{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Alan Pease - Limbajul vorbirii - 1 ALLAN PEASE ALAN GARNER...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 ALLAN PEASE ALAN GARNER LIMBAJUL VORBIRII Arta conversaţiei Editura POLIMARK PSIHOLOGIA VIEŢII COTIDIENE Colecţie coordonată de Alexandra Szabo Coperta: Silvia Muntenescu Traducere de Ileana Busuioc, după volumul TALK LANGUAGE - How to Use Conversation for Profit and Pleasure, Simon and Schuster Ltd, London, 1989 Copyright ゥ Allan Pease, Alan Garner, 1985 Lucrare protejată prin drepturile de autor, potrivit Convenţiei de la Berna. Reproducerea neautorizată este interzisă. Toate drepturile sunt rezervate. ゥ Pentru versiunea în limba romană: Editura POLIMARK, Bucureşti, 1994 Tehnoredactare computerizată la Institutul de Teorie Sociala — Sanda Stroescu ISBN 973-95969-7-5 Tiparul executai la Tipografia FED Calea Rahovei nr. 147 Fax/Tel. 623. 93. 22 Lui Vicky, Melissa, Cameron şi Jasmine, Gabrielei, cu multă, foarte multă dragoste, şi părinţilor mei. CUPRINS Introducere 7 I Metalimbajul sau cum să citim printre rânduri 11 II Cum se pot pune întrebări care să încurajeze conversaţia 41 III Cum se poate începe o conversaţie 52 IV Cum să-i ascultăm pe alţii şi cum să ne croim, astfel, calea spre popularitate şi succes 59 V Cum poate fi menţinută o conversaţie fluentă 74 VI Cum se pot face complimente sincere şi aprecieri oneste 83 VII Cum să-i facem pe ceilalţi să-şi dea seama cine suntem 99 VIII Cum sa facem invitaţii care sa aibă cat mai multe şanse de a fi acceptate 112 IX Cum să ne raportam la observaţiile critice 118 X Cum sa rezistam manipulărilor 139
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 INTRODUCERE ホn zilele noastre, într-o singură săptămână avem, probabil, mai multe contacte personale cu necunoscuţi, vecini, prieteni, membri ai familiei, copii, colegi de munca, decât aveau strămoşii noştri din evul mediu, în timpul întregii lor vieţi. Pregătirea noastră pentru aceste ホntâlniri este însă aproape similară cu a lor — practic, nulă. De mici copii, adulţii ne-au învăţat să citim, să scriem, să facem adunări şi scăderi. Deoarece ei ne corectau atunci când greşeam, am ajuns să stăpânim aceste deprinderi. Alta este situaţia în cazul deprinderii conversaţiei. Am fost învăţaţi cum să pronunţăm cuvintele şi cum să înşirăm aceste cuvinte în propoziţii, dar nimeni, niciodată, nu ne-a învăţat cum sa comunicăm eficient cu ceilalţi. Atunci când făceam greşeli, nu ni s-a arătat cum sa le îndreptăm, nici măcar nu ni s-a spus ca ar trebui sa corectam unele lucruri în această privinţă. Drept urmare, mulţi dintre cei pe care i- am cunoscut nu ne-au arătat sentimente prieteneşti, pe care de fapt ar fi putut sa le aibă fata de noi, ba, dimpotrivă, au căutat compania altora. In afaceri, clienţii sau asociaţii au preferat sa ホncheie acorduri cu alte persoane, alături de care se simţeau mai bine.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern