{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yavuz Selim ÖZBEK SUikast ve Türkiye'de Suikast Olgusu

Yavuz Selim ÖZBEK SUikast ve Türkiye'de Suikast Olgusu

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SUİKAST ve TÜRKİYE’DE SUİKAST OLGUSU GİRİŞ Günümüzde ülkelerin gelişimi ve ilerlemesinde suikastların ne kadar etkili olduğu ortadadır. Bu etkiyi özellikle ülkemiz için önemli kişilerin öldürülmesinde görmekteyiz. Ülkemizde de son yüzyılda ülkemiz için önemli kişilerin öldürülmesi ile suikastlar gündemdeki yerini almakla birlikte gündemde tutunmayı başarmıştır. Türkiye 21. yüzyıla, Susurluk, 28 Şubat uygulamaları, deprem felaketi, yolsuzluk gündemleri, telekulak skandalı gibi ülke gelişiminde olumsuzluklar oluşturan bir takım sıkıntılarla girdi. 11 Eylül’den sonraki dönemde işlenen suikastlar farklı kombinezonları akla getirdi. Ülkede bu aşamadan sonra tedirginlikle beraber toplumla devlet makamları arasında güvensizlikler başladı. Meydana gelen suikastlar tarihin akışını değiştirerek ülkeyi her seferinde yeni gelişmelere maruz bırakmıştır. Bu tür olaylar ülke içi ve dünya güç dengelerinin değişmesine neden olmaktadır. Suikastların geneli profesyonellikle işlenmiş cinayetlerdir. Son zamanlardaki suikastların failleri tespit edilmiş olsa da olayların derinlikleri ve şifreleri görünen kısmından daha gizlidir. Polisiye yönünün aydınlatılması yeterli olmamaktadır. Öncelikli ve önemli olarak suikastların ileri aşamasındaki derinlik ve şifrelilik aydınlatılması gerekmektedir. Tarihe baktığımız zaman bugünkü terörün kaynağı sayabileceğimiz birçok suikastla karşılaşmaktayız. Bu suikastların sebebi bazen taht kavgası, bazen iktidar mücadelesi olurken bazen de ülkedeki mevcut düzeni bozmak olmuştur. Tarihte, ülkeler, coğrafyalar, devlet adamaları, siyasetçiler ve toplum önderleri her zaman dikkati çekmektedir. Bu kişiler uluslar arası ilişkileri, iç politikayı, ekonomiyi yönlendirmek isteyenler için bir hedeftir. Ayrıca bu kişilere yön veren devlet adamları da hedefin odak noktası konumundadır ve suikast için bir hedeftir. Birileri belirledikleri amaçlara göre hesap yapmaya ve bunu uygulamaya koymaya olmadı koydurtmaya çalışacaklardır. Karşılaştıkları engelleri aşmak doğrudan veya dolaylı olarak hedefe varmak için saldırılar yapmaya devam edecek ve herkesin bir hesabı var mantığı ile hesaplaşmalar sürdürülmek istenecektir. Bu makalede önelcikle suikast hakkında kısa bilgi verilip, suikastların genel olarak amaç, unsur ve özelliklerinden bahsettikten sonra suikastların tarihsel gelişimi ve ardından Türkiye’de son yüzyılda gerçekleştirilmiş önemli kişilerin suikastlarından bahsedilecektir.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. SUİKAST Genel olarak suikast, önemli kişilerin planlı bir şekilde ideolojik veya politik nedenlerle motive edilmiş kişiler tarafından öldürülmesi şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca bazı suikastlar kişisel nedenlerden, kişisel inançlardan veya sadece para kazanmak amacıyla işlenebilir. Çoğu zaman suikast yapılmak istenen kişi bu konuda uzman olan kişiler tarafında öldürülmektedir. Ancak son yıllarda suikastlar evrim geçirmekte ve bilinen eski yol ve
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern