Kendi_Kendine_Hipnoz - www.e-kitap.us sunar Tüm kitap...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ’ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin Not: Saklı Kütüphanedeki e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz yazarların zarar görmesini istemiyorsanız lütfen kitapların orijinallerini satın alın. Sakl ı Kütüphane www.e-kitap.us Kendi Kendine HİPNOZ Günlük Problemlerinizin Çözümü İçin Etkili Teknikler Elaine Sheehann ALFA Sakl ı Kütüphane www.e-kitap.us Alfa: 571 Alternatif Tıp Dizisi No: 001 KENDİ KENDİNE HİPNOZ Elaine Sheehan Özgün Adı: Self-Hypno$is ISBN 975-316-225-1 Birinci Basım; Temmuz 1999 M. Faruk Bayrak Öner Ciravoğlu Dn Cahit Akın Mümin Sekman Ebru Özel Alfa Çeviri Grubu Ersin Özdemir Vedat Bayrak Ali Bayrak Ömer Kımıl Melisa Matbaacılık Tel; (0212) 501 97 57 Kitabın Türkçe baskısının tüm yayın hakları Aih Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ye aittir Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Copyright © 1999 ALFA Basım Yayım Dağıtım © Element Books Limited 1.995 Text © Elaine Sheehan 1995 ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. Ticarethane Sk. No: 41/1 Cağaloğlu, İstanbul/TURKEY Tel:+90 (212) 511 53 03 — 513 87 51 —512 30 46 Fax:+90 (212) 519 33 00 E-mail ; [email protected] ALFA/AKTUEL KITABEVLERİ BURSA Burç Sinema Pasajı No; 34 Altıparmak BURSA Tel:+90 (224) 223 60 16 ŞANUURFA Mimar Sinan Mahallesi, 2. Sk. No:2/D Halk Eğitim Yanı ŞANLIURFA Tel:+90 (414) 312 46 80 Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni Genel Yayın Koordinatörü Yayın Yönetmeni Yönetici Editör . Teknik Editör . Çeviri : Kapak Tasarımı . Poz. ve Satış Müdürü : Satın Alma Müdürü : Sevkıyat Sorumlusu : Montaj, Baskı ve Cilt : Sakl ı Kütüphane www.e-kitap.us Sağlık Temelleri Kendi kendine Hipnoz Elaine Sheehan, Uygulamalı Psikoloji dalında öğrenim gördü ve hipnoterapi ve psikoterapi alanında klinik eğitimi aldı. Şu sırada bu alanlarda kullanmak üzere kendi derslerini hazırlamaktadır Britanya Hipnoz Araştırmaları'nda (British Hypnosis Research) eğitmen olarak çalışıp dersler verdi ve Birleşik Krallık hastanelerinde kurslar yönetti. Aynı zamanda, Health Essentials: Self-Hypnosis (Element) kitabının yazarıdır Sheehan özel muayenehanesindeki çalışmalarına ek olarak önemli topluluk ve kurumlarla ve zihinsel tedavi hizmeti veren kuruluşlarda da sık sık görev almaktadır Elaine Sheedan; Ulusal Psikoterapi Kurumu'nun Hipnoterapi Bölümü (National Council of Psychoterapists, 46 Oxhey Road, Wat-ford, Herts, WD1 4QQ, UK. Tel. 01923227772) üyesidir Sakl ı Kütüphane www.e-kitap.us içindekiler Giriş ....................................................................................15 1. HİPNOZ NEDİR?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 103

Kendi_Kendine_Hipnoz - www.e-kitap.us sunar Tüm kitap...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online