Melissa_P._-_Yusufcuk_Gece_Gelir - Salarnn arasna ar kam...

Melissa_P._-_Yusufcuk_Gece_Gelir
Download Document
Showing pages : 1 - 3 of 72
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Salarnn arasna ar kam biri gibi sokaa frladm. At kuyruu yaptm salarmn arasna kam ar vzld- yor, kanatlar salarma srtnyor, vzldyor da vzld- yordu. Srekli vzldyordu. Onu kovalamyordum. Kovann salarmn arasna kurmasna izin vermitim bir kere. zin vermitim nk o narin, iki renkli bedeni ile kafamn iin- deki dnceleri evirip eviren, onlarla oynaan bir arnn olduunu bilmeyen birileri, olup bitenden habersiz bir ekil- de, "bal petei gibi salarn var " desin istiyordum. Ve ar- cm bana elik ediyor, bana arkadalk ediyordu. ok g- venilir olmasa bile gzden karlamayacak bir dosttu. Za- man zaman, ensemi ufak ufak sryordu. Canmn yanmas gerekiyordu ama arcm o denli kkt ki canm actam- yor, zehri yerine baln brakyordu salarmn arasna. Gnn birinde ar kulama bir eyler fsldad. Ama y- Bu Kitap Turk_Che Tarafndan www.Akdenizboard.com iin hazrlanmtr.. yusufuk gece gelir 7 le usulca syledi ki sesi pek duyulmuyordu, ne dediini an- layamadm. Ne sylemeye altn da hi sormadm ve bir gn, aniden, salarmn arasndan uup gitti. Yoldan ge- mekte olan birisi de ldrd onu. Ezip geti zerinden. Ve ben, beyaz mermerin zerinde parldamakta olan svyla ka- rk maddeyi grdm. Grnenleri kk bir fra ile alp tahlil edilmesi iin laboratuvara gtrdm. "Zehir bu, " dedi biyolog. "Zehir mi? " dedim. Demek ki arcm birisi arpt iin lmedi, zehirlenerek ld, ld- rld. Ksa bir sre nce beni srmt. 6 Melissa P. 1 Dn nasldn? iyi miydin? Dn eve geldiinde, mutfakta, alaznn kzl grnen sobann yannda sigaran yaktnda, kedi boynuna atlp nefesi ile iini rperttiinde, gzlerini yumup bacaklarn ana karnndaki cenin gibi kvrdnda ne dnyordun? iyi miydin? iimdeki huzursuzluk, seni yolcu etmek iin havaalanna gittiimizde, sana yaklap "Anladn deil mi? Biletini onaylat, yryen merdivenlerden k, metal taraycdan ge, uu kartnda yazl numaral kapdan ge, hepsi bu. Vard- nda da beni ara," dediim zaman balad. Bunlar syleyip yle biraz uzaklatktan sonra bir kez daha yanma geldim, bir kez daha, detayl olarak ayn eyle- ri anlattm. Metal tarayc aletini ellerim ve kollarmla, g- znde biimini canlandracak ekilde anlattm. Sonra seni hafife, bedenlerimiz birbirine demeyecek biimde kucakladm ve kulana usulca "Teekkr ede- rim. .." diye fsldadm....
View Full Document