Κεφ5-7-Β' συζυγία1.pdf - Στις παρακάτω φράσεις να βάλετε τα ρήματα των παρενθέσεων στ�

Κεφ5-7-Β' συζυγία1.pdf - Στις...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Στις παρακάτω φράσεις να βάλετε τα ρήματα των παρενθέσεων στο σωστό πρόσωπο. In the following sentences, put the verbs in brackets in the correct person. 1. (εσείς) να κάνετε τίποτα για το πρόβλημά μου; (δεν μπορώ) 2. Γιατί (εσείς) δεν ; (εσείς) Δεν με την γνώμη μας; (μιλάω) (συμφωνώ) 3. (εσύ) να το ξέρεις αυτό. (δεν μπορώ) 4. (εμείς) και δεν θα είμαστε στην ώρα μας. (αργώ) 5. Δεν πρέπει (εσείς) από τις 2:30 μέχρι τις 5:00. (τηλεφωνώ) 6. Το μετρό στις 12:30 το πρωί. (σταματάω) 7. Γιατί (αυτοί) σας ; δεν κάνατε τίποτα. (ευχαριστώ) 8. Πρέπει (εμείς) να στο κόκκινο φανάρι. (σταματάω) 9. Τι ώρα (εσύ) κάθε μέρα; ― Στις 7:30 το πρωί. (ξυπνάω) 10. Το σαββατοκύριακο (εμείς) αργά, γιατί δεν δουλεύουμε. (ξυπνάω) 11. Ο αδερφός και η αδερφή του πολύ ωραία. (τραγουδάω)
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

 • Spring '11
 • Multiple

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes