{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SolA5 - Sobfionsu3A5(Ch&5 3‘@241:1 E g 2 m:3 “£3...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sobfionsu3A5(Ch&5) 3‘ @241; :1 E) g 2;; m :3, “£3 %12?; m a 2 .5: 1, a: i; w. y W ‘3: {a} g; E.» :1 fl 1 2 i w 1 i m EigE w, y m g??? 50:12 EEWZEEE35§€2EE§LW {32?wa {C3 3!! m m : ““ [3%me {3%}? mg{xx: 1):: M {m} 1):; :3». {3)ch— (ccmm-Er J2"): ”A“ 32%} m‘» “sinrc-én-éy4fl-23 Mi} y’mxinm w y’mfix/gahmr :3 six 2 f {Bliwamv1wfim5 m «figmfiwwfiw 2:3» gmwwmsflg, 50y m2{5wmgm}{aifix) .23inm{5-mssaz} {a} Fmpafi (a)',y’m2\/g;simm:2 I” cm; :19}? :2 2(5) cm; x} sin x [3513“? 5 mm «mm ‘32» CE}, 4i *3 . a? H, m {233:3 a} msiny} m "1%; (3%} w x5} 1;;ny +3}? * 23:+mtttmy » y! +8iny . '1 m E} m» m ~ ‘ ' - I . ”~22? 3 2“ sin- 2x32 3;; +~ m cm; 3,1 - y’ m 23:83:13 2» 3m: 1:; as» {fimfiy ~i~ a: 6035‘ 31:11.3 2": mfimyg m— mu y 2a» if w W a: 4?; 1 :2; can 3; {5 £5 - . . 133% {m {g Hinfizs 2)} z: ? [m flinéya :21 “*5 y (sum-{ma} v 2% + $132363} ‘ 31;" 2:» x cm<yfl . ‘2.ny -£~ sinwg) — I. 7'5” ‘ x r . - a - . - . - 2 yr gamEx") 3:223; (tag-{fig m smfiyz}. w “Jazzy czz-agfiarfif fi y” : :::§:§%:§::§:§:§: "IT, ‘1ny w E. —§-— 31:23,: ma» ammfiflwyr + 21);“) +£23.15 + y ' 29: m3: :2: y’ -E— y :2, y + 297g m3» y" :17 -133 “5"12y—- 3f .25» :1; mngmwg mmgiQ—‘W flyrmdwyviawy 2M . 2M 2%sz 33’- 3 w? 9:3 13. 'fiam{:z: ~" 33:12:: m» {i "t” matanim w y} m- 2:? {1 +323} amgéx w 3;} v (I. ... 31f} +€1£m{$z: - y) - 227 :21 3f mix {7. :1: m2} tweak: m y} m (E + my) Sfifi23(x m; 3;} y +Ex -t€m(:t-w y} m y 3? {1+ $3}5e€fi{x m y) %« Etafimmfx m 3;} m {I 1+ [1+ xfikacgfit M :9}; - 3;" a?» 55 "E3. “Ex-f (say mmx} :2 {'1 ~52 Siufxyfié 2-2 33%“ 3mm}: 4: mam - e” vy’ :2: many} ~ {23’ + y‘ 1} m nun-e” sin 53 ~E- 83" cm a: . 3f _—_ :2: cosimy} - y' E- y m‘sfxgg} :fi» 635” cm; x ~ 3;! z cwfizcy} - y! m 633" sin :2:- E y ctmfixy} m3, e“ 551:} :2: "i“ 3} 2205 {my} {a cub): awafxyfiy e einmé-ymxixy} —.r y a? c-cmx----«:rem(my} Page1 Solutions to A5 (Ch3.5) 2%. $533; a: ~§w am: y an aging: am; y :3» (:02; x M 56in- y _ if m Siam (w 5‘21“; y ~ if} m§3~ {362; y swam 22%» . u . 2 , , ms x (was 3; m 3.) (5m :6 any w Bin 3;} y :2 «ma; :2: (:03; y w ms as w: y :r- W ' 25m gg (am :3 w i} 2% f; {“125} + ng'flxfls} m gm: {$.81} w j"{:z2‘} + x2 « Rgfim}? - f’fiw) + {fiat}? * 25:: m i}. ifs: m LEW: have 4*thWm}?--f’(i>+[fi':1)-:*“»2{13we w WM:«3‘~2‘*~f<1¥>+33»2me w» flawlgfiwww web rsf’mm—w 2* Hum" $152 2%" giymcx)m~§»(mmfiy) 2% y-memtanmamf-kwcm-Emm-fiaefiy+fiany~x' w if “if yams:ganmvw’wfianyrm’mxfieegg—wcx m7» (ywcxtanmmmmmm’mmgecfiy-seuw mac- , (Ea: asecRy—wfiesm (53; y me x $333: tan. 3; 21x2 ~E— ya :1 {2:222 + 2333 m as}? n.5- 2:2? "iwfiyy’ m “51ng +133)?” ‘—~ xxifw + :1ny w I}. Wienm :3 3W3: 2: %, >eimve 9 “E” ”3;; W 2%){2y‘y """" i} a?» 3'}; m 2251’ «w 'i 2:“- y’ :2 3, E6 an eqmtim afflict? tangent linerém. w 5:- r: lin: -—- D) «31' 3333+}; , ,. w W ' I . = 4'9. Sign) m \ ’1. «w m3 macaw: w“ G’ém} m '1 m2 - fl 4» amawsxv 3378 w $?}"-‘Ff2{mgm} m mi. w» W a; fii‘fiflflfi if? ,M E, (’ __ x )_ 3‘ (\3x9+1wm> 31+{xm an“)? , V324“? ~§‘+xaw2x\rgx2+1~inx2+i' 49+}. w’x'~§-I~2 fix3+f~m :[email protected]+i-~95 —WWWWW-M Page 2 Solutions to A5 (Ch3.5) 5?. hit} m m:t“tffl} i~ cat—"lfiffi'; “2%: 2 I. d ,2 1. 2? 2. - z .I. fa’éwmeW‘M—miwwww_ _¥:VW“'I-fm “$me ”#36: i 3 1+é1’ .2. 2» (252)? oz: 2. .1. 2:2 22 +1 < 21%) 1+1”: 4 :3 M 3?? N23176: 22122232252 $2235.22; $232232: bacmm Mi} 2 :2: £2th :> O 2222:} £223) m '3" ft}? 2!: «r: i} 52. FW} z:- m‘min VSEWQ m armiflsin mi” 1% f. If a i 3. 5- 230-323 F; 3331W :m fiifig 1f)" m W‘w Sing ma'fw-Cfifigmmmm—w { ' 2 9553i 3 V1 w— 851.23 2{ ) 22H wxm§ 1.4383213 VI 2 {W} . d 2 2:: 53 23* m c233”1{€2'a’} m“: 32’ 2 Wm. . Ida,“ {532”} m ....:..::?i:§:,::n 54 y W Maegan f '1 m 51’: W ”steam (i W my)” "-22 I Z W ‘V 1+1: WW I '. #52.“ W ,M W . 5.5;. 2—2)”? ”W ' i- 1me ”W: {1+x}{—-i}wélww}{i} i (Vi+£) 12: m 1 3;“ 3+5“? w2 @553: $.(i*§~w}1’!2x w‘) M 12-13: I. ----- x g i~m ”4‘33“” 2 2 ““35?” {14.3232 1+x ’E {Wm __ m}. m «i 2{i “.333:ng +212”? 2W . g , H N m 5i? 5?. Mtg; :2 r3235 m. ihmctmy :2“: 1533130 3: y :3. a"? ~32 wsxnxyfd; m1. 22:2 65”" I. 1 1%. . _ “~wa , WWW—“W mmmw—wwm {Noteihataiuyfiflfmfigyfim} {345' gm? '1 W 2052 y i w :2:2 2 55.;nygvkztym2 22;» xEA‘Z‘yg’~r§~yfiv2x+x~y+y~§mi} a?» y’égxgy'5mET—m2xygwy 4:: a 2 .1. 2-3-4 ,. . 2 4m 2—. K x _ ‘ ' _ MW fig W n m} :3}. 3.1.3? .3?" E; :1- 23:33! é. :2?” 432;: 3&ng “2.. E} m m§2xy "2.. 1} 4:32 2:2ny “5 a: 39:33; «~32 x ' w’” 2.3;»; yi2m5x+ I} m 292/2333: «€22 1} m i} 2% {2:222} + §}§§; - 35} m {3 viz"; mg; m "“33 01‘ 32' U 321 But 3'5? 3 W x 3; @2132; m 4} w Z gélfiowenmgfimwx 2% figs. ”123m: 2223,13 + 53; m ’2 m1» 2’3 ”Ema w i?- ¢z> :23" 2:22:12 mi? m {3 42:» {x3 + 2R2“? m E} xz~ #3. S2: x2 2: W25? 222222222123 222252322522. <32 :32 m: 1. 422 x. 22: 2:22 32222925: x m 2;. the: wizzsfig (2-22 the (:22:er when: the mngmzi 22.23:: E2212; :2 2230139 0f E. m: i i , I} am} i 3 , is}; Page 3 WWWW Solutions to A5 (Ch3.5) WWWWWWNmuu—M 63. (a) fo} :2: 2m ~g~~ was :2: m» f’{x} m 2. m gin. :2: it.» (3 fm‘ all :12. ”13313;, f is inmwsing far ail 23 md is; mamfme mam-(me, (is?) Sinm f is; mmmtwmak f4“) 2:: ii»: a» fikj a: 3:” “By mmfim,wgmtha€ fit?) 2' Eifi} 4w {>933 m 1: wk: m “Eda; m a. E 7i 1 1 ac>€f"‘>‘<13”W mt: 2mm 2 Page 4 Solutions to A5 (0333.63.53) “54333 i~§33" 333 .3333 =2 "53 g€za§§w 1n{:3: 319:3 33 I ) ~ 3333-9: 33> 333(332 33;}123' ~= 113x 333.313,;{333313 m3» , 3. '3 3 1 3 .3 .3. '3 W3 3: . 33 2332‘ >— '3 m m - ° 3- 2 m - 57» W m W 9 (x) m + 2 m2 -- i w a: + m3 - 3. 3*:{3333’ m1.) afar? 3.3 i} 235 flu} “.313... 1 1 inigu} W 33333} {333333333}: ~ 3; «333333» 33,-; >2 5:33 3» 33333 33} 33333} .... 33331333233333} mam “ :3 +332 _ E} "3*" 1332:2333}? .3. g}, “H (2233}? W 33E? +133§Eu§§3 “ 333%}; 33.33%“)? . .3. w 2.0:: 33 .3: 10% ~32» 1 3'2". 3:32-~~53 :3» 'me-W-w-I.——ifi‘mmmw W 1‘" IE; 3 331 3, 2~3>533 3 33} 3—3-343333 333 33333333>32 3.3 . 1.3 2?. y m *mEflgW “333:3: m 2x13233310 x”? an Ex ~ éifigm m m whygw 33: 3’3» 3f m :3: 93m 30 +103“; 1 3.. m ”5” “gm” 1 h} e i . M3232: W w- W :3 333333.} a. $0 333333 2313533363 amid be 33433333233 :33 m wi» M33333 m >333 303;“; e +10gma: =3 lagm ax. '1 . 3-3333: :3" $3,333.33: «32 33336“ x 3 233-3 3; :2 3313:3009: ~3- 133333 a") m‘ :3}, m- WWW :2 3.33%: a: £33 34‘” m was: firm a: 356,332? «3- 3.33.31 x 3 E 3. I 333. 3—33.33”. @- 3 3 33.3...." fix} E} 33 3323 j {x} 333233.33 3:33:33: :3.“- Qorflf} m {as g 3.333333”: '23 3}; m {Hm >1} 33:3 {at i :3: 23> afm {a m) .< 2 4 3'3 y x W 3-35; Eng; m: Erflginzx- 1:3333‘1333} “12319333 -i»- I}? 23> {m2 + 1}“ 333:3: 2-: 1333:3333: x}? >3~ Enfimn: at? M 1333333 +2 1}: :23» {333,3 m ‘2 13333333313 ii In Etanmi .33 3 Enfxg 333 i) 223 '3. . 3, 3 "“33 3. .3.» 3: m-yfflxg‘ _ ‘C{?§§fliw§~;§- ‘E 33331323....”2. a 32.53; W yrmm {)C‘Z’fifi?‘ WC rum ”if; : :3? 33333 w 3333.13 35 x” "'2‘“ 1 {x3 ~33 1‘)“ 1133.33 1:: 3:“ "3W 3‘ - c059: cum»: i. ,3 3, ‘ . 3&2.ny 2:3 33133221313: ui> §I$§fflCfiS$h1flt 33.3. 53; memxvg+¥nm-{mmnx} :33 3; 33-33 $16me 3.33m 33in as) —-’t y‘ :2: saw” (WM: ... inxsinx) .3: :3: 3 hrs»: 3 £313: 3 E r 1 . . .‘. " $5. 3,3 a: {33-133 :3} :33» [my '2: En.{:.3m:3:} n 1333; m 333:1: « 331333.333: 23>- 3.3 y 2: Era-m 2 . gem-3:3; + 1.3353333; . __ "—3,: 3: 33333.33: r 3f 3 33%“ m 3 33,333; 53;- + in 33:33:33) m 3.; :3— {sinx}m” (laments: + 1113531333) 33333332 :3: 3/3: Page 1 Solutions to A5 (Ch3.6,3.9) _)' 43} 3; m {inw}m“” :9 19:3; m cmxinfilnm} 2:9 «3i :2: 1:20:99“ ~ ”I.“ - «1- +{1n1mm){~ $111182} :5 ' g; Ina: x m {Enx3m‘m<mjfiw m 85:93 2:111 i111) Grimm . .9 m. 9- - ..... “ _.- . i 1 9 t m I .a’ . f w 99° 9 W. 3? 51E}: 9, my «9» quwminy wb- va+(ht.¢c}~y —-x- M '39 91:49:99; 4» 3,: E912: my —~— My“ w ~99 .9: y 3,: 93' .: M £99 — 91:59 W 1:99: ----x,fy 59. 19999;} n 9.9911999999919999) :9 9 f .99 9’99: :9 ..’“T“93 . _ -r g WWI, Iim m m 21?};ng m. 5!an W m f’((}) m} mum a: 9.4: x {cm-«CI xmfi 952$. 193% m --= 993/9: 'I'hmfl 9: 9.99919, 9:191 :15 99 ““9 9:90., W: “-9 on}. 3: fl 1 m4? } 5'!» 32 "9919999999., Em (I+;> a: ii‘m (149;?) 9::[lim (399:3) } mawhyfiqmfiw 6.. 99—401: mmux» . I 99mm: 3. I. 9.15 9 97:92:99: the: 99119: (if :1. square. 1179; 3(ng 9: 9.19.9: .rI :9 9779;199:919ny 9: 9:3 Differmtiatim with respact to 7; giwas; ms 5:9? 9: 23ff 3; Wk: 9711‘ A __ 2579 $.819I35t3h1tion 4 f9: 9 9:919? 8 £131”? g»:- gim mad mm m “{9}{€)m :18 mtg/*5. IV ti?“ ci‘v’ 9 fi mPf -"—“ 2; 3 :23:9 -—-v--{ :2“ -~ 3')" 2 ”-139“ W —‘-“— 1:?" 3- ~ 80 A‘w’i 1:”ij 6387;”113313 S. 3’” 9: 9'7? :99 99 {3 > i } ‘I’ f 13. (9} (39:99:99: 9 may. 6 ft taii 174991199 away Eran: a skeet light mfimted :99: 2t i15~fiwtafii 99:91:: :91: 9 mm of 5: fijs. 321799-95 19$ 9: {1-9 £191.79. {in :9} 9m: .9: be; the: dismzme flan: fix: 99019 to the man {919: ft}, then 1999 am. given that Kim/sit 9: 5 W9. {9} {99:99:99 the 99:9 9919193199: the tip 0f 1793 919993999 719 thawing what: he is 413 it (as) that: tha- pfilat If W9 Eat y I79 #319 distancp from 619 max: to {1:9 tip {if hi5 ., . d . . 919:9th (1:: ti}a 3:91: we want to find "iii-{m + y} Wham :2: m 9.1} it (d) B3: smtfimtmangfieqwg 9:9 999 15399999 +6y 99: gymfim n9 ym§x. 3X . . .65 . d; 9 59m . 9:9. 99 9999991: 999.9% ".===--': :1 mmwmfis-mééfi. 12:7} “.19 7:90; :93 mmmaa 90 dgémvry} qt<fl+3£> 3% 9(3 3 fa Page 2 Solutions to A5 (Ch4.4) Q h . . . 0 3. M i g; 93“: 9 9 S} ?.msiimii‘:- «‘5 . s m Wmm".."m--£m« Emma £01m a his 2”“ 2 if? high 5 3% "3 55 E 5 , . , . . _ was; :i“ ii " w 3521 :2: . 