ØK - Hjemmeopgave 1.pdf - Opgave 1 Genaflevering En...

Doc Preview
Pages 15
Total views 100+
(1.1.1) (1.1.1) (1.1.2) (1.1.2)Opgave 1 Genaflevering En forbruger har en indkomst på 40 og kan forbruge to goder og . Priserne for de 2 goder er hhv. og a) genaflevering Opstil budgetbetingelsen og opstil den grafisk Til at starte med vil jeg isolere i udtrykket. Dernæst indsætter jeg værdierne
(1.2.1) (1.2.1)b) V Hvor mange af gode 1 og gode 2 kan forbrugeren købe hvis han kun bruge penge på en af dem
(1.2.2) (1.2.2)Hvis forbrugeren bruger alle sine penge på gode 1, kan vedkommende købe 20 stk
(1.3.1) (1.3.1) (1.3.2) (1.3.2)Hvis forbrugeren bruger alle sine penge på gode 1, kan vedkommende købe 10 stk c) genaflevering Nu stiger prisen på gode 1 til opstil den nye budgetbetingelse
(2.1.1) (2.1.1)Opgave 2 Gennemgang Forbruger 1's præferencer er repræsenteret ved nyttefunktionen 1) V Illustrer de bundter (punkter i rummet hvor forbrugeren er indifferent med bundtet . Illustrer tilsvarende de bundter forbrugeren er indifferent med i forhold til at forbruge
Nu skal vi isolere for for at finde ud af hvor den starter henne på y-aksen
(2.2.1) (2.2.1) (2.2.2) (2.2.2) 2) V Forbruger 2's præferencer er repræsenteret ved nyttefunktionen , hvor er den naturlige logaritme Illustrer de punkter hvor forbrugeren er indifferent med bundtet og gør det samme for solve for x__2 Det samme kan nu gøre for (3,3)
(2.2.3) (2.2.3) solve for x__2 3) V Beskriv de to indifferenskurver du har tegnet. Hvordan afviger forbruger 1's præferencer fra forbruger 2's?
Jeg kan se ud fra grafen at funktionerne ligge oven i hinanden, hvilket vil sige at de er fuldkommen ens og ikke afviger fra hinanden 4) Genaflevering Er forbrugerernes præferencer konvekse? Strengt konvekse?
Course Hero Badge

Want to read all 15 pages?

Previewing 10 of 15 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

Want to read all 15 pages?

Previewing 10 of 15 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

End of preview

Want to read all 15 pages? Upload your study docs or become a member.