................. 53 8.Cura pe divan ................................................................................... 55 5 9. Cadrul psihanalizei.........................................................................9....
View Full Document

This note was uploaded on 07/12/2010 for the course PSYC 111 taught by Professor Morr during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 86

_Chartier Jean-pierre. Introducere in psihanaliza lui S.Freud

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online