9‘ This; 311ml: 313$ the? {can «gs 1.1m ——-—-———-~ 3 hm 1’: hm hang: m Wm“ xmfirffiy‘i’ .1. w 33:12 :h? “is—4W???” ~— (rsmi ZU mmfiwff§+ _ s“. .- ‘_ 5, M fiinéx g , icgfisém W 4(1} Wri- "EB. Tim 3mm, has the: {em} as $233}: $me w :33}; 538(33):ng __, 5(1)? _. 5 . .7 . ., sh . €-&“1I§. 8“ » t - 2 «hu- - “$1.. fihhimi‘hhs Thh 59311 3;, hm , 2 km W m (36:; same is we Max:137: mi {2 ahh m} G. {7-46 123‘ we 3%.? “5%, km. 3‘ m $1“ a; m E w {ix L‘Hmpith‘l’s Ruig does; not aghpiy, Swim-(2 (EM: 8' 3, . .. .. . is!” $333 _ 29 1a Tl‘itihfl‘iit has the {man 33} Em. "33: 3i Eim ] ' r m km W m 8 £13.? figmm’; V13; 93‘“ gx-wlfa WWW Vii; i 1 is. Thisihhhhhsthh hm his lim mm": % uh M m this I; ma ‘35 m-mm .2: haw-m I rim-we: xinfi $4“ ID ‘33 tag i . s . _ Er y; . e: H . 9 H v E 19. mglmuimififhe fem} 4:3 11m w»- m Rim 2‘f‘“‘-‘ a": 15m “3” 2: hm ...;.. mm ’ awash: 3:3 {it-mam? 3123‘? mace: E33322 3—‘963' 23$. {his limit $335 the £01m 5;: _ 0‘6th . :TM him: a _ i mam-m: 3T . wfw Sinai} ¥. , fim’fi (gm? hmwmfimwm‘thW—w 11m 2 az—éfi :2: —~ mm: TM“ 1 - SEX?“ cc TM!) NZ secs: {swam $81fl33) 2: 22—43 has: :22 “iii ..3-‘, mmi- amiss; W 2 33% mos g: W. 2([} 2 hing: Mammzneflmd is; to mfie ma fimfi ES; lira “mew-L. mun-n0 I Manx w 3'." 29-. This limit has the Tim g This W 3% him m if: lim- “5'” is i #Wfi x2 Liv-«W 320:: mT—T‘J 2 2 Ti Eim W :2 m = E z s)“ i.:-iihsphsihihi§e films his: 333133}; 3w“ h: ~§~ ma; :2: 0: viw is .1. “his“? 34. hm “3 '3'” xiv—wow. V2333 4}, 'f m—«m Page 1 Soaufions to A5 (Ch4.4) 38. This knit £1111; me. Emu $3. 1 Km W ._ iim mam Hm m r}: (103:; Hm :1: a x—qmfi‘ Enfi’m w 6“} $411+ mqgfi“ infiam ... :32“) ”.z'w-I'HI'i' 1 a“, 835 M ea ’ 8 . Ll. ea" w a“ a E. . _ 1‘? .1. a mafia hm ..., 1.1m. mama-w km wmcmsé‘avw-e mam-2a nan—012”?“ Rm 3—day?“ 31' “W (Z 34'; $3—4G+ E 693 39-. This 311ml? has {he farm m .1 6'. . , , _<_f- .. W . . sinfirg‘fx} 3'5 ..: cwxfwfmflmzrfxz} W . '- ,. :W _ W ... $311611; 1‘ 11min! 3) —~ 31111;? 1.31259 ——« XIII}; wifxl - Fixiggm Ci)3{??f:lfi) —~ 714:1} - as .1? a 2 ' . . .. . .. - . - , J ‘ . 3‘ '. . 3 431 This innit has the fmmmvf}. 11m 512363“? 2: km 3-5 E:- hm :3" 1, 2: 31m 0123 5 Rm. .1 =2: 13 wmw xm'vm; gm ”was: 23am“ x‘mm 23‘” WW” 4332525“ 45. ’fhis limit has the farm 0 ~ (mm). 1:135 a , ifs; .1. “:3 11m. 121.37 tam: 7:933? m Hm W M 11311 -.