{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Phys3_Lec04_Sound1

Phys3_Lec04_Sound1 - 50M 5"”" A5 1062...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 50M; 5"” .." A5 1062:. 54110 [56:19 We.) .SoumL wavq—S M0- _...Zon%li-UAIM ..fW-SSUI‘Q- mgv¢5...._ Q0? Mrs. can ham... H.423; £0?“ 30%;-.. 'PCdf-‘gmi-VLKLI‘QS. L02. ..... A11.) 01.....1231: 0190111: Ida-u.) /¢1$r[—- fi'mQ-TZAVLA. 11.)!” 5m .2145. mm Jaded—1‘. .70ng I want 74:1. Aeécribz..ma a? #14.-. _ W13 _5__}:2.<.E£ <1. m.m¢____ifrfefwif¢s. I!- ..is 0.5.1975- 3%} MA .35; _ ___??ch __m n; (a: £49 MPH 01+ Alfifuécz) .5155. like. 11... cam-£1. $129k; ox ..SFVL55PQ. umbaa I Vl 14¢:ch multdflb 15k J15)" 1M1? fmq .th0 JMAJQ— 6» ....... 41:15:: Wth... Mari Ema/11., {Bur 1:: 7:9 $51-55»ng 1+ law) A finial-L :1: 1 :1 1...: 1:: SM: °“ ““31 Wally ...41..._:P:11_o¢ 5:311:51" . WAU‘Ls 111111-... «:1..- MQA-‘QM’O: ...bui'. gaff; 51¢ .M .I -_....B. fl891KMG-A-diU-Is H . VP. .. \Z. T 5P§L¢$ ..-a.:P- A..- [anat‘éucjmaL mm- Sfmltoj.-- +0.. '0'.“ '-.=...-... 31.02 ._..SL.!L¢I.-t:lts.€¢§, ...ms_csm.c_«=... .1421_ mafia.vL_ LAF§E_B_§? _SMAHQ‘wrmsstm_gr0-3www-Q{Lu . .42 S” ._zgt 0.5.“ amfia £7.93; . .Q:.... .0-.. .. aha-XL. - .. ..ca-wtf. tar-.5. 9: 122M..- .. . .- .. I .."ET. =‘B% 44:12-19“? agowhv-HpicLL‘Ecuag-dsmssésfiarn . 5.‘.m_g.. ..B--.i..s 4mg?- 'For......w0L+0—f3.......Twafi‘..->.?m'v‘ ...§.I.m}.[0.£4.g, “figm’-?7 31;“- .. (why y.Q.PL....ca_yL. Lama: ...‘HA‘i-n... _-.... ..gnfi-§¢¢5.-__§ytsidq. 62-. Sofifsam'c. yléwmb- . I AQ/Mu-aLLA— .msn’é war—PM (Lahshlfla “127:4 ism-w {Ti—LL--- swarms. Ltaw .dFSPLAmeqv/tf.. 04¢ ..Pi‘sanfifiore- 4m. .mlgigsg..-_- We .Mva. beat/L barf-FEW? 144L0— waLUQ'RIv/Lctflcmts. -45... . 3(496 Ems... W . 4i... .ciuéplaamamt g. _...lma A; ._."._ $¥}‘£ s .' "-7445. Sow/m! D. Shari _____ . _- - . P} T» Maid- wdhsflom lame—m 151) [at - mg- 415“ ~qu. (L'sP th S. .50, A. stag..soiAAu¥..._._ mgsguxta mm— mavlcl Jae- . 541,12) = Sm €205 (kflfi ______ Emma. s... I m: a) lama calms #14. .fmsaum- Wk}? _ ._ . .. _ 9?“... . Flaws on. Am. \ -. kflgfl‘fi$;m ale-ward: - 13-F- 4’5’14- gPIm‘A Ax. I310- ? MSSM‘Q. ..-anraase- Pg bowe— nun/mi) 33¢:- H/u- .. ._ d-hnmnt- 1'5 x] ---. A? =1” 3.3—“ ._ \ V \ ' magggsmgaa ' .Isj-télss we) 54-min. _ . The. \Coiwne..-o$ 441G- d—lé-ma-ui - {a VF QM ,_ .. V--C4J'Yfl§h$ '9‘an A. (i? maffim Chg, -Hg_a. éx‘SFqug. -- ‘— _.;¢.-_n£-,--_S/ ml“ ‘HLQL +1429 --stalm (9mg) -94: ._ffig’. K. kWh ...- . -._ . .. . Mkfl‘ $ é@[; — ---------------- .NM'E.... B 3—5— ? _ 5( 1L, _3 = Sm Co§(kx_-m_t3 ____________________________________ _w __ _ K .. ”_WéuP. WE" AEHK“ 3.3m... .. /'7 (+— 3 iMPfg‘acl (Ft-1“ 5 F)? 13?: .. BK 3m SRMMU wt) . E .. _. Cm) .. .PmSBBN almanac?- __(5 .9917. pf. . Lease.- 40th Sim-1:)... . . Law a)” AWL. ..3 by %K. .. . .. ....../ '3'=J-L{"K;Jo‘P¢fi-aréar . . >WPKai‘.q-Kttshi.y.. baa—m. 3;.13313313....MJBB: ..CML....LQB. writ? BK ..m.. mfg). .Ufi‘erJL. units? _ Recax\_Mt...v: J; "BK; 1:411ij ...M...k:4%5 sa . . BK v39): V7.09 2. 53m? ”1)“ __SMOM AC5..?14<L¢KWI¢ML V1?)A£t‘.o.yL but... .. @1630. -P erasure. . .. .. .mxt.£.m|:1‘om.s.- .. 153. Mpgkimm .U'D(U‘m¢...jou ..CAVL..s+muJ. . .. is Q.bOU'E. :23 P0,. (a: “>4, a’rm)....T/tfs mP¢5POVLc£S +0 0. .MML AK‘SPMMscs/lf a"; :1“... ADM... 73343.). .Er inundS, —l.’h<:. mmiiy is d¢$gdhd._ - .. P5- n"- ”{k¢_.mfifigflg ._. .. . M0602. @mmme—vvt: "1‘0 ammo—.55... ammufly -... Iaig'QQ—K‘ani_ {W‘Elmai‘l-z‘zfiv “mh\‘d/L.. is uSa-qu stage... _ you mm__\/L<z.as:_ ..ouar am. MIL/10%.. (“Wan IF; (“51“,..- .H/Loufi th had“. intact-ix) cleans n: h _ I \\ .c At¢fl$:+y H '? Mil-M ? [1.5.5 P («cami 2 39.5% U 9%....A..- . .......... "$15245, d’hmtmudy _o_¢_...4. 50ml; w a. ,___1:.. .. {g AL¥M19LCL ‘9‘) I'M/LG.- -angray H“..._..<;axr{S-S} 0C. _. «Love.....mccadzl_y ~Ph¢mP0w¢C 7mm“ audi- Mum é I "'-’" """ . co afEfé: . 5:8izmx4_;qt3'_i.._ fir . "—‘—10<V‘%“”=—___a MEI-E1 Sm.“ _ ...- ._.J- ogKS...}I:K4-—.Paz‘1fifl_£f‘__.fi_ J'Y‘alq/stu d. f“ ‘34. £011”?- - I 9' W" c‘j'wmu. bméhfié’l, 5mm; 1)- SW}? .312; Cam...__._o\1£~.o .mkpmsas .%€s- .‘M_.. . P6 . .‘L‘hfm. 0‘? ?WIO~X Ewa+aaug a? .SM‘H‘ _ _ __.(s:rLcs.. wm_._.s¢1w 4&5}- .Smmg...fs_-- $o__$Ma.LL_-:-r.§+‘ f3..- _ . I 2/0““ Wm”?- E __ ZE— szm‘ll) __MII gawk... he I «9 WM? . . l3. ....a.rc‘,.¢rs.. o—P _Mosévt1'_+14éc. .AF‘PHWII—ngm. . .Da.c..{ £3415 5&0. juva «meow-Intwfizi my I 3+0 ..Ka<z.¥>-_ M h .041 «”thM mmmgm‘g-Int- 13%;; _you’ce MIL‘ar'. . . . . . .. __ I4.¢,ml___.mm $2.9. J;__§5_W1; ~.;o_:_€.w..—I Mm... Lag». I guaniggsaotg 04¢ mifiqxéna}13.n w, 4.4;. .44wg ma mg. __ I 50.- rat“.._..I= LW/m: QIUJJ snéflcasao/Jfif fm’nf fl'ka AB 123% {4243 943 mi“ :5 /0 J8 *- a .. =__ tau—{£8 ' 3955)::Q4441qggt. W K" S how """"" is. 30.43 3’ ........ F..- I ..... .. aw "AB. = - I H - 191;; _..._.,_,.;;.2.!..-_.-n ' 5% 41'.,pm«.ng 4.3.? gt? 24.9% Mg H h 0, .1190, .ar 14100,, ..... m+3u5+wzg or!“ 56?.-. m Edtngwcwas . P13 ..Wa:.... Sam). swwfiéflamcsén mS'fPM—EJ _.. . wkfioh...flx‘o$m by -achL:ng ma...i1-4ue..(v*flfi . Hams wrf’h .. 5.25%- .. a. Nah-1;...PWA ...§.k§£t‘ Thed- ....E.'s..- may +9. Wfle‘gk.-. 1:»). .__$‘<a-F1Actfvx3 ., .A__u.>_¢.Al§—_L___._-_.-m Dunc}. wave—5 ..a.’.3.a- firmw-CJESa #252... _.va _. SLMILMLAMAKQ. 5+awafo/tca.. Sauml .m.¢u.¢$_.._ EMOwr‘HA . 5P¢4kqtr mac!» PIPQ-SWMDWBB __ Farfi'f'closaA ARA .. .. _ Wow; . ivtcLMdsd-s $415.:- .. . ....... yrs. ..a.A.tL'... An, ‘17:. mt give-5 Mamie. [M 14/; .. [1.on an +fi¢ $631911: w£//- (”Amwad‘q. . — 2; . — . L" VP. 4. . . Mhfif‘ag.w.fl" 1., 3,53- . “U" H H‘ Souk/LA» D. smrt .. Nam; an 013%; am! . ._ ,_ P’ a! I Saw AA: 12$. N£l¢sf¢i- $va 441.0. flffivbfl cat/IA 335+ like..- Hm. (.19 54.4. mr1.;[.—— maths-It +u __ 4’14?an 0-? If: as . AIL .. .I.m;2><2.<:£o~m<.% _. _. u ‘ ...m.A_+Lb. 5 of" A 1505.2. an; * i I i i —m———*——_ | i ! | \v/ _ . ._ .._ “w”; .. .....- C“ ..- . The-5‘1 0&9— .Hm. -AESPKAcmmc-mfi MUG-'3... . .. . .. . POW-.550 re..____.wwd-$ Me‘- 9.0? 001.“..e-F- PMS; _ ._ || .. m...¢14&m._._ s. «A - ._ ME 5 a an +0.. owl-ms. lam H am- F 5 {1w Pegs; re ‘_:_ .l' ' MW. M42! ' 64.12.51“. . ____., g f 9 tot t— -W5 ___ il /. _ - _____ .. II II _....._5u{>?05a, /ou__1,ua.r:e._- 5M? aoJ§ae.. .. 5.54.5: .. a P: (be. ......whA-F “1&le you M3JC . ..Nom mg (and: Mme; «g, M I if. ”.__ .. @L‘ET‘Id-asi‘), 3 . -- A; mortal mfi-C ‘91P” AQéRUL+;Q;(¥ — ..._—__ ______ — 4;. you Mia...» 49+; "mama... Ce __ -_._: Infar‘tnamzs msfroa‘hwdy MLJW ___;s IWJQF _ ' yag‘pmz {.1 1;; a; 14m. 4.45. ngm .CQM. affine/13% LVL'bG-F‘P‘i-VQ- MLW» 6%!“ 000-? S.-- Foe uamfla. . . __ 3- . . . .. . “0.1:. ..Sfavafys-fi. . 249.952...st :50qu 14.3ch Ram A?“ .B. AJJ 190+ B 125 __ _ 00% 0?. FW NJ canals .—-.}7__ _No sauub ..This. ...[5... .lcke. Misfit Mum-[Irma 5FJ¢KJFL . 5M3. ‘D. “Sf-Unit p. U __jA3F&LL¢ms4LA+_mMQL 5cm AA “ as a. méx a? WquwcflS. 5Q- Tu PaaLchyf. $us+ OL‘QM gaguwcv‘fas 43M: V! =&-¢§H‘ay £6} 5;, v1.01- 7‘225 Mi-L‘cmxbLeu -..-..W __ _ Therm. Ate? ._ -ima _ ¢PW[ Sb‘etlJ..L._.JrngQIOWL-Q¢M5W_Q_ggij._.WM...?)Ehfl-a .. WQLUOVK): m- . 5134.}; 11.5 _.-... __ . ........ w Baq+¥m<guamcy . .. .. ”LP L1. ' .049 .. sfiaktly d:‘€9¢¢¢nt Mammy. .. 5m) AlcoS(Kz—mt3+flcas(K1x"wZ-t3 __ ..-’-‘ .. 3 A 905 (__K?+_“.§KZ 1:2“; 2'1) 505?”? X ‘" “=27 1% 91m ma+mb= 2ws°¥ws°=3bwnac1w£éyfiaavfl -V; .V. tfj}0_m__ I $m<5-_ .. SQNAS hk¢if~ is ”Lamfiwafi. _._ __ . " mew w, Lam .3mm4—oo_._._g‘..3u:+o¢. .. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}