bang olufsen - CISTEMA Center for Inter-disciplinary...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

CISTEMA Center for Inter-disciplinary Studies in Technology Management København, september 1996 Mikael Iversen & Jens Frøslev Christensen Bang & Olufsen -Strategi, struktur og teknologiledelse
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Bang & Olufsen -Strategi, struktur og teknologiledelse. Af Mikael Iversen og Jens Frøslev Christensen Institut for Industriøkonomi og virksomhedsstrategi Handelshøjskolen i København Nansensgade 19, 6.sal 1366 København K Tlf. 38 15 25 47 eller 38 15 25 55 (fax: 38 15 25 40) E-mail: [email protected] eller [email protected]
Image of page 2
Forord Dette case indgår i et forskningsprojekt med titlen “Koherens og teknologistrategi i multi- produkt virksomheder” under ledelse af Jens Frøslev Christensen. Projektet er tilknyttet og delvist finansieret af CISTEMA (Center for Inter-disciplinary Studies in Technology Ma- nagement), der er samfinansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og Sta- tens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd. Vi retter en stor tak til teknologidirektør Peter Petersen, Bang & Olufsen a/s, forsknings- chef Erik Bækgaard og salgs- og marketingchef Mikael Worning, Bang & Olufsen Techno- logy a/s, som på afgørende vis har bidraget til casets behandling af innovations- og teknolo- giledelse i Bang & Olufsen. Udover interviews med ovennævnte personer er caset baseret på en række offentligt tilgængelige kilder, især Bang & Olufsens eget præsentationsmateri- ale og årsregnskaber, avisartikler og Kirkegård, Olsson og Nielsen: “Produktudvikling - med Bang & Olufsen som eksempel” (1996). De historiske oplysninger er primært hentet fra Ravn: “Den nye store radiogud” (1992) og Bernhard (red.): “Sådan skabtes Danmarks store virksomheder”(1988). Caset skelner terminologisk mellem Bang & Olufsen, der refererer til hele koncernen, og Bang & Olufsen a/s, som refererer til det selskab, der varetager audio/video-forretningsom- rådet.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE PRÆSENTATION ...................................................................................................... 1 1.1 I DEGRUNDLAG ....................................................................................................................................... 1 1.2 G RUNDLÆGGELSE OG HISTORIE ............................................................................................................... 1 2. PRODUKTUDVIKLING OG PRODUKTPOLITIK ........................................................................... 3 2.1 P RODUKTPORTEFØLJEN .......................................................................................................................... 6 2.2 P RODUKTSTRATEGI ................................................................................................................................ 8 3. BRANCHESTRUKTUR ...................................................................................................................... 10 3.1 K ONKURRENTER ................................................................................................................................... 11 3.2 M ARKEDSVÆKST ................................................................................................................................... 13 3.3 I NNOVATIONSHYPPIGHED ...................................................................................................................... 13 4. LEDELSE, STRATEGI OG ORGANISATION ................................................................................. 15 4.1 S TRATEGI ............................................................................................................................................. 15 4.2 O RGANISATION ..................................................................................................................................... 16 5. SALG, MARKEDSFØRING OG INTERNATIONALISERING ....................................................... 17 6. PRODUKTION .................................................................................................................................... 19 7. ORGANISERING AF INNOVATION OG TEKNOLOGISK UDVIKLING .................................... 20 7.1 U DVIKLINGSARBEJDETS ORGANISERING I B ANG & O LUFSEN A / S .............................................................. 22 7.2 T EKNOLOGILEDELSE .............................................................................................................................. 24 7.3 T EKNOLOGISTRATEGI OG DESIGN ........................................................................................................... 27 KILDER ................................................................................................................................................... 29 Figur- og tabeloversigt F IGUR 1: U DVIKLINGEN I B ANG & O LUFSENS NETTOOMSÆTNING OG BESKÆFTIGELSE 1983-1996 .................... 1 F IGUR 2: B ANG & O LUFSEN KONCERNENS OMSÆTNING 1990-1995 ( MIO . KR .) ................................................ 7 F IGUR 3: B ANG & O LUFSEN A / S MÅLGRUPPER .............................................................................................. 9 F IGUR 4: F ORBRUGERELEKTRONIKBRANCHENS VÆRDISYSTEM ...................................................................... 12 F IGUR 5: Å RLIG VÆKSTRATE I DEN GLOBALE OMSÆTNING PÅ FORBRUGERELEKTRONIKMARKEDET 1958-89 ..... 13 F IGUR 6: P RODUKTUDVIKLINGSOMKOSTNINGERNES ANDEL AF OMSÆTNINGEN 1990-1995 .............................. 14 F IGUR 7: I NDEKS FOR PRIS - OG MÆNGDEUDVIKLING FOR VHS- VIDEO ............................................................ 15 F IGUR 8: B ANG & O LUFSENS KONCERNSTRUKTUR ........................................................................................ 16 F IGUR 9: B ANG & O LUFSEN A / S ORGANISATION .......................................................................................... 17 F IGUR 10: K ONCERNENS PRODUKTUDVIKLINGSOMKOSTNINGER ( MIO .
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '10
 • messing

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern