Vallfoder Hemtenta - 1 Man br ta hnsyn vad den lantbrukaren...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

1 . Man bör ta hänsyn vad den lantbrukaren har för produktions intriktning om han/hon är ekologisk eller konventionell. En fröblandning med få arter lämpar sig bättre i en kortvarig konventionell odling ev med monokultur av gräs, eller en gräs klöver blandning som inehåller 70% gräs 30% klöver. Den senare bör aven gälla för en intensivt ekologiskt odlad gård med kortliggande vallar. En bra mix om man har tänkt att ev ha en vall som bete senare skulle vara att blanda foljande arter Rajgräs Timotej Ängssvingel Rödklöver Vitklöver Rajgräs och rödklöver kommer snabbt och ger hög avkastning de första åren, sedan när vallen skulle ha gått ut kan den med fördel användas till bete eftersom då vitklöver och ängssvingel ev tiomtej finns kvar. Torrare områden föredrar man en blandning med lusern och hundäxing.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2 . Först och främst skulle vallfodret analyseras enligt följande faktorer Ts- halt % Energi MJ Råprotein % NDF % Smältbarhet
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '10
 • messing
 • rödklöver • vitklöver, rajgräs • timotej, kg ecm •, kor • mjöljkavkastning, installningsperiod • laktationsperiod

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern