{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ma100_note10 - H95 TA CQALn Ruth CflAj/n 1'“ “it fiL...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: H95 TA; CQALn Ruth; CflAj/n. 1'“ “it fiL afirfifim’bfies /4*-5#J fibflfi M #05 aft yew” Q (:9 X= mu 31:3ch dzfiwmmit 414+ 2F, 2,: 35mg; pafifwmm oat (25g) if} WI:— 931% flfgi +—(2raja) ff) E $2 $6 meflij fi— . 4(an REX dz {fl— fl, 4%? __ . = -33; 3% M jg; , .42, Jib-kt?“ xrxhyqung—fmgowfl/ +5 1" Riff) 35:32 3"?me 19.771 dz=flfxw a 59m 4}: +fi «fl ' Efiflrfi.gfi,fi with“? 2:916 git—#2: if Bflm’gaiféfi Al? :30; 4% =3-—r;=r,, ag—G’K—rfiH—Q-fl-m, diaefipfl iii—m “I" M Emil, fluid :55” Eqmgfzmg M Jail-pt 431 :T £71; A75. 7.5.7115? Jail + A312 fiat-4. if k; 4t Ex. 2,: 76:1 fl: 31—- £2: 96+} 3 £331“?! A921 ngjw W=—5w9 , iii: C039 8:72,, 76: . 21=I fiz; (—F)+ 0+! (0)_ __L PL"? LJaHJ 52/ 94+! 2, d2} _ ELM; 3 9Q?! fl 2:. E—mfifimg‘gg L\3}f C9 Z @F‘flmI-E an‘fW‘oflh 15m ext-£74: C3) Z=qtmw x=mmw 3&1wa (13m ma Z=jcwfrmmu gnaw) fl=flfii+lfigfl fi=£fl+£fl mi 3% 2m 33} 9% ”w 3% 2w” 2133 91/ M A /+—5-5 W F5 deal-mi {.15. :(EM WM V r13 fixed. Til-i [‘5me LE EESMfiMLEj 1%); SW 11$ L %=%%+%% aa‘rax cam-Fag “am y I :{flflw)(2~)+(9<16x)(?) =( % gammy/“(2) +(r.2_u+w {gamma/HM?) = EHE/VTfl 2% fl elqiyV1-fl ( V + v H) =. E? (5% 15!) {7621171/1-21: )(I)+{{2M+V)€amf/V+fl) —%§) Thee. - mebé. 0M HWZC, w: $341120) , x=xwuvL (3:31:va Air—gram”) m=Mfl+M 3:“! +M2§ M:Mfl+fiflfli+maa “3% 9x an: 93 2% a: 3% ”av 92' w 93131:“ 929V \zfl 911 :59: 539% "322m "311/ =(yze’mfl3)+{XzeflzJ{3)+ijrffiyzflauw : Exyz(3y3 1—333 +2'Ml/Pfij) “L gm mpg Wight] PM m mum). 3:MJV),ZFMJV}. awrawajumflfafiaa ‘3'): 3V ‘3)“ 3f 32. 3V =ryzexi’zmHszP‘VZM—x)Hmemjml) = Exfzwz-psz-r—xyua) Life 61.1mm fir make out ("I/{JV} J. Phi/f r‘n Xt’hixv}, @ 75m; 1:; MA Emma? 5 Dfimwé «am/925553;? W=JCF 34”, '95:, ‘ ‘ “76.13 “M; 75:91 r=h 2M ML:’Z’{F{|VI;V2_, Err) w ”T 2 31A 6 7h ”Eh—h N .__-_—Z‘——.-———i— ) W‘ mafia on 1/17th Jib 9‘5 H 9% '3‘!) mph]; 14.3- ‘J 3 Ex. w: x 1112/ ,. fj=5w9€ , 2:9.“ M : m +M d3 +mia M M 3;”) M 2‘- d“ 2 j + {7H2} (33:37:: +j EH 2: 3.144% +(7(+E“Jcasx +®M E'X Ex. 2: P!) a 3731: "ii "3—1. Ei=fly H g “ax—#9}: aét j 952:: .ELE_t£ fizd2fi:dzx h} m 3:7“ ”it 93 $1533 {9% dream; _' Mmc; CDH3;9(2J2. 2/:er 21) w 31:39:; E = _z_ + 235. ii = 2i +35 121 M 2395 Bj Mi 9;: ‘33 a!“ 2, ”fix 9: Far“ :7 as a. \fch 0 fl Mid :mfflpcfiffi {:71 frx,:7)={l f C {:3 a. mac-“M ), E :0 and; Ei‘f— iii—E fi:0 doc 99: 93 M TMa 24: fl __ 9054226 r 3f; 7&0 74* M We . f /:7 Janna J: «(Pf-#42." ¥+zfjj=0 figirx+4x y+ay)_ frxzfl;:g “(f-fl (Bf/2x)fi?f+('3/ /afl)4fl O —=‘* Wei: iii/Z): Ex. ZEN-3M —a=o Agafzm 3m ,‘Mfuaw. atrxfji=96 +319: s 9% 32;: — 3?; +3 , Edi/3:7 =2zj fiififi = _M M Ef/ag 27:55; or J» fifx3+flli-3)= a a _ Ez’lfifla 3xa+zj%x+fi =0 , $11—— ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}