Uge opgave 1 om IMERCO.docx - OPGAVE 1 IMERCO Hvilken...

This preview shows page 1 out of 1 page.

OPGAVE 1 IMERCOHvilken virksomhedstype er Imerco? Imerco er en detail virksomhed, de sælger produkter der er fremstillet før de kommer til butikken og disse produkter er fremstillet i led 1 og 2 af distributionskæden. Hvilket ejerforhold er der i Imerco, hvem er øverste myndighed og hvem har det daglige driftsansvar? Imerco A/S er et aktieselskab, det er herfra navnet A/S kommer. Det er med 97,32 % ejet af Michael Goldschmidt via datterselskabet “M. Goldschmidt Capital A/S, samt de isenkræmmere som i 2007 solgte kæden til Michael Goldschmidt. Isenkræmmerne har 2,68 % af aktierne i Imerco. Det er direktøren der står for den daglige ledelse. Det er på den årlige generalforsamling man vælger en bestyrelse som så vælger denne direktør. 01. marts, 2019 tiltrådte Chris Bigler som direktør for virksomheden.Lav en SWOT analyse for Imerco:Stærke sider: Det er en stor kæde de har 182 butikker, de har en Webshop, De har et bredt sortiment, Svage sider: Det er en stor kæde så det kan være svært at være omstillingsparat over for nye

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture