Haziran - Temmuz Kültür Sanat Rehberi

Haziran - Temmuz Kültür Sanat Rehberi

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sayfa 1 İLÖB ‘08 Haziran - Temmuz Kültür -Sanat Rehberi Ne Var Ne Yok?!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sayfa 2 İçindekiler Konser 3 Dans 8 Sergi 9 Diğer 10 Mekân Fihristi 11 Bilet Satışı 12
Background image of page 2
Sayfa 3 (Kültür-Sanat Rehberi) İLÖB’08 KONSER 36. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali (6 – 30 Haziran) İstanbulun tarihi mekânları, klasik müziğin yıldızları ile Festival ’de buluşuyor. .. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, 36. yılında Borusan Holding sponsorluğunda yerli ve yabancı pek çok sanatçı ve sanatseveri özel bir programla, 6 -30 Haziran tarihleri arasında İstanbulun tarihi mekânlarında ağırlamaya hazırlanıyor. Haziran ayı boyunca klasik müzik dünyasının en seçkin yıldızları, ödüllü genç solistler, yerli ve yabancı birçok orkestra İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Festival, bu yıl klasik müziği yine tarihi mekânlara taşıyor. Aya İrini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Bulgar Kilisesi, sanatçı ve müzikseverlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl Festival’in yeni mekânları arasında geçtiğimiz yıl İstanbul’a kazandırılan Süreyya Operası da var. .. Otros Aires Elektronik Tango ve Dans müziğinin Dünyaca ünlü grubu Otros Aires sadece 2 GALA için Arjantin’den Türkiye’ye geliyor. Tarih: 11.06.2008 12.06.2008 Saat: 22:00 Bilet Fiyatları : Genel Giriş: 100, 00 YTL VIP Loca: 150,00 YTL Mekân: Suada Mark Knopfler Swing ve blues müziğin en önemli temsilcilerinden biri olan usta gitarist ve vokalist Mark Knopfler tek gecelik performans için İstanbul'da! Gerek grubu ile yaptığı çalışmalar, ge rek film müzikleri, gerekse 1996 yılında başladığı solo kariyerinde büyük başarılara imza atan, milyonlarca albüm satışına ve onlarca unutulmaz şarkıya sahip olan Mark Knopfler, 13 Haziran 2008 tarihinde Turkcell Kuruçeşme Arena'da sahne alacak.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sayfa 4 (Kültür-Sanat Rehberi) İLÖB’08 Tarih: 13.06.2008 Saat: 21:00 Bilet Fiyat ı: Ayakta: 100,00 YTL Mekân : Turkcell Kuruçeşme Arena M Tarih : 18.06.2008 Saat: 21:00 Bilet Fiyatları : 1. Kategori: 66,00 YTL (Tribün Ön) 2. Kategori: 56,00 YTL (Tribün Arka) 3. Kategori: 45,00 YTL (Ayakta) Mekâ n: Turkcell Kuruçeşme Arena Lukas Vondracek İlk konserini 4 yaşında veren Lukas Vondracek, Çek Filarmoni Orkestrası ile Ashkenazy yönetiminde verdiği ilk konserinin ardından seslendirdiği Prokovief, Rachmaninov, Mendelssohn and Dvorak piano konçertoları ile dünya çapında ses getirdi . Tarih: 19.06.2008 Saat: 20:00 Bilet Fiyatları: 1.Kategori: 100,00 YTL 2.Kategori: 80,00 YTL 3.Kategori: 60,00 YTL 4.Kategori: 50,00 YTL Mekân : MKM Attila İlha n Salonu Uni Rock Festival Uni-Rock Festival'da sahne a lması kesinleşen ilk gruplar; OPETH TESTAMENT PENTAGRAM ORPHANED LAND DARK TRANQUILLITY MALT CATAFALQUE
Background image of page 4
Sayfa 5 (Kültür-Sanat Rehberi) İLÖB’08 FALSE IN TRUTH SOUL SACRIFICE INSISTENCE HERETIC SOUL OBSINACY UNLEASH AFFLICTION Tarih: 20.06.2008 Saat: 22:00 Bilet Fiyatı:
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/20/2010 for the course DEPT. 128154 taught by Professor Kahamar during the Spring '10 term at Istanbul Kültür Üniversitesi.

Page1 / 12

Haziran - Temmuz Kültür Sanat Rehberi

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online