Periodic_Table_of_the_Elements

Periodic_Table_of_the_Elements - Periodic Table of the...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I B VII A 1- 2+ ** actinoids 4 5 lanthanum 57 La 138.9055(2) cerium 58 Ce 140.116(1) praseodymium 59 Pr 140.90765(2) neodymium 60 Nd 144.24(3) promethium 61 Pm [145] samarium 62 Sm 150.36(3) europium 63 Eu 151.964(1) gadolinium 64 Gd 157.25(3) terbium 65 Tb 158.92534(2) dysprosium 66 Dy 162.500(1) holmium 67 Ho erbium 68 Er 167.259(3) thulium 69 Tm ytterbium 70 Yb 173.04(3) actinium 89 Ac [227] thorium 90 Th 232.0381(1) protactinium 91 Pa 231.03588(2) uranium 92 U 238.02891(3) neptunium 93 Np [237] plutonium 94 Pu [244] americium 95 Am [243] curium 96 Cm [247] burkelium 97 Bk californium 98 Cf [251] einsteinium 99 Es [252] fermium 100 Fm [257] mendelevium 101 Md [258] nobelium 102 No [259] * lanthanoids 1 1 hydrogen 1 H 1.00794(7) ** * berylium 4 Be 9.012182(3) lithium 3 Li 6.941(2) magnesium 12 Mg 24.3050(6) sodium 11 Na 22.989770(2) calcium 20 Ca 40.078(4) potassium 19 K 39.0983(1) rubidium 37 Rb 85.4678(3) francium 87 Fr [223] strontium 38 Sr 87.62(1) barium 56 Ba 137.327(7) radium 88 Ra [226] caesium 55 Cs 132.90545(2) scandium 21 Sc 44.955910(8) titanium 22 Ti 47.867(1) vanadium 23 V 50.9415(1) yttrium 39 Y 88.90585(2) zirconium 40 Zr 91.224(2) niobium 41 Nb 92.90638(2) chromium 24 Cr 51.9961(6) manganese 25 Mn 54.938049(9) molybdenum 42 Mo 95.94(1) technetium 43 Tc [98] iron 26 Fe 55.845(2) ruthenium 44 Ru 101.07(2) cobalt 27 Co 58.933200(9) nickel 28 Ni 58.6934(2)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course CHEM 145 taught by Professor Prezhdo during the Fall '08 term at University of Washington.

Ask a homework question - tutors are online