~——-—-,——--——-—-~———-—-—-—- m W m ww— $111+ ( I :3 mmiw‘: catfimffi} mm»??? (mini?) wafiwxfifi} {mam/mfg? :1" $1“. This 1111111315155 1118 EM}: m w m. g' ( a: 1 311 1:11} :5 m (x ... I} 1»: Li: a xflig’w] $113133“ m 1. Km 111:1; 11% w .W m .13 wwww—u—w-w w»: 1 “W m . W xmi. :3: I in :1; saw-:1 {3: m- fling: 1—»: {3: m- 1}('U:3:} +1113: w—«i '1 w {Um} +§n :2: 31 am if.” .... m .59.... W ..--E... .. E. .. 35-4151 1f. fix x2 ~ awn-m1 1&3: - 1+? _ 2 51}. $3115 1111111115 1211: {mm m w m. , 1. . , (20533 I . .. svmsxmama: a ‘ mimmnm}+w&mwcflfix Inn. «13:53: W m 2: 1.1m w. w M m 3.1m wwmmjwww—w m 1m: WM....WWWW1 , ~- M 1: ----- a :2; mm!) 11111:; a: w-ma :2: 13mm can-~13 a.“ 4:263 21' + 3m. x , xmnn: H . mamas-{41251:}: 0+0 :2 hm WW... :3 1111:“: W m ......TW 5;. mwflwc<1$x~é~mnm ww$x{“5131w}+mmrc+max {Lari-{*1 51%. The Emit has the farm. 01; -... m 311$ Wt”: wfii change me fmm tr) :1 pmétm’: 13y facmfing (3111 re. , . , ‘ ins: . , 3mm 35:. Us: hm(m~hm§m hm x<i~m mmszme hm mm: mm w-’--~£) mmao- :2sz g: mmm x xwac- E, 3 . . a , 31.1.2: £3 . '1. f1 . E. 3.“:fimfim ””3“ :22: ‘33,.33135 in E' W ‘ .' 7‘1 “W } .1211' . ,-.::1 '11...._..»-‘ 5 .9 "1 ER 1,! :L n , affix"? mt mini}? :7: 1:11 W11???” 15%;! @132: «2&3 wig: ( 2.31 hm 1 H 2*: iim (:an m“ {:0 W31 m~~6+ ass—AW“ 53. y w 330:3 EMU +511 $1 :2?» in g; m mm 2 Eng: :5 3 -§- E1130 }. 2 .3: if. 2.. if}; , - . . - ., 151m my 2: Iim m g iém M m Lina 1:12 3 $112. :10 km 12““ EW‘TMM ”4 11-11: am” 2 mummy xmm I ~{»— En :3: arr—am Egg: Jaw—(x: 27mm x-wm it! E 2 a} Page 2 Solutions to A5 (0114.4) :i. . ii v' ' * J . 81 g .7;- ($353 “{w- Um” rfiw Eng; 2: (2313,33 hams: “{w Ekflfi Kim hug; =z Hm m g iim w ":2 £1 :3» Mary"? xmfi+ mum warm my :2: Eim {Em “Er" Um” m 331m 3mg m 624‘, WWW?” x—wfi‘?“ 2:: m 3 m“ 2:23 W3 8&‘2- 3%» "$2.4“ .. y <2m+§> Eng; {1c 1}{n(2zw§~*§) :2} p _ 32:1{295 -- 3} '- 1:1(211‘ ~i~ 33} fl . 2,}(311? M 3) W 2;!{213 + 5} M - 8C3? ‘é‘ 172 mifi ‘1 1’ 3E?» 1,2123: 4» 1.} £17?“ wasggm + 2:32 33% (2x- w 33%: + 5} . ”8:12 my {fix}? 2m ~— 3- W" a air?» {5: 3-3:}(2 ; 5m} 8: ””3”" 3333;) 23: -§ 5 B :i '2, m 31% if“: Rmaeatead apgi'imiiams aflfifospifai’fi; Ruiz»: msni'i’. in the by x: Mm gamma Page 3 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

SolA5 - Sobfionsu3A5(Ch&5 3‘@241:1 E g 2 m:3 “£3...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online