Simona Cratel - Strainii - h h Simona Cratel Str inii 1/135...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h h Simona Cratel Str inii 1/135 COLEC IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 Str inii Simona Cratel Redactor i editor format .pdf Acrobat Reader: R zvan Penescu - rpenescu@liternet.ro Text 2007 Simona Cratel Coperta i ilustra ii 2007 Mona Filip Toate drepturile rezervate. 2007 Editura LiterNet pentru versiunea .pdf Acrobat Reader Este permis desc rcarea liber , cu titlu personal, a volumului n acest format. Distribuirea gratuit a c r ii prin intermediul altor situri, modificarea sau comercializarea acestei versiuni f r acordul prealabil, n scris, al Editurii LiterNet sunt interzise i se pedepsesc conform legii privind drepturile de autor i drepturile conexe, n vigoare. ISBN-10: 973-7893-98-0 ISBN-13: 978-973-7893-98-7 Editura LiterNet editura.liternet.ro | office@liternet.ro h Simona Cratel Str inii 2/135 COLEC IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 1. Dac tot a i ajuns aici, n pasajul acesta ciudat, dac -l pot numi pasaj, paralel cu timpul sau cu realitatea, ascuns, izolat, mai degrab o capsul a timpului, unde a tept, singur, ca totul s se termine, pute i fi convin i c este un privilegiu. n mod normal, nimeni nu tie cum s ajung aici. Nu exist hart . E un loc secret, e locul meu. Unde stau chircit, a teptnd, singur, subliniez nc o dat , singur , n lini te. Dar acum, pentru c am companie, o s ncep s mpr tii lini tea. M car pentru o vreme. i poate, ntr-un fel, i singur tatea. De i, la sfr it, lini tea o s se reinstaureze, mai grea, mai deas ca oricnd, presimt asta. O greutate imens , care o s m striveasc definitiv. Dac or s existe i victime colaterale, nu m prive te. A i hot rt s sta i. Eu n-am for at pe nimeni. Bine a i venit... aici , aici unde timpul se expandeaz la infinit n nenum rate i subtile timpuri, existen e, universuri, i nu exist niciodat prezent, pentru c totul se ntmpl ntotdeauna n alt parte, undeva la mine n minte. 2. Ei bine, am zece ani i m cheam Verdi. Mi-am ales numele sta cu mai mult vreme n urm , cine mai poate ti cnd. Pentru c eu unul, nu. Poate a fost atunci cnd mama s-a ndr gostit de elevul care f cea practic la gr dini la fratele meu. Ar putea fi atunci. Sau poate nu. Personal, nici m car nu consider c este cu adev rat important. Dar ei, EI, cu litere mari, ncearc s m fac s -mi amintesc. Tot insist asupra acestui detaliu. Iar eu, dintr-un motiv sau altul, m simt foarte confuz i mi este foarte greu s aranjez cronologic tot ce s-a petrecut, s fac ordine n propria mea via , orict de scurt ar fi ea. Probabil c este unul din h Simona Cratel Str inii 3/135 COLEC IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 indiciile acelea pe care nimeni nu le poate n...
View Full Document

Page1 / 136

Simona Cratel - Strainii - h h Simona Cratel Str inii 1/135...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online