Samfundsbeskrivelse HO2.docx - Frederikke Lund Hold 4...

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

Frederikke Lund Hold 414/11 - 2019 Samfundsbeskrivelse AHjemmeopgave 2Opgave 1 I denne opgave skal udviklingen af forsyningsbalancens væsentligste komponenter siden 2000 i kædet værdier vises. Forsyningsbalance består af to sider, tilgang og anvendelse, hvor tilgang=anvendelse. Der er 6komponenter som udgør denne: BNP(Y), import af varer og tjenester (M), privatforbrug1(C), offentligt forbrug (G) bruttoinvesteringer2(I) og eksport af varer af tjenester (X). Forsyningsbalancen er:Y+M=C+G+I+X↔Y=C+G+I+(XM)Y+M er tilgangen af varer og tjenester, hvilket er den samlede værdi af de endelige varer og tjenester, som ertil rådigheds anvendelse i økonomien. C+G+I+X er anvendelse af varer og tjenester, som er den samlede værdi af de endelige varer og tjenester i vores økonomi og hvordan disse bliver anvendt. Værditilvæksten kan også betegnes med BNP alene, ved at isolerer Y i forsyningsbalancen, hvilket vil vise den samlede indkomst i landet. Det private forbrug udgør ca. 50 pct. af BNP, det offentlige forbrug ca. 25 pct. af BNP. Bruttoinvesteringer ca. 20 pct. af BNP og nettoeksporten ca. 5 pct. af BNP3Da det ønskes at finde udviklingen af de væsentligste komponenter i forsyningsbalancen, findes delkomponenternes vækstbidrag til BNP. Formålet med vækstbidrag er en analyse af bidrag fra 1Husholdningernes køb af varer og tjenester til direkte forbrug (inkl. NPISH rettet mod husholdningen)2Bruttoinvesteringer er inkl. lagerforøgelse3Nationalregnskabet, udgave 3, s 49Side 1af 11Kilde: Danmarks statistik NAN1 og egne beregninger, Anm: tal fra 2016-2018 er foreløbige, de blå streger viser konjunkturskift 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-7-5-3-1135Udviklingen af vækstbidragene af delkomponenterne i BNPBruttoinvesteringeroffentlige forbrugsudgifterprivatforbrugNettoeksportreal vækst BNPpct. Point
Frederikke Lund Hold 414/11 - 2019 delkomponenter, i dette tilfælde, C, G, I og NX, til den samlede størrelse, BNP, for at finde ud af, hvad der trækker væksten i BNP. Tendensen gennem hele perioden er bruttoinvesteringerne og det private forbrug størst. Det gør at disse to komponenter trækker det meste af den reale vækst i BNP. De to delkomponenter følger også konjunkturskiftene4, hvor bruttoinvesteringerne giver en positiv vækst under højkonjunktur og negativ i lavkonjunktur. Det private forbrug bidrager positivt til real væksten i BNP i hele perioden, men under lavkonjunktur er bidrager denne mindre end i højkonjunktur. Vækstbidragene på hvert delkomponenter bliver regnet på følgende måde:Vækstbidrag=talårntalår0talår0·100·talår0løbtalial tår0løb. Et eksempel ses på det private forbrug i 2008:vækstbidra gprivat forbrug2008=885,9881,6881,6·100·825,71738,8=0,2pct . point. Vækstbidragene fortæller ikke noget om, hvordan den enkelte delkomponents udvikling har været i perioden, så dertil bruges realvækst. Denne findes ved brug af følgende formel: realvækst=(talår nta lår n11)·100pct .

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture